Wrocław OVO

Skutecznie odzyskujemy wierzytelności powstałe w obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami.

Reguła 4x0 w odzyskiwaniu należności B2B

 • bez opłat za przyjęcie sprawy
 • bez prowizji w przypadku braku skuteczności
 • bez prowizji od należności głównej
 • bez opłat za pieczęć prewencyjną

Odzyskiwanie Należności

WIERZYTELNOŚCI

windykacja

Skutecznie odzyskujemy wierzytelności powstałe w obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami (dostawy towarów lub usług, roboty budowlane itp.)

zakup wierzytelności

Nabywamy wierzytelności – zarówno w pakietach, jak i pojedyncze. Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie terminy płatności.

wycena wierzytelności

Dokonujemy profesjonalnej wyceny celem ustalenia wartości rynkowej wierzytelności lub pakietu wierzytelności (również na potrzeby postępowania przed urzędem skarbowym lub innym organem).

299 KSH

W przypadku niewypłacalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dochodzimy zapłaty od członków jej zarządu.

Umowy

tworzenie umów

Zgodnie z wytycznymi Klienta tworzymy umowy handlowe, umowy o pracę, o współpracy, kontrakty menedżerskie, umowy deweloperskie itp.

opiniowanie umów

Przed zawarciem umowy udzielamy porady w zakresie potencjalnych ryzyk, po zawarciu informujemy o konsekwencjach prawnych i możliwościach uchylenia się od niektórych jej skutków (błędy oświadczenia woli, klauzule abuzywne).

negocjowanie treści

W imieniu Kontrahenta, celem optymalnego zabezpieczenia jego interesu, prowadzimy lub uczestniczymy w negocjacjach z drugą stroną.

Prawo spółek

zakładanie i rejestracja

Opracowujemy umowy spółek, statuty, regulaminy oraz inne akty regulujące ich działalność. Wykonujemy w imieniu Klienta czynności rejestrowe przed KRS.

bieżąca obsługa

Organizujemy walne zgromadzenia, przygotowujemy treści uchwał, opiniujemy działalność organów, wspieramy zarządy spółek i organizujemy ich posiedzenia.

przekształcenia i likwidacja

Opracowujemy plany a następnie wdrażamy je w zakresie przejęcia, połączenia lub likwidacji spółek prawa handlowego.

Prawo administracyjne

wywłaszczenia

Celem uzyskania słusznej wartości odszkodowania za wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa lub organu samorządowego, reprezentujemy byłego właściciela nieruchomości na wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

opłata adiacencka

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami samorządu terytorialnego w przypadku nienależnej lub zawyżonej opłaty adiacenckiej – doprowadzamy do obniżenia jej wysokości lub umorzenia postępowania.

Klauzula "tag along" jako instrument ograniczający swobodę zbywania praw udziałowych.

Klauzula "tag along" chroni interesy jednego z udziałowców, którym zazwyczaj jest udziałowiec mniejszościowy, w przypadku gdy inny udziałowiec, którym najczęściej jest udziałowiec dominujący będzie zbywał swoje prawa udziałowe, przyznając prawo żądania możliwości zbycia swoich praw udziałowych na takich samych zasadach jak zbycie praw udziałowych udziałowca dominującego.

czytaj dalej

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁCE Z O. O.

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem kolegialnym. Powstaje zatem pytanie czy w spółce jednoosobowej, a zatem takiej w której występuje wyłącznie jeden wspólnik organ taki również funkcjonuje, a jeżeli tak to na jakich zasadach.

czytaj dalej

Sprzeciw przy wywłaszczaniu ze względu na budowę drogi

Jeśli zostaliśmy wywłaszczeni (pozbawieni prawa własności nieruchomości) ze względu na budowę drogi, to czy mamy jakiekolwiek możliwości sprzeciwiania się temu? Czy i w jakiej wysokości przysługuje nam odszkodowanie za wywłaszczenie? Jak wygląda procedura w trakcie postępowania?

czytaj dalej

Prawo Pracy

PRZYGOTOWYWANIE I OPINIOWANIE DOKUMENTÓW

Wspieramy pracodawców w zakresie przygotowywania oraz opiniowania dokumentów związanych z prawem pracy.

