Wywłaszczenie nieruchomości

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Czy wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego jest zawsze bezpowrotne? Okazuje się, że w pewnych okolicznościach można starać się o zwrot mienia. Co jednak, jeżeli wywłaszczona nieruchomość została sprzedana? [spis] Wywłaszczenie mienia, zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, dopuszczalne jest jedynie na cele publiczne. Często jednak mijają kolejne lata,…

Zniesienie zasady korzyści – dlaczego wzbudza kontrowersje?

Zniesienie zasady korzyści – dlaczego wzbudza kontrowersje?

Nie milkną komentarze wokół zniesienia tzw. zasady korzyści w nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami Do dyskusji włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, prosząc Marszałka Senatu o pogłębioną debatę w tej istotnej dla wielu osób kwestii. Dostrzega przy tym możliwą sprzeczności nowych rozwiązań z ustawą zasadniczą.  [spis] W piśmie z 27 września 2022 r. RPO Marcin Wiącek…

Wywłaszczenia związane z budową Kolei Dużych Prędkości

Wywłaszczenia związane z budową Kolei Dużych Prędkości

Planowana sieć ultraszybkich połączeń kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego ma przeciąć cały kraj. Może to wiązać się z wywłaszczeniami dziesiątek tysięcy osób, które protestują przeciwko kontrowersyjnej decyzji. Jej rozmach krytykowany jest ze względu na koszty społeczne i duże ryzyko ekonomiczne. [spis] Program Kolejowy CPK polega na stworzeniu sieci połączeń w formie 10 tzw. „szprych kolejowych”….

Program Dobrowolnych Nabyć pod CPK – zasady ogólne

Program Dobrowolnych Nabyć pod CPK – zasady ogólne

Budowa megalotniska pomiędzy Łodzią a Warszawą doprowadzi do wysiedlenia kilku tysięcy osób z gmin Teresin, Baranów i Wiskitki. Chcąc zachęcić ludzi do sprzedaży ziemi, spółka CPK zaoferowała specjalny program wykupu nieruchomości na preferencyjnych warunkach. Możliwe jest też zbycie gospodarstw z rentą lub zamiana mienia na nieruchomości położone w innych lokalizacjach. [spis] Czym będzie CPK? Centralny…

Dożywotnia renta w zamian za zbycie nieruchomości pod budowę CPK

Dożywotnia renta w zamian za zbycie nieruchomości pod budowę CPK

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wpłynie bezpośrednio na życie dziesiątek tysięcy osób. Chcąc zachęcić rolników do zbywania nieruchomości pod megalotnisko, spółka CPK oferuje im specjalne renty. Ile będą wynosić, kto może je otrzymać oraz z czym jeszcze wiąże się przystąpienie do tzw. Programu Dobrowolnych Nabyć? [spis] Budowa megalotniska na zachodnim Mazowszu pochłonie w różnym stopniu blisko…

Zaliczka na odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości a odwołanie od decyzji

Zaliczka na odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości a odwołanie od decyzji

W większości przypadków określenie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie wiąże się z możliwością otrzymania zaliczki na jego poczet. Co jednak, jeśli wywłaszczony będzie chciał odwołać się od decyzji? Czy również w takiej sytuacji może otrzymać część pieniędzy? [spis] Czym jest zaliczka na poczet odszkodowania za wywłaszczenie? Zaliczka na poczet odszkodowania to kwota, o którą mogą wnioskować…

Wywłaszczenie przedsiębiorstwa

Wywłaszczenie przedsiębiorstwa

W przypadku przedsiębiorstw, wywłaszczenie nieruchomości bywa bardzo dotkliwe. Utrata mienia często prowadzi do dezorganizacji działalności, a nawet do likwidacji biznesu. Z czym wiąże się wywłaszczenie przedsiębiorstwa oraz na jakie odszkodowanie można liczyć? [spis] Odszkodowanie za wywłaszczenie przedsiębiorstwa Zgodnie z art. 21 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wywłaszczenie jest możliwe jedynie na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem….

Wywłaszczenie nieruchomości obciążonej hipoteką

Wywłaszczenie nieruchomości obciążonej hipoteką

Wywłaszczenia dotykają co roku dziesiątki tysięcy osób. Wiele z nich spłaca kredyt hipoteczny. Co się dzieje z tak obciążoną nieruchomością? Czy w przypadku wywłaszczenia właściciele mogą liczyć na słuszne odszkodowanie? [spis] Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości Zgodnie z wykładnią art. 21. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, pozbawienie prawa własności jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy dokonuje się go na…

Waloryzacja odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

Waloryzacja odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

Wywłaszczenie nieruchomości możliwe jest jedynie za słusznym odszkodowaniem. Zdarzają się jednak sytuacje, że pieniądze nie są wypłacane przez kilka, a nawet kilkanaście i więcej miesięcy. W takim przypadku, zgodnie z obowiązującym prawem, kwotę odszkodowania należy zwaloryzować. [spis] Kiedy powinno zostać wypłacone odszkodowanie za wywłaszczenie? Nieruchomość może być wywłaszczona za odszkodowaniem ustalonym na podstawie jej wartości…

Uboczne skutki inwestycji celu publicznego

Uboczne skutki inwestycji celu publicznego

Inwestycje celu publicznego mają ogromny wpływ na społeczności lokalne. Jednym z najbardziej negatywnych skutków są wywłaszczenia. Przedsięwzięcia budowlane często wiążą się też ze zmianami wartości sąsiadujących gruntów i budynków. Nierzadko pociąga to za sobą konieczność uiszczenia specjalnych opłat. Natomiast w przypadku spadku wartości mienia, można dochodzić odszkodowań. [spis] Czym są inwestycje celu publicznego? Zgodnie z…