Baza wiedzy

Czy można zakwestionować postanowienia planu miejscowego

Czy można zakwestionować postanowienia planu miejscowego

Postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą mieć negatywne skutki dla mieszkańców terenów nim objętych. W przypadku, gdy przy sporządzaniu dokumentu istotnie przekroczone zostały przepisy, a właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości doznał naruszeń interesu prawnego lub uprawnień, może skutecznie zakwestionować niekorzystne postanowienia planu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przyjmowanym w formie uchwały dokumentem składającym się z…

Wycena wywłaszczanego gospodarstwa rolnego

Wycena wywłaszczanego gospodarstwa rolnego

Wywłaszczenia często dotykają gruntów rolnych. W niektórych przypadkach ich „ofiarą” może paść nawet całe gospodarstwo. W dzisiejszym artykule przedstawiamy metodologię wyceny, na której podstawie ustalane jest następnie przez organ odszkodowanie za przymusowe pozbawienie mienia. Wiedza na ten temat pozwoli stronie skuteczniej walczyć o swoje prawa. Najpowszechniejsze obecnie w kraju inwestycje celu publicznego dotyczą przedsięwzięć infrastrukturalnych,…

Rozporządzenie w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy – projekt

Rozporządzenie w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy – projekt

Ministerstwo Rozwoju i Technologii udostępniło projekt Rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i dowiedz się, dlaczego ten dokument jest ważny dla każdego, kto planuje inwestycję budowlaną. Reforma sytemu planowania przestrzennego wprowadza pojęcie planu ogólnego gminy. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r….

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego

Problemem wielu postępowań administracyjnych jest ich przewlekłość. Okazuje się, że strona może skutecznie dochodzić swoich praw w walce z opieszałością organu. Z naszego artykułu dowiesz się, w jaki sposób złożyć ponaglenie oraz skargę na przewlekłość postępowania. Czym jest przewlekłość postępowania? Definicja przewlekłości postępowania została zawarta w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania…

Kataster nieruchomości – co to jest

Kataster nieruchomości – co to jest

Kataster nieruchomości to publiczny rejestr o gruntach i budynkach, a także o ich właścicielach i o podmiotach nimi władających. Prowadzony jest przez poszczególne organy powiatowe pod nazwą ewidencji gruntów i budynków. Jakie informacje gromadzi się w ewidencji i do czego są one wykorzystywane? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym jest kataster nieruchomości. Kataster nieruchomości…

Wartość rynkowa nieruchomości – czym jest w przypadku ustalania odszkodowania za wywłaszczenie

Wartość rynkowa nieruchomości – czym jest w przypadku ustalania odszkodowania za wywłaszczenie

Podstawowym sposobem wyceny nieruchomości na potrzeby wywłaszczeń jest oszacowanie jej tzw. wartości rynkowej. Czym dokładnie ona jest, w oparciu o jakie zasady rzeczoznawcy majątkowi sporządzają operaty szacunkowe i czy na ostateczny kształt ustalonej wartości wpływają ceny nieruchomości w danej okolicy? Czym jest wartość rynkowa nieruchomości? Przepisy mówią jasno, że w przypadku przymusowego pozbawienia mienia na…

Zmiany w ustalaniu odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości – czego dotyczą?

Zmiany w ustalaniu odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości – czego dotyczą?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw zmienia zasady ustalania odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości. Jeżeli wejdzie w życie, zmniejszą się obciążenia dla budżetów Skarbu Państwa i samorządów. Krytycy zwracają uwagę, że nowelizacja może kłócić się z ustawą zasadniczą, ponieważ odszkodowania w przeważającej mierze byłyby niższe niż obecnie. Wywłaszczenia, czyli…

Jak długo trwa wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego

Jak długo trwa wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego

Nieruchomości podlegają wycenie w bardzo wielu sytuacjach, do których należą m.in. ustalenie wysokości odszkodowania w związku z wywłaszczeniami lub określenie kwoty opłaty planistycznej w przypadku zmiany lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak długo trwa oszacowanie wartości nieruchomości i co ma na nią wpływ? Specjalistami uprawnionymi do określenia wartości nieruchomości w celach urzędowych są wyłącznie…

Jak podnieść wartość działki przed wywłaszczeniem

Jak podnieść wartość działki przed wywłaszczeniem

Wywłaszczenia stanowią często prawdziwy dramat dla ludzi nimi dotkniętych. Dlatego w ich interesie leży, aby uzyskane odszkodowanie było jak najwyższe. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czy istnieją sposoby na podniesienie wartości nieruchomości przed jej wywłaszczeniem. Czy można podnieść wartość działki przed wywłaszczeniem? Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości powinno być słuszne, co gwarantuje art. 21 Konstytucji…

Kiedy MPZP jest nieważny

Kiedy MPZP jest nieważny

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może nieść negatywne skutki dla wielu właścicieli nieruchomości znajdujących się na objętym nim obszarze. W niektórych sytuacjach plan może jednak zostać unieważniony. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, co się dzieje po unieważnieniu planu i czy wydane na jego podstawie decyzje również tracą ważność. Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?…