Nieruchomości

Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny nieruchomości

Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny nieruchomości

Oszacowanie nieruchomości w celach sądowo-administracyjnych może przeprowadzić wyłącznie uprawniony rzeczoznawca majątkowy. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jakie dokumenty mogą mu być potrzebne, aby wycena w sposób jak najbardziej dokładny określała wartość nieruchomości. Wycena nieruchomości to często bardzo długotrwały i skomplikowany proces. Dokonywać jej na potrzeby sądowo-administracyjne mogą wyłącznie uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi. Sporządzają oni…

Czynniki wpływające na poziom wartości nieruchomości

Czynniki wpływające na poziom wartości nieruchomości

Na wartość nieruchomości mają wpływ ich indywidualne cechy, lokalne uwarunkowania, a także ogólne trendy rynkowe. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie czynniki najmocniej oddziałują na tzw. wartość rynkową nieruchomości oraz czy jest ona tożsama z ceną, za jaką ją nabyto. Każdy właściciel nieruchomości powinien poznać czynniki wpływające na poziom wartości posiadanego mienia. Przyda się…

Kataster nieruchomości – co to jest

Kataster nieruchomości – co to jest

Kataster nieruchomości to publiczny rejestr o gruntach i budynkach, a także o ich właścicielach i o podmiotach nimi władających. Prowadzony jest przez poszczególne organy powiatowe pod nazwą ewidencji gruntów i budynków. Jakie informacje gromadzi się w ewidencji i do czego są one wykorzystywane? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym jest kataster nieruchomości. Kataster nieruchomości…

Jak długo trwa wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego

Jak długo trwa wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego

Nieruchomości podlegają wycenie w bardzo wielu sytuacjach, do których należą m.in. ustalenie wysokości odszkodowania w związku z wywłaszczeniami lub określenie kwoty opłaty planistycznej w przypadku zmiany lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak długo trwa oszacowanie wartości nieruchomości i co ma na nią wpływ? Specjalistami uprawnionymi do określenia wartości nieruchomości w celach urzędowych są wyłącznie…

Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości – zmiany w pracy rzeczoznawców majątkowych

Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości – zmiany w pracy rzeczoznawców majątkowych

Legislator w nowym Rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości wprowadza istotne zmiany z punktu widzenia rzeczoznawców majątkowych, a także stron, których mienie jest wyceniane. Przede wszystkim doprecyzowuje i aktualizuje metodologię, wprowadzając m.in. rozwiązania z wewnętrznych standardów branżowych oraz interpretacje z orzeczeń. Nakłada również na rzeczoznawców obowiązek oględzin nieruchomości oraz uznaje wprowadzanie istotnych z punktu widzenia wyceny…

Opłata adiacencka – jak jej uniknąć

Opłata adiacencka – jak jej uniknąć

W niektórych sytuacjach jednostki samorządu terytorialnego mają prawo pobrać od właścicieli nieruchomości opłatę adiacencką. Jednocześnie muszą ku temu zostać spełnione określone ustawowo przesłanki. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się czym jest opłata adiacencka i kiedy można jej uniknąć. Opłata adiacencka – w jakiej sytuacji może zostać naliczona? Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt…

Opłata adiacencka – co to jest

Opłata adiacencka – co to jest

Opłata adiacencka jest daniną pobieraną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Może być ustalona w drodze decyzji przez władze gminy w kilku zdefiniowanych ustawowo sytuacjach. Ile wynosi ta opłata i czy istnieją sposoby, aby jej uniknąć? Opłata adiacencka bywa mylona z tzw. opłatą planistyczną. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca…

Czy można zmienić plan zagospodarowania przestrzennego

Czy można zmienić plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego porządkuje ład przestrzenny na terenie gminy. W przypadku, kiedy jego założenia nie pozwalają na realizację danej inwestycji, można wnioskować o jego zmianę. Taka zmiana nie jest jednak łatwa i wymagać będzie uzasadnienia ważnym interesem, np. gospodarczym lub społecznym. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jak wnioskować o zmianę MPZP. Czym jest miejscowy…

Darowizna nieruchomości

Darowizna nieruchomości

Jednym z rodzajów przeniesienia prawa własności nieruchomości jest przekazanie jej w formie darowizny. Wiąże się ona jednak z koniecznością pokrycia kosztów notarialnych oraz rodzi obowiązki podatkowe. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kto może skorzystać ze zwolnień oraz ulg podatkowych, a także czy darowiznę nieruchomości można odwołać. Czym jest darowizna mieszkania i innych nieruchomości? Zgodnie…

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga w wielu przypadkach wcześniejszego wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym ona jest, kiedy może zostać wydana oraz co się w niej znajduje. Decyzja o warunkach zabudowy a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i…