Baza wiedzy

Operat szacunkowy w postępowaniach odszkodowawczych – opinia biegłego, a opinia prywatna

Operat szacunkowy w postępowaniach odszkodowawczych – opinia biegłego, a opinia prywatna

Operat szacunkowy jest kluczowym dowodem w postępowaniach odszkodowawczych, szczególnie w przypadkach wywłaszczeń na cele publiczne. Jego sporządzenie, zależnie od kontekstu, może być zlecone przez organ administracyjny, strony na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w drodze przetargu publicznego. Ważne jest rozróżnienie, kiedy operat stanowi opinię biegłego, a kiedy jest opinią prywatną. Podważenie wyceny nieruchomości sporządzonej nawet przez…

Wywłaszczenia pod wiatraki

Wywłaszczenia pod wiatraki

Transformacja energetyczna wymaga rozwoju przyjaznych dla środowiska form pozyskiwania energii. Należą do nich inwestycje w odnawiane źródła energii (OZE), do których zaliczają się elektrownie wiatrowe. Czy w celu postawienia turbin inwestor może przejąć prywatne grunty? Budowa wiatraków – korzyści dla środowiska vs. obawy mieszkańców Obecna polityka klimatyczna Unii Europejskiej premiuje tzw. czystą energią, co wiąże…

Trwałe zajęcie gruntów przez wody – jak dochodzić odszkodowania?

Trwałe zajęcie gruntów przez wody – jak dochodzić odszkodowania?

Obserwowane w ostatnich latach gwałtowne zjawiska pogodowe mogą bardzo mocno wpływać na stosunki wodne. Rzeka lub potok, zmieniając swój bieg, potrafią zająć znaczny teren. Czy osobom dotkniętym skutkami podobnego zdarzenia przysługuje odszkodowanie za utracone grunty? Status prawny gruntów pod śródlądowymi wodami płynącymi Grunty pod śródlądowymi wodami płynącymi zostały znacjonalizowane na mocy Ustawy z dnia 30…

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu szkody planistycznej a prowadzenie działalności gospodarczej

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu szkody planistycznej a prowadzenie działalności gospodarczej

Poszkodowani z tytułu uchwalenia lub zmiany planu miejscowego mogą dochodzić roszczeń, które mają charakter cywilnoprawny. Czy odnoszący się do tzw. szkody planistycznej termin przedawnienia będzie różny w zależności od tego, czy dotyczy osób prywatnych czy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą? Gminy posiadają tzw. władztwo planistyczne, które pozwala im na kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na obszarze…

Decyzja lokalizacyjna a roszczenie z tytułu szkody planistycznej

Decyzja lokalizacyjna a roszczenie z tytułu szkody planistycznej

Realizacja inwestycji celu publicznego ma ogromny wpływ na otoczenie. Nieruchomości na skutek wydania decyzji lokalizacyjnej mogą zyskać lub stracić na wartości. Zdarza się też, że możliwości ich użytkowania zostają mocno ograniczone. Czy osobom poszkodowanym przysługują jakieś roszczenia odszkodowawcze? Czym jest decyzja lokalizacyjna? Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wydawana przez właściwy organ administracji…

Opłata za zajęcie pasa drogowego – czy można jej uniknąć?

Opłata za zajęcie pasa drogowego – czy można jej uniknąć?

Aby zająć pas drogowy, należy uzyskać zezwolenie i uiścić stosowną należność. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, czy istnieje opcja zwolnienia z tej opłaty oraz czy organ może odstąpić od wymierzenia kary za zajęcie pasa bez uprawnienia. Czym jest zajęcie pasa drogowego? Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o…

Kiedy budynek jest trwale związany z gruntem?

Kiedy budynek jest trwale związany z gruntem?

Stwierdzenie, czy dany obiekt jest trwale związany z gruntem ma kluczowe znaczenie m.in. w wycenie nieruchomości na potrzeby wywłaszczeń, podczas rozliczania kwestii podatkowych czy regulowania spraw własnościowych. Jak wyglądają przepisy odnoszące się do tego zagadnienia oraz co mówi aktualne orzecznictwo? Przeczytaj artykuł, a dowiesz się dodatkowo, czym grozi trwałe związanie Twojego obiektu budowlanego z gruntem…

Budowa zjazdu z drogi publicznej a zapisy planu miejscowego

Budowa zjazdu z drogi publicznej a zapisy planu miejscowego

Możliwość dogodnego połączenie nieruchomości z drogą publiczną jest bardzo ważna dla każdego, kto planuje inwestycję budowlaną. Czy gmina w ramach tzw. władztwa planistycznego ma uprawnienia do zakazania budowy zjazdów z drogi? Przeczytaj dzisiejszy artykuł, poznaj ustawodawstwo oraz aktualne orzecznictwo. Dlaczego dostęp do drogi publicznej jest ważny? Należyte zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest nie tylko…

Wywłaszczenia pod rozbudowę lotnisk

Wywłaszczenia pod rozbudowę lotnisk

Przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego jest niejasna. Obecny rząd, nie przesądzając o zarzuceniu projektu, zapowiada rozbudowę kluczowych dla Warszawy lotnisk. Czy na potrzeby tych portów mogą być przejmowane prywatne grunty? Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka sztandarowy projekt poprzedniego rządu, czyli Centralny Port Komunikacyjny (CPK) wraz z jego kluczowym elementem – megalotniskiem Port Solidarność. Obecne władze, zwracając…

Decyzja o warunkach zabudowy a roszczenia odszkodowawcze

Decyzja o warunkach zabudowy a roszczenia odszkodowawcze

Wiele inwestycji może bardzo mocno oddziaływać na okolicę. Czy poszkodowanym w związku z budową na podstawie decyzji WZ fabryki, hali magazynowej lub wieżowca przysługują jakieś roszczenia? Przeczytaj dzisiejszy artykuł, poznaj podstawy prawne i aktualne orzecznictwo. Czym jest decyzja WZ? Aktem określającym zasady użytkowania określonego obszaru w gminie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Plan taki…