Oferta

Wywłaszczenie planistyczne

CZYM JEST WYWŁASZCZENIE PLANISTYCZNE

Z wywłaszczeniem planistycznym mamy do czynienia w sytuacji, w której w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części:

a) w dotychczasowy sposób lub

b) zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem;

stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone. Zmiana przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym skutkuje w takiej sytuacji wywłaszczeniem z części uprawnień właścicielskich, przysługujących dotychczas właścicielowi nieruchomości.

ROSZCZENIA WŁAŚCICIELA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WYWŁASZCZENIA PLANISTYCZNEGO

Jeżeli w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może skierować do gminy następujące roszczenia:

a) o odszkodowanie lub

b) o wykup nieruchomości.

Ponadto, dopuszczono możliwość zaproponowania właścicielowi przez gminę nieruchomości zamiennej, uzależniając ją jednak od możliwości i woli gminy.
W przypadku roszczenia o odszkodowanie bądź wykup nieruchomości realizacja roszczenia wskazanego przez uprawnionego jest obowiązkiem gminy. Jeżeli właściciel nieruchomości zdecyduje się na odszkodowanie, to może on dochodzić rekompensaty za szkodę, jaką rzeczywiście poniósł (damnum emergens). Nie będzie mógł natomiast żądać odszkodowania za utracone korzyści (lucrum cessans). W sytuacji, w której właściciel skorzysta z drugiego roszczenia, tj. o wykup nieruchomości, gmina będzie zobowiązana do jej wykupu w całości lub części. Wskazane roszczenia mają charakter cywilnoprawny.

Kancelaria Prawna INLEGIS pomaga osobom dotkniętym problemem wywłaszczenia planistycznego. Jeśli dotyczy cię to zagadnienie zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!