Kancelaria Prawna mieści się w budynku OVO we Wrocławiu

Skutecznie odzyskujemy wierzytelności powstałe w obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami.

Reguła 4x0 w odzyskiwaniu należności B2B

 • bez opłat za przyjęcie sprawy
 • bez prowizji w przypadku braku skuteczności
 • bez prowizji od należności głównej
 • bez opłat za pieczęć prewencyjną

Odzyskiwanie Należności

WIERZYTELNOŚCI

windykacja

Skutecznie odzyskujemy wierzytelności powstałe w obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami (dostawy towarów lub usług, roboty budowlane itp.)

zakup wierzytelności

Nabywamy wierzytelności – zarówno w pakietach, jak i pojedyncze. Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie terminy płatności.

wycena wierzytelności

Dokonujemy profesjonalnej wyceny celem ustalenia wartości rynkowej wierzytelności lub pakietu wierzytelności (również na potrzeby postępowania przed urzędem skarbowym lub innym organem).

299 KSH

W przypadku niewypłacalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dochodzimy zapłaty od członków jej zarządu.

Oferta wierzytelności i windykacja baza wiedzy o wierzytelnościach

Umowy

tworzenie umów

Zgodnie z wytycznymi Klienta tworzymy umowy handlowe, umowy o pracę, o współpracy, kontrakty menedżerskie, umowy deweloperskie itp.

opiniowanie umów

Przed zawarciem umowy udzielamy porady w zakresie potencjalnych ryzyk, po zawarciu informujemy o konsekwencjach prawnych i możliwościach uchylenia się od niektórych jej skutków (błędy oświadczenia woli, klauzule abuzywne).

negocjowanie treści

W imieniu Kontrahenta, celem optymalnego zabezpieczenia jego interesu, prowadzimy lub uczestniczymy w negocjacjach z drugą stroną.

Umowy baza wiedzy o umowach

Prawo spółek

zakładanie i rejestracja

Opracowujemy umowy spółek, statuty, regulaminy oraz inne akty regulujące ich działalność. Wykonujemy w imieniu Klienta czynności rejestrowe przed KRS.

bieżąca obsługa

Organizujemy walne zgromadzenia, przygotowujemy treści uchwał, opiniujemy działalność organów, wspieramy zarządy spółek i organizujemy ich posiedzenia.

przekształcenia i likwidacja

Opracowujemy plany a następnie wdrażamy je w zakresie przejęcia, połączenia lub likwidacji spółek prawa handlowego.

Prawo spółek baza wiedzy o prawie spółek

Prawo administracyjne

wywłaszczenia

Celem uzyskania słusznej wartości odszkodowania za wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa lub organu samorządowego, reprezentujemy byłego właściciela nieruchomości na wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

opłata adiacencka

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami samorządu terytorialnego w przypadku nienależnej lub zawyżonej opłaty adiacenckiej – doprowadzamy do obniżenia jej wysokości lub umorzenia postępowania.

Prawo administracyjne baza wiedzy

Prawo Pracy

PRZYGOTOWYWANIE I OPINIOWANIE DOKUMENTÓW

Wspieramy pracodawców w zakresie przygotowywania oraz opiniowania dokumentów związanych z prawem pracy.

REPREZENTACJA W SPORACH SĄDOWYCH

Reprezentacja pracodawcy przez profesjonalnego pełnomocnika daje mu większą szansę na pozytywne zakończenie sporu bądź na zawarcie ugody satysfakcjonującej obie strony.

BIEŻĄCE DORADZTWO

Konsultacja przez pracodawcę bieżących problemów związanych z zatrudnianiem pracowników pozwala na zabezpieczenie jego interesów oraz uniknięcie niepotrzebnych sporów w przyszłości.

Prawo pracy baza wiedzy o prawie pracy

Prawo własności intelektualnej

Tworzenie oraz opiniowanie umów z zakresu praw własności intelektualnej.

Własność intelektualna obejmuje swoim zakresem wytwory intelektualnej działalności człowieka. Są to dobra niematerialne podlegające ochronie, tj. prawo autorskie, prawo własności przemysłowej (patenty, prawa ochronne na znaki towarowe, wzory użytkowe, prawa ochronne z rejestracji wzorów przemysłowych), know-how.

Negocjowanie treści umów

W imieniu Klientów prowadzimy negocjacje lub uczestniczymy w negocjacjach z drugą stroną. Merytorycznie wspieramy Klientów przy negocjowaniu warunków umów w celu zapewnienia im jak najpełniejszej ochrony.

Opinie prawne oraz porady prawne

Na zlecenie Klientów przygotowujemy opinie prawne dotyczące ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej a także prawa do wizerunku.

