Wywłaszczenie nieruchomości

W jakim stanie powinna zostać zwrócona nieruchomość objęta czasowym zajęciem

W jakim stanie powinna zostać zwrócona nieruchomość objęta czasowym zajęciem

Na mocy niektórych ustaw możliwe jest czasowe zajęcie nieruchomości. Stan mienia w chwili zwrotu może pozostawiać jednak wiele do życzenia. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie obowiązki ciążą na podmiocie, który ogranicza chronione konstytucyjnie prawo własności. Czym jest czasowe zajęcie nieruchomości? Prawo własności jest w Polsce konstytucyjnie chronione. Ustawa zasadnicza stanowi, że każdy ma…

Wywłaszczenia pod budowę elektrowni atomowych

Wywłaszczenia pod budowę elektrowni atomowych

Plany polskiego rządu przewidują dynamiczny rozwój energetyki jądrowej, która do 2045 r. ma pokrywać ok. 30% krajowego zapotrzebowania na prąd. Na potrzeby budowy elektrowni oraz realizacji towarzyszących im inwestycji konieczne będzie pozyskanie dużej ilości gruntów. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i poznaj zasady, na jakich mogą być wywłaszczane nieruchomości. Energetyka jądrowa w Polsce Obecnie w Polsce…

Rodzaje wartości nieruchomości

Rodzaje wartości nieruchomości

Wyróżnia się szereg rodzajów wartości nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi stosują odmienną metodologię, określając wartość adekwatną do typu nieruchomości, a także celu wyceny. W dzisiejszym artykule przybliżamy tę tematykę. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ugn), wyróżnia się następujące rodzaje wartości nieruchomości (art. 150 ust. 1 ugn): wartość rynkową; wartość…

Jak nie stracić na wywłaszczeniu nieruchomości

Jak nie stracić na wywłaszczeniu nieruchomości

Wywłaszczenie może być niezwykle trudnym doświadczeniem, ale odpowiednie przygotowanie i wiedza prawna mogą pomóc w zminimalizowaniu strat. W dzisiejszym artykule udzielamy wskazówek, jak chronić się przed negatywnymi skutkami wywłaszczenia. Czym jest wywłaszczenie nieruchomości? Do wywłaszczenia dochodzi, gdy państwo lub jednostka samorządu terytorialnego potrzebuje gruntów na realizację inwestycji celu publicznego (drogę, szkołę, lotnisko itp.). Odpowiedni organ…

Budowa elektrowni atomowej a wywłaszczenia

Budowa elektrowni atomowej a wywłaszczenia

W ciągu najbliższych kilkunastu lat mają powstać w Polsce pierwsze elektrownie jądrowe. Przeczytaj dzisiejszy artykuł, aby dowiedzieć się, na jakich zasadach wywłaszczane będą grunty pod ich budowę i czy strona ma prawo do odwołania się od decyzji o odszkodowaniu. Czasowe zajęcie terenu przed budową elektrowni atomowej Zanim rozpocznie się budowa elektrowni jądrowej, trzeba przeprowadzić wiele…

Wycena wywłaszczanego gospodarstwa rolnego

Wycena wywłaszczanego gospodarstwa rolnego

Wywłaszczenia często dotykają gruntów rolnych. W niektórych przypadkach ich „ofiarą” może paść nawet całe gospodarstwo. W dzisiejszym artykule przedstawiamy metodologię wyceny, na której podstawie ustalane jest następnie przez organ odszkodowanie za przymusowe pozbawienie mienia. Wiedza na ten temat pozwoli stronie skuteczniej walczyć o swoje prawa. Najpowszechniejsze obecnie w kraju inwestycje celu publicznego dotyczą przedsięwzięć infrastrukturalnych,…

Wartość rynkowa nieruchomości – czym jest w przypadku ustalania odszkodowania za wywłaszczenie

Wartość rynkowa nieruchomości – czym jest w przypadku ustalania odszkodowania za wywłaszczenie

Podstawowym sposobem wyceny nieruchomości na potrzeby wywłaszczeń jest oszacowanie jej tzw. wartości rynkowej. Czym dokładnie ona jest, w oparciu o jakie zasady rzeczoznawcy majątkowi sporządzają operaty szacunkowe i czy na ostateczny kształt ustalonej wartości wpływają ceny nieruchomości w danej okolicy? Czym jest wartość rynkowa nieruchomości? Przepisy mówią jasno, że w przypadku przymusowego pozbawienia mienia na…

Zmiany w ustalaniu odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości – czego dotyczą?

Zmiany w ustalaniu odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości – czego dotyczą?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw zmienia zasady ustalania odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości. Jeżeli wejdzie w życie, zmniejszą się obciążenia dla budżetów Skarbu Państwa i samorządów. Krytycy zwracają uwagę, że nowelizacja może kłócić się z ustawą zasadniczą, ponieważ odszkodowania w przeważającej mierze byłyby niższe niż obecnie. Wywłaszczenia, czyli…

Jak podnieść wartość działki przed wywłaszczeniem

Jak podnieść wartość działki przed wywłaszczeniem

Wywłaszczenia stanowią często prawdziwy dramat dla ludzi nimi dotkniętych. Dlatego w ich interesie leży, aby uzyskane odszkodowanie było jak najwyższe. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czy istnieją sposoby na podniesienie wartości nieruchomości przed jej wywłaszczeniem. Czy można podnieść wartość działki przed wywłaszczeniem? Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości powinno być słuszne, co gwarantuje art. 21 Konstytucji…

Nieruchomość zamienna – co to jest i kiedy może zostać przyznana?

Nieruchomość zamienna – co to jest i kiedy może zostać przyznana?

Przymusowe pozbawienie mienia możliwe jest wyłącznie za odszkodowaniem, w ramach którego dopuszcza się przyznanie nieruchomości zamiennej. W przypadku decyzji uprawniającej do natychmiastowego zajęcia domu czy mieszkania osobom wywłaszczanym przysługuje też lokal zamienny. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i dowiedz się, czym w świetle prawa są nieruchomości i lokale zamienne. Prawo własności podlega konstytucyjnej ochronie. Jednocześnie ustawa…