Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób odwiedzających stronę www.inlegis.pl (dalej: „Strona”) oraz wypełniających formularz kontaktowy umieszczony na Stronie (dalej: „Użytkownik/Klient”), jak również zasady wykorzystywania plików typu cookies.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jak również wykorzystującym pliki typu cookies jest spółka pod firmą INLEGIS Kancelarie Prawne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Podwale 83/7 (kod pocztowy: 50-414), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000638394, REGON: 365452618, NIP: 8992798412 (dalej: Administrator).
 3. Administrator przestrzega przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych zasad ochrony prywatności Klientów.

 

ZAKRES I CEL ZBIERANYCH DANYCH

 1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników/Klientów zbieranych w celu:
  1. nawiązania kontaktu z Użytkownikiem/Klientem,
  2. tworzenia raportów i analiz na potrzeby Administratora dotyczących funkcjonowania Strony, w tym statystyk oglądalności podstron w szczególności publikowanych na Stronie artykułów,
  3. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika/Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Strony w szczególności poprzez rozpoznanie urządzenia Użytkownika/Klienta.
 2. W celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem/Klientem zbiera następujące dane: imię, nazwisko/nazwa Użytkownika/Klienta, adres e-mail, numer telefonu oraz ogólne informacje dotyczące zgłaszanego problemu prawnego.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych wskazanych w punkcie 5 powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z Użytkownikiem/Klientem.
 4. Administrator informuje, że podczas korzystania ze Strony dane dotyczące Użytkownika/Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Strony, przez pliki cookies.
 5. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika/Klienta ze Stroną w logach systemowych Strony pojawia się informacja o numerze (w tym adres IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika/Klienta, z którego Użytkownik/Klient łączy się ze Stroną.Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym adres IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika/Klienta, a także czasu połączenia Użytkownika/Klienta ze Stroną oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika/Klienta na Stronie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Strony.
 6. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony.Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik/Klient, korzysta ze Strony, które umożliwiają:
  1. dostosowanie i optymalizację Strony do potrzeb Użytkowników/Klientów oraz innych osób korzystających ze Strony,
  2. tworzenie statystyk oglądalności podstron Strony.

  W serwisie wykorzystywane są cookies tymczasowe, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej (zakończeniu sesji), jak i cookies trwałe, zapisywane w pamięci przeglądarki na dłuższy czas, zgodny z wybranymi przez Użytkownika/Klienta ustawieniami przeglądarki.

  Użytkownik/Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika/Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik/Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika/Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika/Klienta.

  Użytkownik/Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika/Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika/Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, z podmiotami świadczącymi na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Stroną.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Każdy Użytkownik/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich uaktualnienia, uzupełniania, sprostowania oraz prawo żądania czasowego lub stałego zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W tym celu należy wysłać e-maila na adres biura.
 2. W przypadku, gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres biura, wpisując w tytule słowo „rezygnacja”.
 3. Jeżeli Użytkownik/Klient umieszcza w formularzu kontaktowym Strony jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH

 1. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom/Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Strony. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail biura.

 

×