Nieruchomości

Trwałe zajęcie gruntów przez wody – jak dochodzić odszkodowania?

Trwałe zajęcie gruntów przez wody – jak dochodzić odszkodowania?

Obserwowane w ostatnich latach gwałtowne zjawiska pogodowe mogą bardzo mocno wpływać na stosunki wodne. Rzeka lub potok, zmieniając swój bieg, potrafią zająć znaczny teren. Czy osobom dotkniętym skutkami podobnego zdarzenia przysługuje odszkodowanie za utracone grunty? Status prawny gruntów pod śródlądowymi wodami płynącymi Grunty pod śródlądowymi wodami płynącymi zostały znacjonalizowane na mocy Ustawy z dnia 30…

Kiedy budynek jest trwale związany z gruntem?

Kiedy budynek jest trwale związany z gruntem?

Stwierdzenie, czy dany obiekt jest trwale związany z gruntem ma kluczowe znaczenie m.in. w wycenie nieruchomości na potrzeby wywłaszczeń, podczas rozliczania kwestii podatkowych czy regulowania spraw własnościowych. Jak wyglądają przepisy odnoszące się do tego zagadnienia oraz co mówi aktualne orzecznictwo? Przeczytaj artykuł, a dowiesz się dodatkowo, czym grozi trwałe związanie Twojego obiektu budowlanego z gruntem…

Opłata adiacencka za utwardzenie drogi

Opłata adiacencka za utwardzenie drogi

Gmina, w przypadku wybudowania drogi, ma prawo do pobrania daniny nazywanej opłatą adiacencką. Czy może ona zostać nałożona, gdy prace polegają jedynie na utwardzeniu istniejącej już drogi gruntowej, np. za pomocą żwiru? Przeczytaj dzisiejszy artykuł, poznaj przepisy prawa i aktualne orzecznictwo. Opłata adiacencka – co mówią przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami? Zgodnie z polskim prawem,…

Nieruchomość władnąca i nieruchomość obciążona – co to znaczy

Nieruchomość władnąca i nieruchomość obciążona – co to znaczy

Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości tzw. służebnością gruntową. Wyjaśniamy, na czym dokładnie polega to ograniczone prawo rzeczowe i w jakich sytuacjach można zażądać jego zniesienia. Służebność – obok użytkowania, zastawu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz hipoteki – należy do grupy tzw. ograniczonych praw rzeczowych (art. 244 § 1 Ustawy z dnia…

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest w praktyce bardzo podobne do prawa własności mieszkania. Posiada przy tym kilka ograniczeń. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, z czym wiąże się posiadanie własnościowego prawa do lokalu. Czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do tzw. ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, która…

Podział nieruchomości – kiedy do niego dochodzi

Podział nieruchomości – kiedy do niego dochodzi

Istnieje szereg sytuacji, w których dochodzi do podziału nieruchomości. Może to nastąpić np. na wniosek właściciela, w drodze sądowej lub na skutek wydania decyzji administracyjnej. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, czym jest podział nieruchomości, jakich nieruchomości nie można podzielić oraz czy przeprowadzenie podziału wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów finansowych. Na czym polega podział nieruchomości? Podział…

Jak ustala się przeznaczenie nieruchomości na potrzeby jej wyceny

Jak ustala się przeznaczenie nieruchomości na potrzeby jej wyceny

Aby wycena nieruchomości była przeprowadzona rzetelnie i zgodnie ze sztuką, niezbędne jest m.in. określenie jej przeznaczenia. Niedawna nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami zmienia nieco metodologię pracy rzeczoznawców majątkowych w tym zakresie. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jak powinno być ustalane przeznaczenie mienia. Kluczowym elementem wielu postępowań sądowo-administracyjnych jest wycena nieruchomości, której dokonuje uprawniony rzeczoznawca…

Czy biegły sądowy to to samo, co rzeczoznawca majątkowy

Czy biegły sądowy to to samo, co rzeczoznawca majątkowy

Profesjonalnymi wycenami nieruchomości zajmują się osoby z tytułem zawodowym rzeczoznawcy majątkowego, które w tym celu sporządzają operaty szacunkowe. Specjaliści ze stosownymi uprawnieniami powoływani są również na biegłych sądowych. W jakich sytuacjach dokonują oni wycen i czy mają oni takie same kompetencje, jak pozostali rzeczoznawcy, w tym biegli działający na zlecenie organów administracyjnych? Tytuł zawodowy rzeczoznawcy…

Dostęp do drogi publicznej podczas wyceny nieruchomości

Dostęp do drogi publicznej podczas wyceny nieruchomości

Podczas określania wartości nieruchomości rzeczoznawcy majątkowi biorą pod uwagę wiele cech. Bardzo istotnym elementem jest dostęp do drogi publicznej, ponieważ może znacząco podnieść wartość nieruchomości. Kwestia ta ma znaczenie zwłaszcza podczas określania wartości nieruchomości na potrzeby administracyjne, tj. wywłaszczeń czy naliczenia opłaty adiacenckiej. Dostęp do drogi publicznej – dlaczego jest ważny? Wycenami nieruchomości na potrzeby…

Jakie są sposoby na zniesienie współwłasności

Jakie są sposoby na zniesienie współwłasności

Współwłasność nieruchomości bywa dla jej właścicieli bardzo problematyczna. Istnieją jednak sposoby na zniesienie współwłasności. Wybór optymalnego zależy od konkretnej sytuacji oraz stosunków pomiędzy współwłaścicielami. Współwłasność nieruchomości najczęściej powstaje w drodze dziedziczenia przez kilku spadkobierców, zdarza się również na skutek wspólnego jej zakupu lub nawet zasiedzenia. Bywa przy tym zjawiskiem dla współwłaścicieli mało komfortowym. Należy bowiem…