Wywłaszczenie nieruchomości

Jakie powinno być odszkodowanie za wycinkę lasu pod sieci przesyłowe

Jakie powinno być odszkodowanie za wycinkę lasu pod sieci przesyłowe

Specyficznym rodzajem nieruchomości jest las. Posadowienie na nim tzw. sieci przesyłowej powoduje silną ingerencję, uniemożliwiając w pasie służebności dotychczasowy sposób użytkowania. Jak wygląda kwestia odszkodowania za wycinkę lasu oraz ograniczenie praw do nieruchomości? Rozwój gospodarczy nieuchronnie wiąże się z inwestycjami w tzw. sieci przesyłowe (m.in. linie energetyczne, rurociągi). Ich wytyczone trasy nie przebiegają przez „ziemie…

Mała zasada korzyści – wycena gruntów pod drogi

Mała zasada korzyści – wycena gruntów pod drogi

W uchwalonym niedawno Rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości pozostawiono w niezmienionym kształcie kontrowersyjny przepis dotyczący wyceny gruntów wywłaszczanych pod drogi. Czym jest tzw. „mała zasada korzyści” oraz dlaczego jej stosowanie wzbudza wątpliwości interpretacyjne? Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i dowiedz się, czy alternatywny sposób wyceny nieruchomości z Ustawy o gospodarce nieruchomościami, w teorii gwarantujący „słuszność” odszkodowań,…

Kiedy muszę opuścić wywłaszczoną nieruchomość

Kiedy muszę opuścić wywłaszczoną nieruchomość

Wywłaszczenie nieruchomości pociąga za sobą szereg negatywnych skutków dla osób nim dotkniętych. Do najtrudniejszych przypadków są zaliczane: utrata domu, mieszkania czy nieruchomości będącej źródłem utrzymania (np. siedziby firmy, pól uprawnych). Wiele osób zastanawia się, kiedy musi wydać wywłaszczoną nieruchomość i czy niedotrzymanie terminów grozi przymusowym wysiedleniem. Na pytanie „kiedy należy wydać wywłaszczoną nieruchomość?” nie ma…

Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością w przypadku wywłaszczeń

Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością w przypadku wywłaszczeń

Ustalenie dokładnej wartości nieruchomości w postępowaniu wywłaszczeniowym wymaga uwzględnienia jej wszystkich części składowych, które podlegają wycenie. Kluczowe bywa w wielu przypadkach oszacowanie m.in. maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. W dzisiejszym artykule omawiamy szerzej tę kwestię. Wycena środków technicznych a wywłaszczenia Dokładne określenie wartości nieruchomości jest kluczowe w postępowaniach sądowo-administracyjnych, które wiążą się z…

Renta planistyczna – jak obliczyć

Renta planistyczna – jak obliczyć

Renta planistyczna to opłata pobierana po zbyciu nieruchomości, jeśli jej wartość wzrosła w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dowiedz się, jak ustalana jest jej wysokość, w jakim terminie należy ją uiścić oraz czy istnieją prawne możliwości rozłożenia płatności na raty. Czym jest renta planistyczna? Uchwalenie bądź zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)…

Jakie prawa ma właściciel wywłaszczanej nieruchomości

Jakie prawa ma właściciel wywłaszczanej nieruchomości

Jakie prawa ma właściciel w przypadku wywłaszczenia nieruchomości? Wywłaszczenie nieruchomości nakłada na stronę szereg obowiązków, z których najważniejszym jest konieczność wydania nieruchomości. Jednocześnie właściciel zachowuje szereg praw, dzięki którym może zminimalizować negatywne skutki sytuacji. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jakie prawa ma właściciel wywłaszczanej nieruchomości. Prawo do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości Kluczowym prawem, jakie…

5 błędów popełnianych podczas wywłaszczeń

5 błędów popełnianych podczas wywłaszczeń

Postępowania wywłaszczeniowe bywają niezrozumiałe dla osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy. Rodzi to dla nich szereg negatywnych konsekwencji. W dzisiejszym artykule przedstawiamy 5 powszechnych błędów, które mogą popełnić właściciele pozbawiani praw do nieruchomości oraz udzielamy wskazówek, jak ich unikać. Wywłaszczenie nieruchomości i możliwe do popełnienia błędy – wstęp Wywłaszczenie nieruchomości jest procesem, który odnosi się…

Wycena nieruchomości podejściem porównawczym na datę wsteczną

Wycena nieruchomości podejściem porównawczym na datę wsteczną

Podejście porównawcze często jest uznawane za mniej wymagające od pozostałych podejść stosowanych do wyceny nieruchomości. Określanie wartości na datę wsteczną tym podejściem potrafi jednak być dość skomplikowane. Wymaga ono od rzeczoznawców skrupulatności i dużego przygotowania merytorycznego. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, w przypadku, gdy operat szacunkowy dotyczy wyceny nieruchomości na stan z…

Wycena nieruchomości zabytkowych – najważniejsze informacje

Wycena nieruchomości zabytkowych – najważniejsze informacje

Aby wycena obiektów zabytkowych dokładnie odzwierciedlała ich wartość, wymaga od rzeczoznawcy majątkowego zastosowania metodologii uwzględniającej m.in. szczególne cechy takich nieruchomości oraz ich ochronę prawną. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, na jakich zasadach odbywa się szacowanie wartości zabytków. Czym są nieruchomości zabytkowe? Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o…

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Nieruchomość może zostać wywłaszczona bez względu na jej aktualny stan prawny. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jak przebiega postępowanie wywłaszczeniowe w przypadkach, kiedy nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe do mienia. Wywłaszczenie nieruchomości – co to? Zgodnie z ustawą zasadniczą, własność znajduje się pod szczególną ochroną Państwa, a ewentualne wywłaszczenie możliwe jest…