Wywłaszczenie nieruchomości

Likwidacja ROD w związku z realizacją inwestycji celu publicznego

Likwidacja ROD w związku z realizacją inwestycji celu publicznego

Inwestycje celu publicznego coraz częściej bywają realizowane na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Dzierżawcom działek przysługuje z tego tytułu odszkodowanie za utracone: prawa do ogródka, majątek (np. altanę, ogrodzenie) oraz plony. Największym stowarzyszeniem ogrodowym w kraju jest Polski Związek Działkowców, pomniejsze organizacje pełnią marginalną rolę. Prowadzone przez stowarzyszenia rodzinne ogrody działkowe (ROD) stanowią wciąż dla wielu…

Proces wywłaszczenia – krok po kroku

Proces wywłaszczenia – krok po kroku

Wywłaszczenie polega na pozbawienia prawa własności w związku z realizacją celu publicznego. Możliwe jest za słusznym odszkodowaniem, które organ ustala w oparciu o wartość mienia. Jak wygląda proces, kiedy strona dowiaduje się o planach wywłaszczenia nieruchomości i kiedy traci do niej prawo? Czym jest wywłaszczenie? Zgodnie z treścią art. 21 ust. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wywłaszczenie…

Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest kluczowe podczas szeregu inwestycji. Procedura bywa dość skomplikowana i wymaga od inwestora przedłożenia wielu dokumentów. Ważną kwestią są konsultacje społeczne oraz zawiadomienie stron, które przy większych inwestycjach może być przeprowadzone za pośrednictwem ogłoszenia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej: decyzja środowiskowa) jest pierwszą z potrzebnych do uzyskania decyzji administracyjnych w…

Kiedy grunty rolne podlegają wywłaszczeniu?

Kiedy grunty rolne podlegają wywłaszczeniu?

Realizacja celów publicznych często wiąże się z wywłaszczeniami. Szczególnie wiele podlegających im gruntów użytkowanych jest rolniczo. Jak wygląda procedura wywłaszczeniowa oraz na jakie odszkodowania mogą liczyć gospodarze tracący swoje mienie? Pozbawienie nieruchomości na drodze wywłaszczenia ma zwykle negatywny wpływ na osoby nim dotknięte. Problem uwidacznia się, zwłaszcza gdy dotyczy budynków mieszkalnych, gospodarstw rolnych lub przedsiębiorstw….

Decyzje lokalizacyjne

Decyzje lokalizacyjne

Realizacja inwestycji celu publicznego możliwa jest na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o lokalizacji celu publicznego. Kto może wystąpić o wydanie decyzji? Dowiedz się, jakie prawa i obowiązki ma strona oraz czym jest rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestycje celu publicznego mogą nieść za sobą wiele pozytywnych efektów i wspierać rozwój danego regionu. Nie zawsze…

Czy gmina może wywłaszczyć?

Czy gmina może wywłaszczyć?

Realizatorem inwestycji publicznej może być gmina, która może wywłaszczyć dotychczasowych właścicieli nieruchomości znajdującej się w lokalizacji planowanej inwestycji. Czy gmina zawsze musi wywłaszczyć? Czy są jakiekolwiek szanse na odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości? Wywłaszczenie nieruchomości – fundamentalne zasady Wywłaszczenie nieruchomości przez gminę jest dopuszczalne tylko w sytuacji, kiedy to jest konieczne do realizacji celu publicznego. Samo wywłaszczenie…

Co to jest ZRID?

Co to jest ZRID?

Jedną z najczęstszych form wywłaszczeń w ostatnich latach są wywłaszczenia na mocy ZRID. W przypadku inwestycji drogowych powszechnie wydaje się decyzje ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. Niesie to poważne konsekwencje dla osób wywłaszczanych. Co to jest ZRID i w jakich sytuacjach może być stosowany? Czy osobom wywłaszczonym na mocy ZRID przysługują jakiekolwiek prawa? Przeczytaj nasz…

Wywłaszczenie pod komponent lotniskowy CPK

Wywłaszczenie pod komponent lotniskowy CPK

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego jest krytykowany ze względu na wysokie koszty ekonomiczne oraz społeczne. Tylko sama budowa megalotniska Port Solidarność doprowadzi do wysiedlenia kilku tysięcy osób. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak będą przebiegały wywłaszczenia pod CPK. Obszar wywłaszczeń pod CPK Centralny Port Komunikacyjny to najambitniejsze przedsięwzięcie infrastrukturalne polskiego rządu. Ogromny węzeł komunikacyjny, położony…

Wywłaszczenie lasu

Wywłaszczenie lasu

W całym kraju rośnie liczba terenów, które mają zostać objęte wywłaszczeniami. Znaczną ich część stanowią lasy. Czym dokładnie są grunty leśne i na jakie odszkodowanie mogą liczyć ich właściciele? Czy można wyciąć drzewa na obszarze zagrożonym wywłaszczeniem i czy jest to opłacalne ekonomicznie? Wywłaszczenia nieruchomości na inwestycje celu publicznego Ambitne plany polskiego rządu przewidują w…

Wywłaszczenie gruntów zadrzewionych, plantacji i szkółek

Wywłaszczenie gruntów zadrzewionych, plantacji i szkółek

Na wielu nieruchomościach zagrożonych wywłaszczeniami rosną drzewa oraz krzewy. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób wycenia się zadrzewienia, sady oraz szkółki. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czy bez zezwolenia można wyciąć drzewa z działki, na której planowana jest inwestycja celu publicznego. Realizacja szeregu zaplanowanych na najbliższe lata inwestycji celu publicznego dotknie dziesiątek tysięcy mieszkańców…