Wywłaszczenie nieruchomości

Odwołanie od decyzji ustalającej odszkodowanie za wywłaszczenie

Odwołanie od decyzji ustalającej odszkodowanie za wywłaszczenie

Decyzja ustalająca odszkodowanie – kiedy i dlaczego jest wydawana Wywłaszczenie nieruchomości na cele inwestycji publicznych prowadzi do pozbawienia prawa własności nieruchomości wielu osób oraz podmiotów. Nieodłącznym elementem tego procesu jest więc szereg postępowań administracyjnych mających na celu ustalenie odszkodowania za odjęte prawo własności. Konieczność ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość uregulowana jest głównej mierze w odpowiednich…

Komentarz do projektu z dnia 7 lipca 2021 r. USTAWY o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Komentarz do projektu z dnia 7 lipca 2021 r. USTAWY o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Niedawno p. Marcin Horała, pełniący funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, oddał wybranym podmiotom pod konsultacje projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (dalej „projekt ustawy ”). Projekt ma zreformować zasady ustalania odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości na cele inwestycji publicznych. Zmiany miałyby nastąpić przede wszystkim w ustawie z dnia…

Wywłaszczenie nieruchomości rolnej pod budowę drogi – ceny gruntu

Wywłaszczenie nieruchomości rolnej pod budowę drogi – ceny gruntu

Inwestycje strukturalne na cele publiczne zostały przez ustawodawcę uznane za tak istotne, że ich realizacja może odbywać się kosztem konstytucyjnej ochrony prawa własności prywatnej. Interes społeczny ma większą wagę, niż partykularny interes właścicieli nieruchomości. Zarówno konstytucja, jak i szereg ustaw pozwalają na wywłaszczenie nieruchomości pod warunkiem wypłaty odszkodowania na rzecz dotychczasowego właściciela nieruchomości. Jednym z…

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości – kompendium wiedzy

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości – kompendium wiedzy

Wywłaszczenie nieruchomości polega na odjęciu lub ograniczeniu, w drodze decyzji, własności lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Z definicji swojej ma ono charakter czynności administracyjnej, odbywa się zatem bez zgody osoby, której przedmiotowe prawo przysługuje. Decyzję wydaje uprawniony organ administracji (starosta powiatowy lub wojewoda). Wywłaszczenie nieruchomości może nastąpić na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu…

Program dobrowolnych nabyć nieruchomości na cele przyszłej inwestycji Centralny Port Komunikacyjny

Program dobrowolnych nabyć nieruchomości na cele przyszłej inwestycji Centralny Port Komunikacyjny

W dniu 02.12.2020 roku pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała ogłosił zasady Programu Dobrowolnych Nabyć nieruchomości na cele przyszłej inwestycji Centralny Port Komunikacyjny. Realizacja zakupów nieruchomości ma potrwać do 2023 roku i skorzystać z niej mogą obecni właściciele, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści gruntów, na których ma być realizowane lotnisko. Ustawa o CPK Postawą prawną realizacji…

Świadczenia dodatkowe związane z wywłaszczeniem nieruchomości pod drogę publiczną

Świadczenia dodatkowe związane z wywłaszczeniem nieruchomości pod drogę publiczną

Osoba pozbawiona prawa własności nieruchomości w związku z wywłaszczeniem pod drogę powinna przede wszystkim otrzymać słuszne odszkodowanie za odjęte prawo własności. Powyższy obowiązek wynika zarówno z Konstytucji jak również z przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej jako Specustawa Drogowa). Nie wszyscy wywłaszczeni zdają sobie jednak sprawę z…

Samodzielna ocena poprawności operatu szacunkowego

Samodzielna ocena poprawności operatu szacunkowego

Operat szacunkowy sporządzony na zlecenie organu ustalającego odszkodowanie (starosty powiatowego lub wojewody) jest kluczowym materiałem dowodowym dla ustalenia wysokości kwoty, jaką otrzyma wywłaszczony za utraconą nieruchomość. Sporządzający operaty rzeczoznawcy majątkowi nie są nieomylni. Niestety błędy mogą prowadzić do zaniżenia wartości odszkodowania. Warto zatem zapoznać się z treścią tego dokumentu, celem ochrony własnych interesów. Ważna uwaga:…

Termin wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie

Termin wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie

Osoby wywłaszczone bardzo często mają mylne wyobrażenie na temat tego kiedy otrzymają należne im odszkodowanie. Pierwszy błąd spowodowany jest faktem, że normy wskazane w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa drogowa) są nieintuicyjne, a nawet można powiedzieć, że nieuczciwe. Przeciętny obywatel nie…

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne

Za działki gruntu wywłaszczane pod drogi publiczne, których własność przechodzi na rzecz Skarbu Państwa lub odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, przysługuje osobom wywłaszczonym odszkodowanie. Podstawa prawna Ustalenie i wypłata odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z…

Zaliczka na poczet odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na gruncie niektórych specustaw

Zaliczka na poczet odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na gruncie niektórych specustaw

Prowadzenie procedury wywłaszczeniowej dozwolone jest jedynie w ściśle określonych przypadkach. Rekompensatą za utracone prawo własności ma być wypłata słusznego odszkodowania. Z praktyki wiemy, że niejednokrotnie droga do uzyskania satysfakcjonującej kwoty bywa dosyć długa. W sytuacji takiej osoba wywłaszczona nie zostaje jednak pozbawiona możliwości wcześniejszej wypłaty choćby części należnych jej środków – rozumianych właśnie jako zaliczka…