Baza wiedzy

Inwestycje w OZE w reformie planowania przestrzennego

Inwestycje w OZE w reformie planowania przestrzennego

Prezydent podpisał ustawę, która mocno zmienia zasady lokalizowania instalacji odnawialnych źródeł energii. Jak regulacje wpłyną na inwestorów, którzy będą chcieli postawić dużą farmę fotowoltaiczną? Przeczytaj nasz artykuł i zapoznaj się z nowelizacją przepisów. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja), bardzo…

Rejestr urbanistyczny – co to

Rejestr urbanistyczny – co to

Ustawa nowelizująca system planowania przestrzennego wprowadza pojęcie rejestru urbanistycznego. Czym będzie ta baza danych, kto zajmie się jej prowadzeniem i jakie informacje się w niej znajdą? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, na jakich zasadach prowadzony będzie rejestr. Czym jest rejestr urbanistyczny? Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i…

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym po reformie

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym po reformie

Nieodzownym elementem prawidłowej polityki urbanistycznej powinien być czynny udział mieszkańców. Reforma systemu planowania przestrzennego zmienia zasady partycypacji społecznej w procesach planistycznych. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i zapoznaj się z nowelizacją. Zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: upzp), racjonalna gospodarka planistyczna powinna uwzględniać…

Zmiany w wydawaniu decyzji WZ

Zmiany w wydawaniu decyzji WZ

Zakończyły się procedury legislacyjne reformujące system planowania przestrzennego w Polsce. Poważne zmiany dotyczą m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Warto zapoznać się z nowelizacją, aby w przyszłości móc z powodzeniem zrealizować zaplanowaną inwestycję. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a plan ogólny Obecnie decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja…

Plan ogólny gminy w reformie systemu planowania przestrzennego

Plan ogólny gminy w reformie systemu planowania przestrzennego

Prezydent podpisał ustawę reformującą system planowania przestrzennego. Obszerna nowelizacja zmienia 50 ustaw oraz wprowadza szereg nowych definicji. Jednym z nowych pojęć jest tzw. plan ogólny gminy, który ma zastąpić obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, czym jest plan ogólny, co ma zawierać i czy osoby, których nieruchomości stracą na wartości…

Opłata adiacencka – jak jej uniknąć

Opłata adiacencka – jak jej uniknąć

W niektórych sytuacjach jednostki samorządu terytorialnego mają prawo pobrać od właścicieli nieruchomości opłatę adiacencką. Jednocześnie muszą ku temu zostać spełnione określone ustawowo przesłanki. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kiedy można uniknąć opłaty adiacenckiej. Opłata adiacencka – ile wynosi? Opłata adiacencka jest daniną pobieraną przez samorządy w przypadku wzrostu wartości nieruchomości. Maksymalna jej wysokość jest…

Opłata adiacencka – co to jest

Opłata adiacencka – co to jest

Opłata adiacencka jest daniną pobieraną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Może być ustalona w drodze decyzji przez władze gminy w kilku zdefiniowanych ustawowo sytuacjach. Ile wynosi ta opłata i czy istnieją sposoby, aby jej uniknąć? Opłata adiacencka bywa mylona z tzw. opłatą planistyczną. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca…

Czym jest użytkowanie wieczyste

Czym jest użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu jest instytucją specyficzną dla polskiego prawa. Na czym ono polega, jak obliczane są stawki opłat rocznych oraz do kogo należy znajdujący się na działce budynek? Czy prawo użytkowania wieczystego można przekształcić we własność? Użytkowanie wieczyste, obok prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, daje prawo do dysponowania daną nieruchomością. Uprawnienia te są bardzo…

Czy można zmienić plan zagospodarowania przestrzennego

Czy można zmienić plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego porządkuje ład przestrzenny na terenie gminy. W przypadku, kiedy jego założenia nie pozwalają na realizację danej inwestycji, można wnioskować o jego zmianę. Taka zmiana nie jest jednak łatwa i wymagać będzie uzasadnienia ważnym interesem, np. gospodarczym lub społecznym. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jak wnioskować o zmianę MPZP. Czym jest miejscowy…

Nieruchomość podobna w procesie szacowania wartości nieruchomości

Nieruchomość podobna w procesie szacowania wartości nieruchomości

Nieruchomości podobne dobierane są podczas wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych. Pojęcie wzbudza jednak spory oraz liczne kontrowersje. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak należy rozumieć to określenie oraz jak wygląda aktualne orzecznictwo odnoszące się do tej kwestii. Czym są nieruchomości podobne – definicja Pojęcie nieruchomości podobnej pojawia się m.in. w Rozporządzeniu Rady Ministrów w…