Wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie – najczęściej popełniane błędy

Wywłaszczenie – najczęściej popełniane błędy

Przymusowe odebranie prawa własności do nieruchomości dla realizacji celów publicznych stanowi najdalej idącą ingerencją państwa w konstytucyjnie chronione prawo. Dotyka ona nawet kilkudziesięciu tysięcy Polaków rocznie. Jakich błędów nie popełniać, aby skutecznie zabezpieczyć swój interes? Bierna postawa Matką wszystkich błędów popełnianych przez osoby dotknięte wywłaszczeniem jest bierność. Wywłaszczenie i ustalenie odszkodowania za utratę prawa własności…

Wywłaszczenie a VAT

Wywłaszczenie a VAT

Wywłaszczenie nieruchomości wiąże się z przyznaniem odszkodowania. W określonych przypadkach płatnicy VAT będą musieli zapłacić od niego podatek. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak wyglądają aktualne przepisy oraz orzecznictwo w tej kwestii. Czym jest wywłaszczenie? Rosnąca w całym kraju liczba przedsięwzięć (drogowych, kolejowych itp.) wiąże się z wywłaszczeniami. Jest to przymusowe pozbawienie prawa własności,…

Wywłaszczenia na cele przeciwpowodziowe

Wywłaszczenia na cele przeciwpowodziowe

W kraju rośnie liczba inwestycji przeciwpowodziowych. Duża ich część finansowana jest ze środków Banku Światowego. Wymusza to w niektórych przypadkach bardziej korzystny dla wywłaszczonych schemat postępowania oraz obliczania odszkodowań niż przewiduje krajowe ustawodawstwo. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu prawa własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości. Zgodnie z art. 21 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,…

Strefy ochrony uzdrowiskowej

Strefy ochrony uzdrowiskowej

Miejscowości uzdrowiskowe ze względu na duży ruch turystyczny stanowią świetne tereny inwestycyjne. Jednak nie wszystkie przedsięwzięcia mogą zostać w kurortach zrealizowane. Możliwości ograniczone są strefami ochrony uzdrowiskowej, których wyznaczenie mocno ingeruje w prawo własności. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i…

Rokowania w postępowaniu wywłaszczeniowym

Rokowania w postępowaniu wywłaszczeniowym

Wywłaszczenia możliwe są wyłączenie za słusznym odszkodowaniem. W przypadku inwestycji celu publicznego dopuszcza się indywidualne ustalenie wysokości odszkodowania lub przyznanie nieruchomości zamiennej. Szeroki zakres rokowań umożliwiono zwłaszcza na mocy specustawy o CPK. Prawo własności podlega konstytucyjnej ochronie. Zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na…

Obszar Natura 2000 a inwestycje

Obszar Natura 2000 a inwestycje

Obszary Natura 2000 zajmują obecnie blisko 20% powierzchni kraju. Na ich terenie obowiązują ograniczenia związane z realizacją różnych przedsięwzięć, m.in. budową domów. Dodatkowo, od 15 marca 2023 r. rząd zamierza wprowadzić przepisy, które mogą bezpośrednio dotknąć ok. 1,26 mln rolników. Czy w związku z ustanowieniem obszaru Natura 2000 można dochodzić odszkodowań? Czym jest obszar Natura…

Jak wygląda wycena gruntu

Jak wygląda wycena gruntu

Przedsięwzięcia należące do tzw. celów publicznych bardzo często wiążą się z wywłaszczeniami nieruchomości. Szczególnie wiele z nich dotyczy działek niezabudowanych lub gruntów użytkowanych rolniczo. Do ustalenia odszkodowań za utracone mienie potrzebna jest wycena dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego. Prawo własności jest chronione przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którą wywłaszczenie jest możliwe jedynie na cele publiczne…

Ugoda administracyjna czym jest?

Ugoda administracyjna czym jest?

Ugoda administracyjna to szczególna forma rozstrzygnięcia sprawy przez strony postępowania przed organem administracji. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym jest ta instytucja oraz w jakich sytuacjach może być zastosowana. Kiedy może dojść do zawarcia ugody? Podstawową formą rozstrzygnięć administracyjnych jest wydanie decyzji. Jednak zgodnie z treścią art. 114 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960…

Opłata adiacencka czym jest

Opłata adiacencka czym jest

Opłata adiacencka jest daniną na rzecz gminy, którą należy uiścić w niektórych sytuacjach związanych ze wzrostem wartości nieruchomości. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kiedy może zostać ustalona i ile maksymalnie może wynieść. Opłata adiacencka – w jakiej sytuacji może zostać naliczona? Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 11 Ustawy z dnia 21…

Czasowe zajęcie nieruchomości

Czasowe zajęcie nieruchomości

Realizacja większych inwestycji celu publicznego związana jest zwykle z wywłaszczeniami. Przy ich okazji często dochodzi do czasowego zajęcia pobliskich nieruchomości. Osobom, których mienie zostało zajęte, przysługuje odszkodowanie. Inwestor powinien także naprawić wszelkie szkody, a jeżeli jest to niemożliwe – można zażądać wykupu takiej nieruchomości. Legislator przewidział możliwość czasowego zajęcia dowolnej nieruchomości na podstawie zadziałania tzw….