Baza wiedzy

Jak wygląda procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Jak wygląda procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego może się „zdezaktualizować” i utrudniać rozwój danej gminy, ograniczając możliwości inwestycyjne. W takiej sytuacji należy go zmienić. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jak wygląda procedura zmiany planu miejscowego w świetle najnowszej nowelizacji przepisów. Uchwalenie przez radę gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ma w zamyśle umożliwiać prowadzenie racjonalnej gospodarki przestrzennej. Jej podstawą powinien…

Wywłaszczenia pod budowę elektrowni atomowych

Wywłaszczenia pod budowę elektrowni atomowych

Plany polskiego rządu przewidują dynamiczny rozwój energetyki jądrowej, która do 2045 r. ma pokrywać ok. 30% krajowego zapotrzebowania na prąd. Na potrzeby budowy elektrowni oraz realizacji towarzyszących im inwestycji konieczne będzie pozyskanie dużej ilości gruntów. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i poznaj zasady, na jakich mogą być wywłaszczane nieruchomości. Energetyka jądrowa w Polsce Obecnie w Polsce…

Rodzaje wartości nieruchomości

Rodzaje wartości nieruchomości

Wyróżnia się szereg rodzajów wartości nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi stosują odmienną metodologię, określając wartość adekwatną do typu nieruchomości, a także celu wyceny. W dzisiejszym artykule przybliżamy tę tematykę. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ugn), wyróżnia się następujące rodzaje wartości nieruchomości (art. 150 ust. 1 ugn): wartość rynkową; wartość…

Rozbieżność między częścią opisową a graficzną MPZP

Rozbieżność między częścią opisową a graficzną MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien spełniać określone ustawowo wymogi formalne. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, czy niezgodność części opisowej z graficzną jest poważnym uchybieniem oraz jakie może nieść ze sobą skutki prawne. Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest kluczowym dokumentem planistycznym, który stanowi jednocześnie akt prawa miejscowego (art….

Jak nie stracić na wywłaszczeniu nieruchomości

Jak nie stracić na wywłaszczeniu nieruchomości

Wywłaszczenie może być niezwykle trudnym doświadczeniem, ale odpowiednie przygotowanie i wiedza prawna mogą pomóc w zminimalizowaniu strat. W dzisiejszym artykule udzielamy wskazówek, jak chronić się przed negatywnymi skutkami wywłaszczenia. Czym jest wywłaszczenie nieruchomości? Do wywłaszczenia dochodzi, gdy państwo lub jednostka samorządu terytorialnego potrzebuje gruntów na realizację inwestycji celu publicznego (drogę, szkołę, lotnisko itp.). Odpowiedni organ…

Budowa elektrowni atomowej a wywłaszczenia

Budowa elektrowni atomowej a wywłaszczenia

W ciągu najbliższych kilkunastu lat mają powstać w Polsce pierwsze elektrownie jądrowe. Przeczytaj dzisiejszy artykuł, aby dowiedzieć się, na jakich zasadach wywłaszczane będą grunty pod ich budowę i czy strona ma prawo do odwołania się od decyzji o odszkodowaniu. Czasowe zajęcie terenu przed budową elektrowni atomowej Zanim rozpocznie się budowa elektrowni jądrowej, trzeba przeprowadzić wiele…

Renta planistyczna – przedawnienie

Renta planistyczna – przedawnienie

Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wpłynąć na wartość nieruchomości. W przypadku, kiedy ona wzrośnie, a właściciel zbywa nieruchomość, gmina ma prawo pobrać daninę, tzw. rentę planistyczną. W jakiej sytuacji dochodzi do przedawnienia tego roszczenia? Czym jest renta planistyczna? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem przyjmowanym w formie uchwały rady gminy, w którym…

Jaka jest różnica pomiędzy planem zagospodarowania przestrzennego a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Jaka jest różnica pomiędzy planem zagospodarowania przestrzennego a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bywa często mylony ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i poznaj różnicę między tymi aktami oraz dowiedz się, co w ich przypadku zmieni reforma systemu planowania przestrzennego. Jednymi z podstawowych zadań własnych samorządów gminnych są: zachowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody…

Czy można zakwestionować postanowienia planu miejscowego

Czy można zakwestionować postanowienia planu miejscowego

Postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą mieć negatywne skutki dla mieszkańców terenów nim objętych. W przypadku, gdy przy sporządzaniu dokumentu istotnie przekroczone zostały przepisy, a właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości doznał naruszeń interesu prawnego lub uprawnień, może skutecznie zakwestionować niekorzystne postanowienia planu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przyjmowanym w formie uchwały dokumentem składającym się z…

Wycena wywłaszczanego gospodarstwa rolnego

Wycena wywłaszczanego gospodarstwa rolnego

Wywłaszczenia często dotykają gruntów rolnych. W niektórych przypadkach ich „ofiarą” może paść nawet całe gospodarstwo. W dzisiejszym artykule przedstawiamy metodologię wyceny, na której podstawie ustalane jest następnie przez organ odszkodowanie za przymusowe pozbawienie mienia. Wiedza na ten temat pozwoli stronie skuteczniej walczyć o swoje prawa. Najpowszechniejsze obecnie w kraju inwestycje celu publicznego dotyczą przedsięwzięć infrastrukturalnych,…