Nieruchomości

Nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej

Nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej

Przez wiele lat nieruchomość, która nie posiadała dostępu do drogi publicznej stanowiła poważny problem dla jej właściciela – przepisy nie pozwalają bowiem na sprzedaż takiej działki. Od dłuższego czasu można to jednak rozwiązać w bezpośredni lub pośredni sposób.  Dostęp do drogi publicznej Zgodnie z treścią art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003…

Wady prawne nieruchomości

Wady prawne nieruchomości

Prawo cywile rozróżnia dwa rodzaje wad – fizyczne oraz prawne. W praktyce mogą one dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości. O ile w przypadku wad pierwszej kategorii większość ludzi wie kiedy mamy z nimi do czynienia, o tyle wady prawne mogą stanowić pewien problem. Czym zatem są takie wady i jakie uprawnienia się z…

Jak zapewnić dostęp do drogi publicznej?

Jak zapewnić dostęp do drogi publicznej?

Zagadnienie zapewnienia nieruchomości dostępu do drogi publicznej budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych w praktyce. Wynika to z nieprecyzyjnych przepisów prawnych. Zagadnienie zapewnienia nieruchomości dostępu do drogi publicznej budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych w praktyce. Wynika to z nieprecyzyjnych przepisów prawnych, co jest przedmiotem orzekania sądów, a orzecznictwo w tym zakresie jest zróżnicowane. Na inwestorze spoczywa obowiązek zapewnienia…

Własność i użytkowanie wieczyste – istotne różnice

Własność i użytkowanie wieczyste – istotne różnice

Do jednych z najbardziej istotnych praw rzeczowych umieszczonych w Kodeksie cywilnym należą własność oraz użytkowanie wieczyste. Pomimo tego, iż z pozoru są one do siebie podobne, tak naprawdę stanowią dwie zupełnie odrębne instytucje. Czym zatem jest własność, a czym użytkowanie wieczyste i jakie istotne różnice występują pomiędzy nimi? Prawo własności Własność jest najsilniejszym prawem rzeczowym,…

Due diligence nieruchomości

Due diligence nieruchomości

Due diligence nieruchomości to szeroko rozumiany audyt prawny nieruchomości. Proces zmierza do identyfikacji ryzyk prawnych związanych z nieruchomością i ma na celu zabezpieczenie przed ich wystąpieniem lub minimalizację skutków ich oddziaływania. Z punktu widzenia inwestora ryzyka nie zawsze muszą mieć skutek zero-jedynkowy – wystąpienie wad prawnych nieruchomości nie musi przekreślać zamiarów inwestycyjnych. Istotne jest precyzyjne…

Rękojmia za wady ukryte nabywanej nieruchomości

Rękojmia za wady ukryte nabywanej nieruchomości

Nabycie jakiejkolwiek nieruchomości powinno być poprzedzone dokładnym ustaleniem jej stanu prawnego. Żaden kupujący nie chce być zaskoczony wadami, które były ukryte przez poprzedniego właściciela. Jeśli dojdzie już do takiej sytuacji, nabywca nieruchomości może skorzystać z rękojmi gwarantowanej przez przepisy Kodeksu cywilnego – czym jednak jest owa instytucja i jakie prawa są z nią związane? Czym…

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości

Prawo cywilne wyróżnia trzy rodzaje nieruchomości – gruntowe, budynkowe oraz lokalowe. Co do zasady każda z nich powinna mieć dokładnie uregulowany stan prawny. Praktyka pokazuje jednak, że nie zawsze jest to możliwe – co zrobić w takim przypadku i czym dokładnie jest nieuregulowany stan nieruchomości? Stan prawny nieruchomości Nieruchomości mogą być przedmiotem praktycznie każdego obrotu…

Czym jest umowa deweloperska?

Czym jest umowa deweloperska?

Umowy, których przedmiotem może być dowolnie obrana nieruchomość mogą występować w różnych formach – jedną z nich jest umowa deweloperska. W praktyce dotyczy ona obowiązku stworzenia określonego budynku oraz lokalu mieszkalnego. Czym jeszcze charakteryzuje się taki kontrakt i co należy wiedzieć przed jego podpisaniem? Umowa deweloperska – umowa nazwana Zacznijmy od tego, że umowa deweloperska…

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest formą zobowiązania do zawarcia w przyszłości innej, konkretnie oznaczonej umowy. W rzeczywistości może dotyczyć wielu różnych przedmiotów, w tym także nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby taka umowa została sporządzona w odpowiedniej formie i zawierała w sobie konkretne elementy – od tego zależy ważność i skuteczność danego zobowiązania. Czym…

Prawo budowlane – Remont, Budowa, Przebudowa – jak je odróżnić?

Prawo budowlane – Remont, Budowa, Przebudowa – jak je odróżnić?

Budowa, przebudowa, remont… Wielość pojęć i typologia robót budowlanych, jakie wprowadza ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.) często nastręcza Klientom niemało problemów w określeniu do jakiego z wymienionych powyżej rodzajów prac budowlanych należą podejmowane przez nich czynności. Wspomniana wyżej ustawa wymienia i reguluje…