Prawo własności intelektualnej

Ochrona danych osobowych

Tworzenie dokumentacji

Dla naszych Klientów opracowujemy wymaganą przez obowiązujące przepisy dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w zależności od zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Opinie prawne oraz porady prawne

Na zlecenie Klientów przygotowujemy opinie prawne z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności dotyczące podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, zakresu przetwarzania, obowiązków administratora danych osobowych, naruszeń związanych z przetwarzaniem tych danych

Ochrona danych osobowych

Odszkodowania

Szkoda osobowa

Świadczymy pomoc prawną osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wypadkach w gospodarstwie rolnym, na oblodzonym chodniku i innych.

Szkoda majątkowa

Pomagamy uzyskać słuszne odszkodowanie - w wysokości adekwatnej do wartości uszczerbku powstałego w majątku.

Błędy medyczne

Reprezentujemy poszkodowanych na skutek popełnionych błędów w sztuce medycznej.

Odszkodowania

KANCELARIE INLEGIS


Pełnimy funkcję usługową i rozumiemy na czym polega nasza rola

INLEGIS Kancelarie Prawne to kilkanaście lat doświadczenia w branży prawniczej. Na jego gruncie powstała ‘filozofia Prawnik 4.0’. Wzorując się na trendach rozwijanych w nowoczesnym przemyśle świadczymy usługi na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi do przetwarzania danych. Dzięki temu dajemy Klientom następujące korzyści:

 • pełną transparentność w trakcie wykonywania usług
 • optymalizację procesów poprzez nowoczesne systemy zarządzania danymi
 • stałą poprawę jakości zgodnie z filozofią Total Quality Management

INLEGIS Kancelarie Prawne stale rozwijają swoje relacje na rynku usług prawniczych.

Dzięki pracy prawników posiadających kompetencje w zakresie różnych specjalizacji oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Rozbudowana sieć radców prawnych, adwokatów, komorników, notariuszy itd. jest sposobem na zapewnienie usług odpowiadających indywidualnym potrzebom klientów. Zlecenia naszych partnerów są realizowane szybko, nowocześnie i merytorycznie.

Zespół kancelarii


 • Mirosław Ochojski
  Prezes Zarządu
 • Paulina Samek
  Obsługa Klienta
  Asystentka Prezesa
 • Joanna Nogala
  Radca Prawny
 • Monika Leszczyńska
  Radca Prawny
 • Agnieszka Frączek
  Radca Prawny
 • Mikołaj Doskocz
  Radca Prawny
 • Łukasz Buszkiewicz
  Aplikant Radcowski
 • Agnieszka Buszkiewicz
  Obsługa Klienta
  Asystentka Działu Prawnego

aktualności w bazie wiedzy

Skarga pauliańska

Jednym ze sposobów na unikanie zapłaty zobowiązań przez dłużników jest wyzbywanie się majątku (zazwyczaj jego sprzedaż lub darowizna). Wielu z nich tkwi w błędnym przekonaniu, że takie wyzbycie się majątku, uchroni ich przed zajęciem komorniczym czy odpowiedzialnością karną.

więcej

RUCHOMY CZAS PRACY I TRYB JEGO WPROWADZANIA

Ruchomym czasem pracy jest taki rozkład czasu pracy, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy przez umówiony wymiar czasu pracy (zazwyczaj jest to 8 godzin dziennie) bez konkretnie określonych godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Ruchomy system czasu pracy wyklucza traktowanie pracy wykonywanej przez pracownika ponownie w tej samej dobie pracowniczej jako pracy w godzinach nadliczbowych. Przez dobę pracowniczą, zgodnie z art. 128 § 3 pkt 1 KP, rozumieć należy 24 kolejne godziny, rozpoczynając od godziny, w której pracownik rozpoczął pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

więcej

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

 • Dwa lata temu pierwszy raz pracowałem z kancelarią Mirosława Ochojskiego w zakresie doradztwa prawnego. W dniu dzisiejszym rozwijamy wielokierunkową współpracę. Przede wszystkim wzrasta świadomość prawna moja, moich pracowników i współpracowników a core biznes staje się bezpieczniejszy.

  Szymon Świerczek

  Wiceprezes Zarządu Inter Motors Dolny Śląsk Sp. z o.o.

  Inter Cars Grupa Wrocław

 • Od czasu do czasu korzystam z usług Mirosława Ochojskiego i jego firmy. Zaczęło się od dochodzenia należności, po czym wspólnie zaczęliśmy dbać o profilaktykę – opracowanie umów i zasad współpracy z klientami. Odtąd więcej czasu mogę poświęcić na wykonywanie własnego zawodu architekta.

  Łukasz Bielecki

  biały pracownia projektowa (www.bialypp.pl)

 • AKIRA

  Z Mirosławem Ochojskim współpracuję nieprzerwanie od 2003 roku. On i reprezentowana przez niego spółka są moimi stałymi partnerami biznesowymi. Łącznie zrealizowaliśmy i realizujemy kilkaset zleceń w zakresie dochodzenia należności. Poza tym prawnicy firmy zapewniają ochronę prowadzonych przeze mnie inwestycji.

  Jacek Krawczyk

  Akira