/ Umowy

Umowy

Umowa najmu okazjonalnego
Umowy

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego, podobnie jak zwykła umowa najmu lokalu mieszkalnego, uregulowana została przepisami Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie kodeksu cywilnego (na potrzeby niniejszego artykułu nazywaną dalej w skrócie Ustawą o ochronie praw lokatorów). W zakresie nieuregulowanym w tej ustawie, do wskazanych powyżej umów stosuje się natomiast przepisy Kodeksu cywilnego….

Wynagrodzenie w umowach o roboty budowlane
Umowy

Wynagrodzenie w umowach o roboty budowlane

Przedsiębiorcy świadczący usługi o roboty budowlane często stoją przed dylematem związanym z oszacowaniem wynagrodzenia za swoje usługi. Kodeks cywilny zawiera przepisy regulujące pewne aspekty umów, milczy jednak co do kwestii wynagrodzenia za roboty budowlane. W orzecznictwie przyjęto pogląd, że do powyższych umów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wynagrodzenia kosztorysowego i ryczałtowego w umowach o dzieło, tj. art. 629…

Klauzule niedozwolone (abuzywne) – definicja i warunki – część 2
Umowy

Klauzule niedozwolone (abuzywne) – definicja i warunki – część 2

Podsumowując część pierwszą artykułu, a także wyjaśniając ewentualne wątpliwości dotyczące klauzul abuzywnych, wskazać należy, że analizując, czy dane postanowienie umowne jest niedozwolone, powinno się uwzględniać nie tylko jego treść, lecz także okoliczności wyrażania przez konsumenta zgody na związanie się postanowieniem, które nie zostało z nim indywidualnie uzgodnione. O uznaniu danego postanowienia za niedozwolony mogą nadto…

Klauzule niedozwolone (abuzywne) – definicja i warunki – część 1
Umowy

Klauzule niedozwolone (abuzywne) – definicja i warunki – część 1

Ostatnimi czasy w mediach głośno jest o korzystnych dla konsumentów wyrokach w sporach z bankami. Podstawą tych orzeczeń jest ustalenie, że dane postanowienie, która zastosował bank w umowie z klientem było niedozwolone, a tym samym Sąd stwierdził, że albo cała umowa jest przez to nieważna, albo jej konkretne postanowienie. W konsekwencji klienci odzyskiwali nadpłacone środki,…

Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego
Umowy

Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego

Obecnie coraz prężniej rozwija się sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Wielu nabywców ceni sobie możliwość dokonywania zakupów bez konieczności wychodzenia z domu. Profesjonalna witryna internetowa z przejrzystym interfejsem użytkownika to jednak nie wszystko. Klauzule niedozwolone (abuzywne) O czym powinien pamiętać przedsiębiorca?  W pierwszej kolejności niezbędne jest opracowanie regulaminu sklepu internetowego, regulującego prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego,…

Zabezpieczenie środków pieniężnych nabywcy w umowie deweloperskiej
Umowy

Zabezpieczenie środków pieniężnych nabywcy w umowie deweloperskiej

Przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawy deweloperskiej) zakup mieszkania wiązał się dla nabywcy z dużo większym ryzykiem niż obecnie. Związane było to z brakiem odpowiednich przepisów regulujących procedurę zapłaty na rzecz dewelopera. Obowiązująca obecnie ustawa deweloperska przewiduje  natomiast cztery sposoby ochrony środków pieniężnych nabywcy: zamknięty…

Jak napisać dobrą umowę?
Umowy

Jak napisać dobrą umowę?

Problem: Jak napisać dobrą umowę? Czy istnieją jakieś ogólne zasady ich tworzenia? Rozwiązanie: Każda umowa to kwestia indywidualna (wymaga rozwiązań dostosowanych do potrzeb Klienta), ale można z pewnością określić pewne reguły ich tworzenia. W moim osobistym odczuciu, dobra umowa jest przede wszystkim krótka. Oczywiście nie oznacza to, że każda umowa ma zmieścić się na jednej…