Baza wiedzy

Co to jest decyzja o warunkach zabudowy?

Co to jest decyzja o warunkach zabudowy?

W celu uzyskania pozwolenia na budowę w wielu przypadkach niezbędne będzie otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się czym jest popularna „wuzetka” oraz jakie powinna zawierać elementy. Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: upzp), jeżeli…

Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości – zmiany w pracy rzeczoznawców majątkowych

Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości – zmiany w pracy rzeczoznawców majątkowych

Legislator w nowym Rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości wprowadza istotne zmiany z punktu widzenia rzeczoznawców majątkowych, a także stron, których mienie jest wyceniane. Przede wszystkim doprecyzowuje i aktualizuje metodologię, wprowadzając m.in. rozwiązania z wewnętrznych standardów branżowych oraz interpretacje z orzeczeń. Nakłada również na rzeczoznawców obowiązek oględzin nieruchomości oraz uznaje wprowadzanie istotnych z punktu widzenia wyceny…

Wywłaszczenia na strategiczne inwestycje w sieci przesyłowe

Wywłaszczenia na strategiczne inwestycje w sieci przesyłowe

Rozwój branży energetycznej, zwłaszcza związanej z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) oraz atomistyką, a także konieczność integracji sieci przesyłowych w ramach Unii Europejskiej, narzucają potrzebę realizacji wielu inwestycji. Budowa sieci przesyłowych (m.in. elektrycznych, gazowych, wodociągowych) oraz infrastruktury towarzyszącej (dróg, torów kolejowych itp.) wymagać będzie w najbliższych latach pozyskania wielu prywatnych gruntów. Na początku września 2023 r….

Rozporządzenie w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy – projekt

Rozporządzenie w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy – projekt

Minister Rozwoju i Technologii opublikował projekt Rozporządzenia w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i uchwalenia planu ogólnego gminy. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jakie wytyczne zawiera ten dokument. Legislator udostępnił projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i…

Nowelizacja Ustawy prawo geologiczne i górnicze – zmiany dotyczące gospodarowania gruntami

Nowelizacja Ustawy prawo geologiczne i górnicze – zmiany dotyczące gospodarowania gruntami

W nowelizacji prawa geologicznego i górniczego wprowadzono przepisy ograniczające możliwości gospodarowania nieruchomościami położonymi na obszarze tzw. złóż strategicznych. Ustawa mocno ingeruje też w tzw. władztwo planistyczne gmin oraz rozszerza katalog celów, których realizacja może wiązać się z wywłaszczeniami gruntów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i…

W jakiej sytuacji warto sporządzić kontroperat

W jakiej sytuacji warto sporządzić kontroperat

Podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie jest operat szacunkowy. Jeżeli w dokumencie znajdują się błędy formalne i merytoryczne, skutkujące obniżeniem przysługującej kwoty, warto złożyć do niego zarzuty. Jednym z dowodów, jakie może przedstawić strona, jest operat sporządzony na jej zamówienie, czyli potocznie kontroperat. Czym jest kontroperat? Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 21…

Nabywanie dróg ogólnodostępnych przez gminę

Nabywanie dróg ogólnodostępnych przez gminę

Dnia 13 września 2023 r. wchodzi w życie specustawa, która ułatwia przejmowanie przez samorządy tzw. dróg ogólnodostępnych. W jakim trybie będzie odbywać się ich nabycie i czy dotychczasowi właściciele gruntów mogą liczyć na odszkodowanie? Istnieją sytuacje, w których drogi wewnętrzne (bez statusu drogi publicznej) użytkowane są jako drogi ogólnodostępne. Gminy często ponoszą koszty ich utrzymywania…

Kolej Dużych Prędkości – wszystko co należy wiedzieć na temat wywłaszczeń związanych z budową KDP

Kolej Dużych Prędkości – wszystko co należy wiedzieć na temat wywłaszczeń związanych z budową KDP

Koleje Dużych Prędkości są sztandarową inwestycją towarzyszącą budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Spółka CPK zapowiada, że pierwsze prace związane z KDP mają ruszyć już w 2024 r. Realizacja linii dla superszybkich pociągów może jednak wiązać się z tysiącami wywłaszczeń. Dowiedz się, co należy wiedzieć o KDP i na jakich warunkach ludzie będą pozbawiani praw do nieruchomości….

Jak założyć spółkę z o. o.

Jak założyć spółkę z o. o.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest w Polsce bardzo popularne. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, jak prawidłowo założyć ją krok po kroku, a także przedstawiamy wady i zalety tego rodzaju przedsiębiorstwa. Rejestracja spółki z o.o. krok po kroku Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 157…

Zintegrowany plan inwestycyjny

Zintegrowany plan inwestycyjny

Reforma systemu planowania przestrzennego wprowadza tzw. zintegrowany miejscowy plan inwestycyjny, który ma powstawać z czynnym udziałem – także finansowym – inwestora. Na czym polegają zmiany i czy rzeczywiście usprawnią procesy inwestycyjne w gminach? Bez zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w skrócie: MPZP) nie można obecnie zrealizować wielu inwestycji. Uchwalenie planu lub zmiana już istniejącego…