Baza wiedzy

Wywłaszczenie i technologia: jak rozwiązania cyfrowe mogą poprawić sytuację osób przymusowo tracących nieruchomości

Wywłaszczenie i technologia: jak rozwiązania cyfrowe mogą poprawić sytuację osób przymusowo tracących nieruchomości

Rozwój gospodarczy idzie w parze z realizacją tzw. inwestycji celu publicznego. Państwo i samorządy pozyskują grunty pod te przedsięwzięcia najczęściej w drodze przymusowego odbierania praw własności. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jak osoby tracące nieruchomości mogą zmniejszyć negatywne skutki wywłaszczeń, sięgając po zdobycze nowoczesnej technologii. Czym są postępowania wywłaszczeniowe? Postępowania wywłaszczeniowe umożliwiają państwu lub…

Wpływ lokalizacji na wysokość odszkodowania za wywłaszczenie

Wpływ lokalizacji na wysokość odszkodowania za wywłaszczenie

Dlaczego nie ma jednolitych stawek za grunty wywłaszczane pod inwestycje celu publicznego? Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jaki wpływ na wysokość odszkodowania ma miejsce położenia nieruchomości – czyli lokalizacja. Wywłaszczenie nieruchomości – podstawy prawne Wywłaszczenie to proces, w ramach którego właściciel praw do nieruchomości jest zobowiązany do przekazania ich państwu lub samorządowi na potrzeby…

Jakie odszkodowanie przysługuje właścicielom gruntów w pobliżu linii energetycznych

Jakie odszkodowanie przysługuje właścicielom gruntów w pobliżu linii energetycznych

Rozbudowa infrastruktury energetycznej przynosi wyzwania dla właścicieli gruntów znajdujących się zarówno na miejscu, jak i w pobliżu planowanej inwestycji. Ustanowienie służebności przesyłu, wyznaczenie pasów ochronnych oraz wprowadzenie ograniczeń w planach miejscowych – to działania, które wpływają na wartość mienia i możliwości wykorzystania nieruchomości. Jakie roszczenia przysługują w związku z budową linii energetycznych? Słupy energetyczne a…

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest w praktyce bardzo podobne do prawa własności mieszkania. Posiada przy tym kilka ograniczeń. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, z czym wiąże się posiadanie własnościowego prawa do lokalu. Czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do tzw. ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, która…

Podział nieruchomości – kiedy do niego dochodzi

Podział nieruchomości – kiedy do niego dochodzi

Istnieje szereg sytuacji, w których dochodzi do podziału nieruchomości. Może to nastąpić np. na wniosek właściciela, w drodze sądowej lub na skutek wydania decyzji administracyjnej. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, czym jest podział nieruchomości, jakich nieruchomości nie można podzielić oraz czy przeprowadzenie podziału wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów finansowych. Czym jest podział nieruchomości? Podział nieruchomości…

Analiza rynku nieruchomości jako kluczowy element wyceny przy wywłaszczeniu

Analiza rynku nieruchomości jako kluczowy element wyceny przy wywłaszczeniu

Dlaczego prawidłowe określenie rynku nieruchomości jest niezwykle istotnym elementem podczas szacunków na potrzeby wywłaszczeń? Dowiedz się, jakie wyróżnia się główne rodzaje rynków i czy rzeczoznawca podczas analiz powinien kierować się wyłącznie podziałem administracyjnym kraju. Podstawową kwestią, z jaką musi zmierzyć się rzeczoznawca majątkowy, wyceniając nieruchomości na potrzeby wywłaszczeń, jest zebranie odpowiedniej liczby danych. Powinny one…

Zielone wywłaszczenia: jak projekty związane z ochroną środowiska wpływają na wartość nieruchomości

Zielone wywłaszczenia: jak projekty związane z ochroną środowiska wpływają na wartość nieruchomości

Ochrona przyrody wiąże się z wieloma zakazami odnośnie możliwości zagospodarowania terenu. Na skutek wprowadzonych ograniczeń, nieruchomości objęte „zielonym wywłaszczeniem” mogą bardzo stracić na wartości. Jakie roszczenia przysługują wówczas ich właścicielom? Wywłaszczenia w związku z ochroną środowiska W obliczu coraz większych nacisków na ochronę środowiska, m.in. w celu zachowania bioróżnorodności oraz opóźnienia zmian klimatycznych, rośnie znaczenie…

Jak ustala się przeznaczenie nieruchomości na potrzeby jej wyceny

Jak ustala się przeznaczenie nieruchomości na potrzeby jej wyceny

Aby wycena nieruchomości była przeprowadzona rzetelnie i zgodnie ze sztuką, niezbędne jest m.in. określenie jej przeznaczenia. Niedawna nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami zmienia nieco metodologię pracy rzeczoznawców majątkowych w tym zakresie. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jak powinno być ustalane przeznaczenie mienia. Kluczowym elementem wielu postępowań sądowo-administracyjnych jest wycena nieruchomości, której dokonuje uprawniony rzeczoznawca…

Odszkodowania za wywłaszczenie pod drogi – wysokość odszkodowania za wywłaszczenie pod drogi (2024)

Odszkodowania za wywłaszczenie pod drogi – wysokość odszkodowania za wywłaszczenie pod drogi (2024)

Obecnie najpowszechniejszymi wywłaszczeniami są te związane z realizacjami inwestycji drogowych. Nie ma przy tym jednolitych „taryf”, a kwoty odszkodowań różnią się bardzo mocno w zależności od lokalizacji nieruchomości. Przeczytaj dzisiejszy raport i dowiedz się, jak kształtują się ceny gruntów pod drogi w poszczególnych województwach. Wywłaszczenia pod drogi – charakterystyka problemu Rozwój gospodarczy wiąże się z…

Kto może zaskarżyć miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego

Kto może zaskarżyć miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, który ingeruje w możliwości użytkowania nieruchomości leżących na obszarze jego obowiązywania. W wielu przypadkach może jednocześnie wywierać dużo szerszy wpływ, oddziałując również na tereny położone poza jego obrębem. Kto i w jakich przypadkach może zaskarżyć zapisy planu? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co to? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)…