Baza wiedzy

Plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Wierzyciele każdorazowo dążą do uzyskania możliwe jak najpełniejszej spłaty swojego zobowiązania. Pojawia się to także w ramach toczącego się postępowania upadłościowego. Niestety nie będzie to możliwe w każdym przypadku, szczególnie jeśli dłużnik posiada zaległości w sporej liczbie i wartości. Czy plan spłaty może okazać się wówczas pomocny – czym jest i kiedy tak naprawdę możemy…

Dostęp do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej

Zagadnienie zapewnienia nieruchomości dostępu do drogi publicznej budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych w praktyce. Wynika to z nieprecyzyjnych przepisów prawnych, co jest przedmiotem orzekania sądów, a orzecznictwo w tym zakresie jest zróżnicowane. Na inwestorze spoczywa obowiązek zapewnienia dostępu do drogi publicznej, a trzeba pamiętać, że możliwość dojazdu do nieruchomości i dostęp do drogi publicznej to nie…

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Podstawowym celem każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest próba naprawy przedsiębiorstwa, które popadło w kłopot finansowe i chciałoby uniknąć ogłoszenia upadłości. Ustawodawca wyróżnia kilka typów takiego postępowania – przyjrzyjmy się każdemu z nich. Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne? Postępowanie restrukturyzacyjne jest formą postępowania sądowego, które zmierza do ochrony dłużnika przed koniecznością zakończenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W…

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. i zwolnienie członków zarządu z odpowiedzialności za długi

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. i zwolnienie członków zarządu z odpowiedzialności za długi

Każda spółka prawa handlowego może ogłosić swoją upadłość dotyczy to także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kto w takiej sytuacji odpowiada za zobowiązania spółki? Czy członkowie zarządu mogą zostać zwolnieni z takiej odpowiedzialności?  Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do kategorii kapitałowych spółek prawa handlowego. Tak jak każda inna spółka może ogłosić…

Wywłaszczenie nieruchomości rolnej pod budowę drogi – ceny gruntu

Wywłaszczenie nieruchomości rolnej pod budowę drogi – ceny gruntu

Specustawa drogowa Wywłaszczenie nieruchomości na cele budowy dróg ekspresowych i autostrad odbywa się na gruncie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, co do której potocznie używa się określenia Specustawa drogowa. Pozwala ona na przymusowe (wbrew woli właściciela) nabywanie nieruchomości na rzecz min. Skarbu…

Czym jest umowa b2b?

Czym jest umowa b2b?

Polskie prawo cywilne stosuje zasadę swobody umów – sprawia to, że liczba dozwolonych kontraktów jest tak naprawdę nieograniczona. Pomimo, iż Kodeks cywilny powstał ponad 50 lat temu, wciąż pozostaje aktualny i jest stosowany wobec większości umów nazwanych. Dotyczy to także nowych zobowiązań, takich jak choćby umowa b2b – czym są takie zobowiązania i jakie przepisy…

Czym jest umowa b2b?

Czym jest umowa b2b?

Polskie prawo cywilne stosuje zasadę swobody umów – sprawia to, że liczba dozwolonych kontraktów jest tak naprawdę nieograniczona. Pomimo, iż Kodeks cywilny powstał ponad 50 lat temu, wciąż pozostaje aktualny i jest stosowany wobec większości umów nazwanych. Dotyczy to także nowych zobowiązań, takich jak choćby umowa b2b – czym są takie zobowiązania i jakie przepisy…

Przesłanki ogłoszenia upadłości

Przesłanki ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorstwo wiąże się zawsze z koniecznością zamknięcia określonej działalności gospodarczej. W przypadku upadłości konsumenckiej nie mamy oczywiście z tym do czynienia, jednak upadły zyskuje szansę na wyzerowanie swoich zobowiązań finansowych. Aby jednak było to możliwe trzeba spełnić kilka ważnych przesłanek – w przeciwny wypadku ogłoszenie upadłości nie będzie niestety możliwe.  Czym jest…

Rozprawy online, czyli co dobrego dla polskiego sądownictwa zrobił COVID-19

Rozprawy online, czyli co dobrego dla polskiego sądownictwa zrobił COVID-19

Z uwagi na sytuację spowodowaną COVID-19 w marcu 2020 r. w Polsce wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii. Wzrastająca liczba zakażeń i zgonów zmusiła rząd oraz ustawodawcę do sukcesywnego wprowadzania szeregu rozporządzeń i ustaw, których  jednym z podstawowych zadań była próba ustabilizowania systemu zdrowia, gospodarki oraz funkcjonowania Państwa. W gąszczu aktów prawnych,…

Własność i użytkowanie wieczyste – istotne różnice

Własność i użytkowanie wieczyste – istotne różnice

Do jednych z najbardziej istotnych praw rzeczowych umieszczonych w Kodeksie cywilnym należą własność oraz użytkowanie wieczyste. Pomimo tego, iż z pozoru są one do siebie podobne, tak naprawdę stanowią dwie zupełnie odrębne instytucje. Czym zatem jest własność, a czym użytkowanie wieczyste i jakie istotne różnice występują pomiędzy nimi? Prawo własności Własność jest najsilniejszym prawem rzeczowym,…