Oferta

Przewlekłość postępowania administracyjnego

Przewlekłość postępowania administracyjnego to sytuacja, gdy postępowanie prowadzone przez organ administracji publicznej, trwa zbyt długo lub nie dochodzi do końca w rozsądnym, ustawowo określonym czasie. Oznacza to, że organ administracyjny nie podejmuje decyzji, nie wykonuje działań w odpowiednim terminie lub przez długi czas nie podejmuje ich w ogóle, co ma negatywny wpływ na strony postępowania.

Przewlekłość postępowania administracyjnego może wynikać z różnych przyczyn, takich jak nadmierne obciążenie organów administracyjnych, brak zasobów ludzkich, skomplikowane procedury administracyjne czy też zaniedbania ze strony organów administracyjnych. Czasami przyczyny przewlekłości mogą być również związane z koniecznością pozyskania konkretnych dowodów, takich jak np. operat szacunkowy. Żadne z ww. przyczyn nie usprawiedliwiają jednak organów administracji publicznej, które powinny załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki i robić wszystko aby trzymać się ustawowo określonych terminów załatwiania spraw.

Skutki przewlekłości postępowania administracyjnego mogą być dla stron postępowania bardzo dotkliwe. Jako przykład wskazać można sprawę o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. W opisanej sytuacji przewlekłość postępowania administracyjnego może i często prowadzi do tego, że strona, która faktycznie wydała już w posiadanie inwestora nieruchomość, przez kilka lub kilkanaście kolejnych miesięcy nie otrzymuje słusznego odszkodowania, które umożliwia jej chociażby zakup innej nieruchomości.

W polskim systemie prawnym brak jest z pewnością odpowiednich mechanizmów kontroli i monitorowania czasu trwania postępowań administracyjnych, które skutecznie skracałyby czas ich trwania. To z kolei prowadzi w wielu przypadkach do utraty zaufania do organów administracji publicznej.

Jeśli strona postępowania uważa, że doszło do przewlekłości postępowania administracyjnego, może podjąć kroki prawne mające na celu zażegnanie tej sytuacji. Nasza Kancelaria pomaga osobom doświadczającym przewlekłości i bezczynności postępowań administracyjnych w jej zwalczaniu.

Skontaktuj się z nami w celu ustalenie szczegołów

Potrzebujesz indywidualnego podejścia do Twojej sprawy?

Skontaktujemy się z Tobą

Nie masz czasu w tej chwili? Wypełnij formularz

Blank Form (#2)

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą ponaglenia organu administracji oraz skargi na bezczynność lub przewlekłość do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!