Oferta

Program dobrowolnych nabyć

Spółka celowa powołana do realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących, w tym Kolei Dużych Prędkości przed wywłaszczeniem nabywa nieruchomości zawierając umowy cywilnoprawne w tzw. Programie Dobrowolnych Nabyć. Kancelaria Prawna Inlegis pomaga osobom chcącym skorzystać z programu. Celem współpracy jest umożliwienie podjęcia świadomej decyzji, czy przystąpić do programu, czy skorzystać z przedstawionej oferty oraz pomoc w negocjacjach.

W ramach usługi dedykowanej do właścicieli nieruchomości objętych Programem Dobrowolnych Nabyć Kancelaria Prawna INLEGIS oferuje:

– indywidualne doradztwo w dogodnej formie: porada telefoniczna, online lub w trakcie spotkania

– opinie prawne o prawach i obowiązkach stron odnoszące się do aktualnego stanu faktycznego lub mogących w przyszłości wystąpić wywłaszczeń

– analizę rynku nieruchomości podobnych, ustalenie wartości nieruchomości wycenianej, ocenę operatu szacunkowego, sporządzenie operatu alternatywnego

Kompleksowa opieka w Programie Dobrowolnych Nabyć

Nasza usługa obejmuje:

1) Konsultację wstępną, mającą na celu analizę stanu faktycznego oraz identyfikację oczekiwań Klienta;

2) doradztwo prawne oparte o badanie rynku nieruchomości podobnych oraz transakcji zawieranych przez Inwestora;

3) udział pełnomocnika podczas oględzin nieruchomości dokonywanych przez rzeczoznawcę majątkowego z ramienia Inwestora;

4) wycenę wartości nieruchomości w różnych wariantach przewidzianych w ustawie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;

5) opiniowanie operatów szacunkowych nieruchomości sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych na zlecenie Inwestora;

6) udział bądź reprezentacja w negocjacjach z przedstawicielem Inwestora;

7) analizę zapisów umowy sprzedaży bądź zamiany nieruchomości;

8) omówienie z Klientem budzących wątpliwości zapisów umownych i przestawienie propozycji ich zmian;

9) wsparcie na każdym etapie procesu.

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!