Wywłaszczenie nieruchomości

Czy odszkodowanie za wywłaszczenie podlega dziedziczeniu?

Czy odszkodowanie za wywłaszczenie podlega dziedziczeniu?

Wywłaszczenie nieruchomości jest możliwe tylko za słusznym odszkodowaniem. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czy odszkodowanie za wywłaszczenie podlega dziedziczeniu, przysługuje kolejnym nabywcom oraz czy roszczenie z przeszłości może zostać zaspokojone na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Wywłaszczenie nieruchomości a prawo do odszkodowania Zgodnie z art. 21 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia…

Wywłaszczenia na strategiczne inwestycje w sieci przesyłowe

Wywłaszczenia na strategiczne inwestycje w sieci przesyłowe

Rozwój branży energetycznej, zwłaszcza związanej z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) oraz atomistyką, a także konieczność integracji sieci przesyłowych w ramach Unii Europejskiej, narzucają potrzebę realizacji wielu inwestycji. Budowa sieci przesyłowych (m.in. elektrycznych, gazowych, wodociągowych) oraz infrastruktury towarzyszącej (dróg, torów kolejowych itp.) wymagać będzie w najbliższych latach pozyskania wielu prywatnych gruntów. Na początku września 2023 r….

W jakiej sytuacji warto sporządzić kontroperat

W jakiej sytuacji warto sporządzić kontroperat

Podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie jest operat szacunkowy. Jeżeli w dokumencie znajdują się błędy formalne i merytoryczne, skutkujące obniżeniem przysługującej kwoty, warto złożyć do niego zarzuty. Jednym z dowodów, jakie może przedstawić strona, jest operat sporządzony na jej zamówienie, czyli potocznie kontroperat. Czym jest kontroperat? Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 21…

Nabywanie dróg ogólnodostępnych przez gminę

Nabywanie dróg ogólnodostępnych przez gminę

Dnia 13 września 2023 r. wchodzi w życie specustawa, która ułatwia przejmowanie przez samorządy tzw. dróg ogólnodostępnych. W jakim trybie będzie odbywać się ich nabycie i czy dotychczasowi właściciele gruntów mogą liczyć na odszkodowanie? Istnieją sytuacje, w których drogi wewnętrzne (bez statusu drogi publicznej) użytkowane są jako drogi ogólnodostępne. Gminy często ponoszą koszty ich utrzymywania…

Kolej Dużych Prędkości – wszystko co należy wiedzieć na temat wywłaszczeń związanych z budową KDP

Kolej Dużych Prędkości – wszystko co należy wiedzieć na temat wywłaszczeń związanych z budową KDP

Koleje Dużych Prędkości są sztandarową inwestycją towarzyszącą budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Spółka CPK zapowiada, że pierwsze prace związane z KDP mają ruszyć już w 2024 r. Realizacja linii dla superszybkich pociągów może jednak wiązać się z tysiącami wywłaszczeń. Dowiedz się, co należy wiedzieć o KDP i na jakich warunkach ludzie będą pozbawiani praw do nieruchomości….

Nieruchomość podobna w procesie szacowania wartości nieruchomości

Nieruchomość podobna w procesie szacowania wartości nieruchomości

Nieruchomości podobne dobierane są podczas wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych. Pojęcie wzbudza jednak spory oraz liczne kontrowersje. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak należy rozumieć to określenie oraz jak wygląda aktualne orzecznictwo odnoszące się do tej kwestii. Czym są nieruchomości podobne – definicja Pojęcie nieruchomości podobnej pojawia się m.in. w Rozporządzeniu Rady Ministrów w…

Opłata planistyczna co to jest

Opłata planistyczna co to jest

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma duży wpływ na ludzi mieszkających na obszarze, który on obejmuje. W wyniku przyjęcia planu wartość nieruchomości może znacznie spaść. Częstsze są jednak sytuacje, że wartość mienia wzrasta. Wówczas w niektórych przypadkach należy liczyć się z koniecznością uiszczenia tzw. opłaty planistycznej. Czym różni się opłata planistyczna od opłaty adiacenckiej? Opłata…

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jak go sprawdzić

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jak go sprawdzić

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kształtuje politykę przestrzenną na obszarze, którego dotyczy. Chcąc w takim miejscu przeprowadzić inwestycję lub planując zakup nieruchomości, należy koniecznie zapoznać się z informacjami zawartymi w tym akcie. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Przepisy regulujące zasady zagospodarowania przestrzennego zostały ujęte w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu…

Kiedy cel wywłaszczenia wpływa na wartość nieruchomości

Kiedy cel wywłaszczenia wpływa na wartość nieruchomości

Określenie wartości nieruchomości jest kluczowe podczas ustalenia kwoty odszkodowania za wywłaszczenie. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, czy na wysokość odszkodowania może mieć wpływ cel wywłaszczenia oraz jak rzeczoznawcy określają wartość nieruchomości zgodnie z tzw. „zasadą korzyści”. Kluczową sprawą dla każdego, kogo dotykają wywłaszczenia, jest fakt, że w świetle polskich przepisów (art. 21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej…

Wywłaszczenie – najczęściej popełniane błędy

Wywłaszczenie – najczęściej popełniane błędy

Przymusowe odebranie prawa własności do nieruchomości dla realizacji celów publicznych stanowi najdalej idącą ingerencją państwa w konstytucyjnie chronione prawo. Dotyka ona nawet kilkudziesięciu tysięcy Polaków rocznie. Jakich błędów nie popełniać, aby skutecznie zabezpieczyć swój interes? Bierna postawa Matką wszystkich błędów popełnianych przez osoby dotknięte wywłaszczeniem jest bierność. Wywłaszczenie i ustalenie odszkodowania za utratę prawa własności…