Nieruchomości

Dostęp do drogi publicznej podczas wyceny nieruchomości

Dostęp do drogi publicznej podczas wyceny nieruchomości

Podczas określania wartości nieruchomości rzeczoznawcy majątkowi biorą pod uwagę wiele cech. Bardzo istotnym elementem jest dostęp do drogi publicznej, ponieważ może znacząco podnieść wartość nieruchomości. Kwestia ta ma znaczenie zwłaszcza podczas określania wartości nieruchomości na potrzeby administracyjne, tj. wywłaszczeń czy naliczenia opłaty adiacenckiej. Dostęp do drogi publicznej – dlaczego jest ważny? Wycenami nieruchomości na potrzeby…

Jakie są sposoby na zniesienie współwłasności

Jakie są sposoby na zniesienie współwłasności

Współwłasność nieruchomości bywa dla jej właścicieli bardzo problematyczna. Istnieją jednak sposoby na zniesienie współwłasności. Wybór optymalnego zależy od konkretnej sytuacji oraz stosunków pomiędzy współwłaścicielami. Współwłasność nieruchomości najczęściej powstaje w drodze dziedziczenia przez kilku spadkobierców, zdarza się również na skutek wspólnego jej zakupu lub nawet zasiedzenia. Bywa przy tym zjawiskiem dla współwłaścicieli mało komfortowym. Należy bowiem…

Zniesienie współwłasności – co to jest i jak je rozliczyć

Zniesienie współwłasności – co to jest i jak je rozliczyć

Specyficznym rodzajem prawa własności jest tzw. współwłasność nieruchomości. W większości przypadków może ona zostać zniesiona. Czym jest współwłasność, jakie rodzi obowiązki podatkowe i czy z jej zniesieniem wiążą się jakieś inne koszty? Zniesienie współwłasności nieruchomości – kiedy jest możliwe? Współwłasność nieruchomości może wystąpić np. na skutek wspólnego jej zakupu, dziedziczenia, darowizny, a nawet zasiedzenia. W…

Jak przebiega wizyta rzeczoznawcy majątkowego

Jak przebiega wizyta rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawcy majątkowi przed sporządzeniem operatu szacunkowego powinni dokonać oględzin nieruchomości. Pozwalają one bowiem zweryfikować kondycję techniczną budynku, a także porównać dane zawarte w dokumentach ze stanem faktycznym. Dlatego też oględziny powinny zostać przeprowadzone rzetelnie i ze szczególną starannością. Kluczowym elementem procesu wyceny nieruchomości powinna być wizyta rzeczoznawcy majątkowego, którą fachowo nazywa się oględzinami. W starszych…

Co może wycenić rzeczoznawca majątkowy

Co może wycenić rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawcy majątkowi zajmują się szacowaniem wartości nieruchomości, np. na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie lub opłaty adiacenckiej. Co to oznacza i czy rzeczoznawcy mogą wyceniać również inne rzeczy niż działki, domy i mieszkania? Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i dowiedz się, co podlega wycenom. Na mocy polskich przepisów praca rzeczoznawców majątkowych została prawnie ograniczona do…

Wycena nieruchomości komercyjnych podejściem dochodowym

Wycena nieruchomości komercyjnych podejściem dochodowym

Ważnym segmentem rynku nieruchomości są obiekty o funkcjach komercyjnych. Kto i za pomocą jakiej metodologii zajmuje się określaniem ich wartości? W dzisiejszym artykule opisujemy zasady wyceny nieruchomości komercyjnych podejściem dochodowym. Nieruchomość komercyjna – co to? Warto na wstępie zdefiniować, czym są nieruchomości komercyjne. Zgodnie z wykładnią językową będą to nieruchomości, w których prowadzi się działalność…

Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny nieruchomości

Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny nieruchomości

Oszacowanie nieruchomości w celach sądowo-administracyjnych może przeprowadzić wyłącznie uprawniony rzeczoznawca majątkowy. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jakie dokumenty mogą mu być potrzebne, aby wycena w sposób jak najbardziej dokładny określała wartość nieruchomości. Wycena nieruchomości to często bardzo długotrwały i skomplikowany proces. Dokonywać jej na potrzeby sądowo-administracyjne mogą wyłącznie uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi. Sporządzają oni…

Czynniki wpływające na poziom wartości nieruchomości

Czynniki wpływające na poziom wartości nieruchomości

Na wartość nieruchomości mają wpływ ich indywidualne cechy, lokalne uwarunkowania, a także ogólne trendy rynkowe. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie czynniki najmocniej oddziałują na tzw. wartość rynkową nieruchomości oraz czy jest ona tożsama z ceną, za jaką ją nabyto. Każdy właściciel nieruchomości powinien poznać czynniki wpływające na poziom wartości posiadanego mienia. Przyda się…

Kataster nieruchomości – co to jest

Kataster nieruchomości – co to jest

Kataster nieruchomości to publiczny rejestr o gruntach i budynkach, a także o ich właścicielach i o podmiotach nimi władających. Prowadzony jest przez poszczególne organy powiatowe pod nazwą ewidencji gruntów i budynków. Jakie informacje gromadzi się w ewidencji i do czego są one wykorzystywane? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym jest kataster nieruchomości. Kataster nieruchomości…

Jak długo trwa wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego

Jak długo trwa wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego

Nieruchomości podlegają wycenie w bardzo wielu sytuacjach, do których należą m.in. ustalenie wysokości odszkodowania w związku z wywłaszczeniami lub określenie kwoty opłaty planistycznej w przypadku zmiany lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak długo trwa oszacowanie wartości nieruchomości i co ma na nią wpływ? Specjalistami uprawnionymi do określenia wartości nieruchomości w celach urzędowych są wyłącznie…