Wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie pod budowę drogi rowerowej

Wywłaszczenie pod budowę drogi rowerowej

Trasy rowerowe powstają w towarzystwie nowych inwestycji drogowych, w bezpośrednim otoczeniu istniejących już dróg publicznych oraz jako samodzielne ciągi – zarówno w miastach, jak i poza nimi. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, na jakich zasadach odbywa się obecnie pozyskiwanie gruntów pod budowę dróg rowerowych. Ostatnie lata odznaczają się dynamicznym rozwojem infrastruktury rowerowej. Nowe drogi…

Wywłaszczenie pod cmentarz – kiedy jest możliwe

Wywłaszczenie pod cmentarz – kiedy jest możliwe

Przymusowe odebranie praw do nieruchomości możliwe jest zarówno pod cmentarze komunalne, jak i pod te należące do związków wyznaniowych (kościołów). Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, kiedy oraz na jakich zasadach można wywłaszczyć grunty na cele związane z budową i rozbudową cmentarzy. Cmentarz jako inwestycja celu publicznego zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami Zgodnie z…

Wywłaszczenie i technologia: jak rozwiązania cyfrowe mogą poprawić sytuację osób przymusowo tracących nieruchomości

Wywłaszczenie i technologia: jak rozwiązania cyfrowe mogą poprawić sytuację osób przymusowo tracących nieruchomości

Rozwój gospodarczy idzie w parze z realizacją tzw. inwestycji celu publicznego. Państwo i samorządy pozyskują grunty pod te przedsięwzięcia najczęściej w drodze przymusowego odbierania praw własności. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jak osoby tracące nieruchomości mogą zmniejszyć negatywne skutki wywłaszczeń, sięgając po zdobycze nowoczesnej technologii. Czym są postępowania wywłaszczeniowe? Postępowania wywłaszczeniowe umożliwiają państwu lub…

Wpływ lokalizacji na wysokość odszkodowania za wywłaszczenie

Wpływ lokalizacji na wysokość odszkodowania za wywłaszczenie

Dlaczego nie ma jednolitych stawek za grunty wywłaszczane pod inwestycje celu publicznego? Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jaki wpływ na wysokość odszkodowania ma miejsce położenia nieruchomości – czyli lokalizacja. Wywłaszczenie nieruchomości – podstawy prawne Wywłaszczenie to proces, w ramach którego właściciel praw do nieruchomości jest zobowiązany do przekazania ich państwu lub samorządowi na potrzeby…

Jakie odszkodowanie przysługuje właścicielom gruntów w pobliżu linii energetycznych

Jakie odszkodowanie przysługuje właścicielom gruntów w pobliżu linii energetycznych

Rozbudowa infrastruktury energetycznej przynosi wyzwania dla właścicieli gruntów znajdujących się zarówno na miejscu, jak i w pobliżu planowanej inwestycji. Ustanowienie służebności przesyłu, wyznaczenie pasów ochronnych oraz wprowadzenie ograniczeń w planach miejscowych – to działania, które wpływają na wartość mienia i możliwości wykorzystania nieruchomości. Jakie roszczenia przysługują w związku z budową linii energetycznych? Słupy energetyczne a…

Analiza rynku nieruchomości jako kluczowy element wyceny przy wywłaszczeniu

Analiza rynku nieruchomości jako kluczowy element wyceny przy wywłaszczeniu

Dlaczego prawidłowe określenie rynku nieruchomości jest niezwykle istotnym elementem podczas szacunków na potrzeby wywłaszczeń? Dowiedz się, jakie wyróżnia się główne rodzaje rynków i czy rzeczoznawca podczas analiz powinien kierować się wyłącznie podziałem administracyjnym kraju. Podstawową kwestią, z jaką musi zmierzyć się rzeczoznawca majątkowy, wyceniając nieruchomości na potrzeby wywłaszczeń, jest zebranie odpowiedniej liczby danych. Powinny one…

Zielone wywłaszczenia: jak projekty związane z ochroną środowiska wpływają na wartość nieruchomości

Zielone wywłaszczenia: jak projekty związane z ochroną środowiska wpływają na wartość nieruchomości

Ochrona przyrody wiąże się z wieloma zakazami odnośnie możliwości zagospodarowania terenu. Na skutek wprowadzonych ograniczeń, nieruchomości objęte „zielonym wywłaszczeniem” mogą bardzo stracić na wartości. Jakie roszczenia przysługują wówczas ich właścicielom? Wywłaszczenia w związku z ochroną środowiska W obliczu coraz większych nacisków na ochronę środowiska, m.in. w celu zachowania bioróżnorodności oraz opóźnienia zmian klimatycznych, rośnie znaczenie…

Odszkodowania za wywłaszczenie pod drogi – wysokość odszkodowania za wywłaszczenie pod drogi (2024)

Odszkodowania za wywłaszczenie pod drogi – wysokość odszkodowania za wywłaszczenie pod drogi (2024)

Obecnie najpowszechniejszymi wywłaszczeniami są te związane z realizacjami inwestycji drogowych. Nie ma przy tym jednolitych „taryf”, a kwoty odszkodowań różnią się bardzo mocno w zależności od lokalizacji nieruchomości. Przeczytaj dzisiejszy raport i dowiedz się, jak kształtują się ceny gruntów pod drogi w poszczególnych województwach. Wywłaszczenia pod drogi – charakterystyka problemu Rozwój gospodarczy wiąże się z…

Jakie powinno być odszkodowanie za wycinkę lasu pod sieci przesyłowe

Jakie powinno być odszkodowanie za wycinkę lasu pod sieci przesyłowe

Specyficznym rodzajem nieruchomości jest las. Posadowienie na nim tzw. sieci przesyłowej powoduje silną ingerencję, uniemożliwiając w pasie służebności dotychczasowy sposób użytkowania. Jak wygląda kwestia odszkodowania za wycinkę lasu oraz ograniczenie praw do nieruchomości? Rozwój gospodarczy nieuchronnie wiąże się z inwestycjami w tzw. sieci przesyłowe (m.in. linie energetyczne, rurociągi). Ich wytyczone trasy nie przebiegają przez „ziemie…

Mała zasada korzyści – wycena gruntów pod drogi

Mała zasada korzyści – wycena gruntów pod drogi

W uchwalonym niedawno Rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości pozostawiono w niezmienionym kształcie kontrowersyjny przepis dotyczący wyceny gruntów wywłaszczanych pod drogi. Czym jest tzw. „mała zasada korzyści” oraz dlaczego jej stosowanie wzbudza wątpliwości interpretacyjne? Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i dowiedz się, czy alternatywny sposób wyceny nieruchomości z Ustawy o gospodarce nieruchomościami, w teorii gwarantujący „słuszność” odszkodowań,…