Nieruchomości

Jak napisać odwołanie od decyzji wojewody?

Jak napisać odwołanie od decyzji wojewody?

Wojewoda jest organem administracji państwowej w Polsce, który wykonuje szereg różnych zadań i może wydawać decyzje administracyjne. Decyzje takie nie zawsze są korzystne z punktu widzenia wnioskodawcy, zawsze można jednak złożyć stosowne odwołanie i spróbować zawalczyć o swoją sprawę. Jak jednak skutecznie i prawidłowo napisać odwołanie od decyzji wojewody? Decyzja wojewody Do głównych zadań wojewody…

Co to jest decyzja administracyjna

Co to jest decyzja administracyjna

Pojęcie decyzji administracyjnej funkcjonuje na gruncie prawa i postępowania administracyjnego. W praktyce wiele osób wie jak dokładnie zdefiniować ten termin. Czy w obecnych przepisach decyzja została jednak opisana? Odpowiedzi na to pytanie może udzielić Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzja administracyjna Organy administracji państwowej i samorządowej załatwiają sprawy obywateli najczęściej poprzez wydanie odpowiedniej decyzji. Decyzje administracyjne rozstrzygają…

Kim jest i co robi rzeczoznawca majątkowy?

Kim jest i co robi rzeczoznawca majątkowy?

Wycena nieruchomości nie zawsze należy do prostych zadań. Nic więc dziwnego, że na rynku funkcjonują specjaliści, którzy posiadają w tym zakresie odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Mowa oczywiście o rzeczoznawcach majątkowych – tak naprawdę nie zajmują się oni jednak wyłącznie wyceną nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy Pomimo, iż rzeczoznawcy nie mają dedykowanej dla siebie ustawy w polskim systemie…

Co przerywa bieg zasiedzenia nieruchomości?

Co przerywa bieg zasiedzenia nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości jest jedną z form nabycia jej własności. Polega ono na nieprzerwanym posiadaniu nieruchomości przez oznaczony okres czasu (w praktyce wynoszący wiele lat). Przez cały czas dokonywania się zasiedzenia istnieje możliwość przerwania biegu powyższego terminu – jakie czynniki wpływają na taki stan rzeczy? Zasiedzenie nieruchomości Nabycie prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia wymaga od…

Jak sprawdzić stan faktyczny nieruchomości?

Jak sprawdzić stan faktyczny nieruchomości?

Nabycie jakiejkolwiek nieruchomości powinno być poprzedzone dokładnym sprawdzeniem jej aktualnego stanu prawnego i faktycznego. Bez przeprowadzenia odpowiednich czynności przyszły właściciel naraża się na odpowiedzialność względem wierzycieli poprzednika, np. w zakresie pozostawionej hipoteki, która zabezpieczenia nieuregulowane zobowiązanie. Jak skutecznie sprawdzić stan faktyczny nieruchomości i czym on dokładnie jest? Czym jest stan faktyczny nieruchomości? Przez stan faktyczny…

Co oznacza wydanie nieruchomości?

Co oznacza wydanie nieruchomości?

Umowy, których przedmiotem jest nieruchomość wymagają dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego. To jednak nie jedyny wymóg, który stawia ustawodawca – równie istotne jest wydanie nieruchomości w ręce nowego właściciela. Okazuje się jednak, że pojęcie wydania nieruchomości może być stosowane także w innym aspekcie. Wydanie nieruchomości przy umowie sprzedaży i darowiźnie Do najczęściej spotykanych…

Służebność osobista

Służebność osobista

Służebność osobista ustanawiana jest na rzecz konkretnej osoby fizycznej. Potrzebne jest do tego oświadczenie właściciela nieruchomości. Prawo to może trwać czasowo lub dożywotnio. Najczęściej spotykaną jego formą jest służebność mieszkania. Jakie prawa i obowiązki wynikają z ustanowienia służebności? Do tak zwanych ograniczonych praw rzeczowych należą m.in. trzy rodzaje służebności: gruntowa, przesyłu i osobista. Przyznają one…

Umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie

Zawarcie umowy o dożywocie pozwala nabyć nieruchomość w zamian za dożywotnie utrzymanie. Rodzi to jednak poważne skutki prawne. Umowę bardzo trudno jest rozwiązać, a strony ponoszą ryzyko nieraz długoletniego czasu jej obowiązywania. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak wygląda procedura oraz co należy do powinności zobowiązanego. Czym jest prawo dożywocia? Zgodnie z art. 908…

Plan zagospodarowania przestrzennego a obniżenie wartości nieruchomości

Plan zagospodarowania przestrzennego a obniżenie wartości nieruchomości

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pozwalają uporządkować zabudowę na terenach gmin. Niosą jednak ze sobą wiele poważnych skutków. Po ich uchwaleniu prowadzenie dotychczasowej działalności może okazać się utrudnione, a nawet niemożliwe. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, na jakie odszkodowanie można wówczas liczyć. Dokumentem, który pozwala uporządkować zagospodarowanie przestrzenne na obszarze danej gminy jest uchwalony przez radę…

Jak ustawa wiatrakowa wpływa na budowę domów?

Jak ustawa wiatrakowa wpływa na budowę domów?

Elektrownie wiatrowe są źródłem taniej energii elektrycznej. Wzbudzają jednak wiele kontrowersji. Tzw. ustawa wiatrakowa zablokowała stawianie nowych turbin oraz budownictwo mieszkaniowe w sąsiedztwie tych już istniejących. Sejm przegłosował nowelizację dokumentu. Czy może ona zmienić obecną sytuację? Elektrownie wiatrowe można napotkać na obszarze niemal całego kraju. Największe ich zagęszczenie występuje jednak w pasie nadbałtyckim, a także…