Wierzytelności

Zachęcamy do skorzystania z pomocy doświadczonych prawników Kancelarii Prawnej INLEGIS we Wrocławiu. Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców i osób fizycznych.

Windykacja - Reguła 4x0

Jako doświadczeni i praktykujący przez wiele lat prawnicy, stawiamy na nowoczesność i wykorzystujemy w swojej pracy narzędzia cyfrowe. To nasza “filozofia Prawnik 4.0”, która służy klientom na wielu polach.

Skutecznie odzyskujemy wierzytelności powstałe w obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami.
Reguła 4×0 w odzyskiwaniu należności B2B oznacza:

  • brak opłat za przyjęcie sprawy,
  • brak opłat za pieczęć prewencyjną,
  • brak prowizji od należności głównej,
  • brak prowizji w przypadku braku skuteczności.

Prowadzimy działania na wszystkich etapach procesu windykacyjnego: wezwaniu do zapłaty, kontakcie z dłużnikiem, negocjacjach warunków spłaty długu, postępowaniu sądowym, postępowaniu komorniczym etc.

Im szybsza decyzja wierzyciela, tym większa skuteczność działań.

Zakup wierzytelności

Nabywamy wierzytelności zarówno w pakietach, jak i pojedyncze. Gwarantujemy atrakcyjne ceny oraz krótkie terminy płatności.

Dzięki sprzedaży wierzytelności natychmiastowo odzyskają Państwo środki pieniężne oraz poprawią płynność finansową. Unikną Państwo także zamrożenia kapitału oraz problemów wynikających z niewypłacalności lub bankructwa dłużnika. Co więcej, wzmocnienie kondycji własnej firmy.

Nabywamy wierzytelności w następujących obszarach:

 • pakiety wierzytelności B2B i B2C,
 • wierzytelności po bezskutecznej egzekucji,
 • wierzytelności w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej,
 • wierzytelności w stosunku do Skarbu Państwa i jednostek samorządu,
 • wierzytelności w stosunku do spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorstw.

Każda wierzytelność (lub pakiet wierzytelności) podlega indywidualnej wycenie.

Wycena wierzytelności

Dokonujemy profesjonalnej wyceny w celu ustalenia wartości rynkowej wierzytelności lub pakietu wierzytelności.

Wyceniamy wierzytelności również na potrzeby postępowania przed urzędem skarbowym lub innym organem.

Wycena dokonywana jest indywidualnie na zlecenie Klienta i dostosowana do jego potrzeb. W oparciu o własne know-how oraz możliwie największą korzyść dla Klienta określamy wartość pojedynczych wierzytelności lub ich portfeli. Wycena wierzytelności może określać wartość składnika majątkowego (w szczególności przedsiębiorstwa) na potrzeby własne, bilansowe i sprawozdawcze, potrzeby postępowania podatkowego lub jako podstawa do określenia ceny sprzedaży.

Usługi detektywistyczne

Świadczymy specjalistyczne usługi detektywistyczne w obszarach potrzeb przedsiębiorców.

– Pozyskujemy i weryfikujemy informacje o dłużnikach, w zakresie: ustalenia rzeczywistych składników majątkowych dłużnika, podmiotów powiązanych oraz rodziny. Śledzimy i wykrywamy ewentualne próby ukrycia i wyzbycia się majątku przez dłużnika.

– Ustalamy i zbieramy dowody w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji.

– Ustalamy i zbieramy dowody w zakresie naruszenia zakazu konkurencji.

– Dokonujemy weryfikacji w zakresie zleconym przez pracodawcę pracowników oraz kandydatów aplikujących do pracy.

– Prowadzimy działania w zakresie informatyki śledczej.

×