Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Co to jest decyzja o warunkach zabudowy?

Co to jest decyzja o warunkach zabudowy?

W celu uzyskania pozwolenia na budowę w wielu przypadkach niezbędne będzie otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się czym jest popularna „wuzetka” oraz jakie powinna zawierać elementy. Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: upzp), jeżeli…

Rozporządzenie w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy – projekt

Rozporządzenie w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy – projekt

Minister Rozwoju i Technologii opublikował projekt Rozporządzenia w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i uchwalenia planu ogólnego gminy. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jakie wytyczne zawiera ten dokument. Legislator udostępnił projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i…

Nowelizacja Ustawy prawo geologiczne i górnicze – zmiany dotyczące gospodarowania gruntami

Nowelizacja Ustawy prawo geologiczne i górnicze – zmiany dotyczące gospodarowania gruntami

W nowelizacji prawa geologicznego i górniczego wprowadzono przepisy ograniczające możliwości gospodarowania nieruchomościami położonymi na obszarze tzw. złóż strategicznych. Ustawa mocno ingeruje też w tzw. władztwo planistyczne gmin oraz rozszerza katalog celów, których realizacja może wiązać się z wywłaszczeniami gruntów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i…

Zintegrowany plan inwestycyjny

Zintegrowany plan inwestycyjny

Reforma systemu planowania przestrzennego wprowadza tzw. zintegrowany miejscowy plan inwestycyjny, który ma powstawać z czynnym udziałem – także finansowym – inwestora. Na czym polegają zmiany i czy rzeczywiście usprawnią procesy inwestycyjne w gminach? Bez zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w skrócie: MPZP) nie można obecnie zrealizować wielu inwestycji. Uchwalenie planu lub zmiana już istniejącego…

Inwestycje w OZE w reformie planowania przestrzennego

Inwestycje w OZE w reformie planowania przestrzennego

Prezydent podpisał ustawę, która mocno zmienia zasady lokalizowania instalacji odnawialnych źródeł energii. Jak regulacje wpłyną na inwestorów, którzy będą chcieli postawić dużą farmę fotowoltaiczną? Przeczytaj nasz artykuł i zapoznaj się z nowelizacją przepisów. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja), bardzo…

Rejestr urbanistyczny – co to

Rejestr urbanistyczny – co to

Ustawa nowelizująca system planowania przestrzennego wprowadza pojęcie rejestru urbanistycznego. Czym będzie ta baza danych, kto zajmie się jej prowadzeniem i jakie informacje się w niej znajdą? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, na jakich zasadach prowadzony będzie rejestr. Czym jest rejestr urbanistyczny? Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i…

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym po reformie

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym po reformie

Nieodzownym elementem prawidłowej polityki urbanistycznej powinien być czynny udział mieszkańców. Reforma systemu planowania przestrzennego zmienia zasady partycypacji społecznej w procesach planistycznych. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i zapoznaj się z nowelizacją. Zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: upzp), racjonalna gospodarka planistyczna powinna uwzględniać…

Zmiany w wydawaniu decyzji WZ

Zmiany w wydawaniu decyzji WZ

Zakończyły się procedury legislacyjne reformujące system planowania przestrzennego w Polsce. Poważne zmiany dotyczą m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Warto zapoznać się z nowelizacją, aby w przyszłości móc z powodzeniem zrealizować zaplanowaną inwestycję. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a plan ogólny Obecnie decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja…

Plan ogólny gminy w reformie systemu planowania przestrzennego

Plan ogólny gminy w reformie systemu planowania przestrzennego

Prezydent podpisał ustawę reformującą system planowania przestrzennego. Obszerna nowelizacja zmienia 50 ustaw oraz wprowadza szereg nowych definicji. Jednym z nowych pojęć jest tzw. plan ogólny gminy, który ma zastąpić obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, czym jest plan ogólny, co ma zawierać i czy osoby, których nieruchomości stracą na wartości…