Baza wiedzy

Odwołanie od decyzji ustalającej odszkodowanie za wywłaszczenie

Odwołanie od decyzji ustalającej odszkodowanie za wywłaszczenie

Decyzja ustalająca odszkodowanie – kiedy i dlaczego jest wydawana Wywłaszczenie nieruchomości na cele inwestycji publicznych prowadzi do pozbawienia prawa własności nieruchomości wielu osób oraz podmiotów. Nieodłącznym elementem tego procesu jest więc szereg postępowań administracyjnych mających na celu ustalenie odszkodowania za odjęte prawo własności. Konieczność ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość uregulowana jest głównej mierze w odpowiednich…

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Zgodnie z definicją, którą zawiera art. 51 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020, poz. 1359 tj.) dalej w treści artykułu jako: „k.r.i.o.”: „w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później”. Inaczej mówiąc w…

Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce – czy i jak cudzoziemiec może prowadzić firmę lub spółkę w Polsce?

Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce – czy i jak cudzoziemiec może prowadzić firmę lub spółkę w Polsce?

Wielu przedsiębiorców z różnych krajów myśli o inwestowaniu i zawieraniu spółek za granicą. Niektórzy inwestują w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 23,2 tys. przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 215,6 mld zł. Ponad połowa (54,1%) kapitału zagranicznego była ulokowana w…

Oszustwo – sprawa karna czy sprawa cywilna?

Oszustwo – sprawa karna czy sprawa cywilna?

Kłamstwo znane jest ludzkości od zarania dziejów, o czym świadczy potępienie go przez wiele starożytnych zbiorów praw o charakterze religijnym np. Dekalog, który zakazywał „świadczyć fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. Obecnie, kłamstwo nie jest zakazane przez polskie prawo samo w sobie, jednakże jego kwalifikowane formy mogą pociągać surowe konsekwencje.  Oszustwo jako przestępstwo w kodeksie karnym…

Formy umów przewidziane w Kodeksie Cywilnym

Formy umów przewidziane w Kodeksie Cywilnym

Polski Kodeks Cywilny (dalej jako KC) opiera się na zasadzie swobody umów. Oznacza to, że można zawrzeć niemal dowolną umowę, jeśli jest tylko zgodna z powszechnie obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Umowy można sklasyfikowac na wiele sposobów, m.in. dzielą się na nazwane, których regulację odnajdziemy w KC i ustawach, i na nienazwane, które nie…

Wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez wierzyciela

Wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez wierzyciela

Zainicjowanie postępowania upadłościowego może nastąpić nie tylko przez niewypłacalnego dłużnika, ale także i jednego z jego wierzycieli. W takim przypadku konieczne jest oczywiście złożenie stosownego wniosku, który będzie odpowiadał wymogom Prawa upadłościowego. Jak poprawnie skonstruować takie pismo i z jakimi obowiązkami będzie wiązało się jego wniesienie do sądu? Przesłanki ogłoszenia upadłości Możliwość ogłoszenia upadłości wiąże…

Kategorie zaspokajania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Kategorie zaspokajania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Nadrzędnym celem postępowania upadłościowego jest przeprowadzenie postępowania z możliwie jak największą ochroną wierzycieli upadłego przedsiębiorcy. Choć nie zawsze będzie to proste zadanie, jest możliwe do wykonania m.in. poprzez użycie listy zaspokajanych wierzytelności. Ustawodawca przewidując różne modele postępowania upadłościowego oraz liczbę wierzycieli i wielkość ich roszczeń, stworzył konkretne kategorie zaspokajania wierzytelności. Czym są wierzytelności? Wierzytelnościami możemy…

Koszty postępowania upadłościowego

Koszty postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe jest jednym z wielu postępowań sądowych, co w praktyce oznacza, że wiąże się ono z konkretnymi kosztami. Dłużnik w obawie o to, że nie będzie w stanie ich poryć odwleka decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Czy takie zachowanie jest jednak słuszne? Sprawdźmy jak dokładnie kształtują się koszty postępowania upadłościowego, kto musi…

Analiza stanu prawnego nieruchomości

Analiza stanu prawnego nieruchomości

Decydując się na zakup jakiejkolwiek nieruchomości warto zadbać o uprzednie zbadanie jej aktualnego stanu prawnego. Niestety nie wszyscy kupujący wiedzą o tej powinności, skutkiem czego nierzadko po dokonanej transakcji dowiadują się o obciążeniu zakupionej nieruchomości lub drodze, która będzie przechodziła przez ich teren. Jak więc poprawnie dokonać analizy stanu prawnego nieruchomości? Czym jest stan prawny…