REPREZENTACJA W SPORACH SĄDOWYCH

Reprezentacja pracodawcy przez profesjonalnego pełnomocnika daje mu większą szansę na pozytywne zakończenie sporu bądź na zawarcie ugody satysfakcjonującej obie strony.

BIEŻĄCE DORADZTWO

Konsultacja przez pracodawcę bieżących problemów związanych z zatrudnianiem pracowników pozwala na zabezpieczenie jego interesów oraz uniknięcie niepotrzebnych sporów w przyszłości.

Odszkodowania

Szkoda osobowa

Świadczymy pomoc prawną osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wypadkach w gospodarstwie rolnym, na oblodzonym chodniku i innych.

Szkoda majątkowa

Pomagamy uzyskać słuszne odszkodowanie - w wysokości adekwatnej do wartości uszczerbku powstałego w majątku.

Błędy medyczne

Reprezentujemy poszkodowanych na skutek popełnionych błędów w sztuce medycznej.

KANCELARIE INLEGIS


Pełnimy funkcję usługową i rozumiemy na czym polega nasza rola

INLEGIS Kancelarie Prawne to kilkanaście lat doświadczenia w branży prawniczej. Na jego gruncie powstała ‘filozofia Prawnik 4.0’. Wzorując się na trendach rozwijanych w nowoczesnym przemyśle świadczymy usługi na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi do przetwarzania danych. Dzięki temu dajemy Klientom następujące korzyści:

 • pełną transparentność w trakcie wykonywania usług
 • optymalizację procesów poprzez nowoczesne systemy zarządzania danymi
 • stałą poprawę jakości zgodnie z filozofią Total Quality Management

INLEGIS Kancelarie Prawne stale rozwijają swoje relacje na rynku usług prawniczych.

Dzięki pracy prawników posiadających kompetencje w zakresie różnych specjalizacji oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Rozbudowana sieć radców prawnych, adwokatów, komorników, notariuszy itd. jest sposobem na zapewnienie usług odpowiadających indywidualnym potrzebom klientów. Zlecenia naszych partnerów są realizowane szybko, nowocześnie i merytorycznie.

Zespół kancelarii


 • Mirosław Ochojski
  Prezes Zarządu
 • Paulina Samek
  Obsługa Klienta
  Asystentka Prezesa
 • Joanna Nogala
  Radca Prawny
 • Monika Leszczyńska
  Radca Prawny
 • Mikołaj Doskocz
  Radca Prawny
 • Łukasz Buszkiewicz
  Aplikant Radcowski
 • Agnieszka Buszkiewicz
  Obsługa Klienta
  Asystentka Działu Prawnego

aktualności w bazie wiedzy

Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2017 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (dalej jako: „Ustawa”) z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy modyfikujące m.in. niektóre z dotychczas obowiązujących przepisów prawa pracy. Wskazaną powyżej nowelizacją wprowadzono zmiany przepisów dotyczących:

więcej

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

 • Dwa lata temu pierwszy raz pracowałem z kancelarią Mirosława Ochojskiego w zakresie doradztwa prawnego. W dniu dzisiejszym rozwijamy wielokierunkową współpracę. Przede wszystkim wzrasta świadomość prawna moja, moich pracowników i współpracowników a core biznes staje się bezpieczniejszy.

  Szymon Świerczek

  Wiceprezes Zarządu Inter Motors Dolny Śląsk Sp. z o.o.

  Inter Cars Grupa Wrocław

 • Od czasu do czasu korzystam z usług Mirosława Ochojskiego i jego firmy. Zaczęło się od dochodzenia należności, po czym wspólnie zaczęliśmy dbać o protetykę – opracowanie umów i zasad współpracy z klientami. Odtąd więcej czasu mogę poświęcić na wykonywanie własnego zawodu architekta.

  Łukasz Bielecki

  biały pracownia projektowa (www.bialypp.pl)

 • AKIRA

  Z Mirosławem Ochojskim współpracuję nieprzerwanie od 2003 roku. On i reprezentowana przez niego spółka są moimi stałymi partnerami biznesowymi. Łącznie zrealizowaliśmy i realizujemy kilkaset zleceń w zakresie dochodzenia należności. Poza tym prawnicy firmy zapewniają ochronę prowadzonych przeze mnie inwestycji.

  Jacek Krawczyk

  Akira