Baza wiedzy

Świadomość bycia dłużnikiem

Wieloletnia praca z osobami zadłużonymi pozwoliła mi poznać dosyć dokładnie to, co dzieje się po tej „drugiej stronie”. Bardzo często zachowania dłużników powielają się i można uznać, że reagują według schematu. Wynika to z wielu czynników, jednak głównym z nich jest strach. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to niepotrzebne. „Mam dług i co dalej?” […]

Forma działalności gospodarczej

Jeżeli mamy już pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, wiemy, co chcemy robić i jak to rozwijać w przyszłości. W głównej mierze skupiamy się na tworzonym produkcie i formie jego dostarczania, jednak do podjęcia pozostaje jeszcze jedna ważna decyzja – forma działalności gospodarczej. Na podjęcie decyzji wpłynie wiele czynników, począwszy od kwestii organizacyjnych poprzez finansowe, w tym […]

Kara umowna – praktyczne aspekty jej stosowania

Kara umowna jest często spotykanym w praktyce zapisem umownym, którego celem jest zabezpieczenie terminowości oraz prawidłowości wykonania zobowiązań umownych. Kara umowna przy zobowiązaniach niepieniężnych Kara umowna jest z pewnością rozwiązaniem wygodnym i korzystnym dla strony, na rzecz której ma nastąpić ewentualna jej zapłata, niemniej jednak należy pamiętać, że jej zastrzeżenie w umowie nie zawsze jest […]

Procedura likwidacji masy upadłości – część I

Likwidacja masy upadłości to usystematyzowane i przewidziane prawem – przepisami ustawy prawo upadłościowe – działania podejmowane głównie przez syndyka w toku postępowania upadłościowego, w którym ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego. Działania te mają za zadanie likwidację masy upadłości, co w większości przypadków oznacza zbycie majątku upadłego, ściągnięcie lub zbycie jego wierzytelności, oraz wykonanie przysługujących […]

×