Author: Paweł Goryl

Likwidacja ROD w związku z realizacją inwestycji celu publicznego

Likwidacja ROD w związku z realizacją inwestycji celu publicznego

Inwestycje celu publicznego coraz częściej bywają realizowane na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Dzierżawcom działek przysługuje z tego tytułu odszkodowanie za utracone: prawa do ogródka, majątek (np. altanę, ogrodzenie) oraz plony. Największym stowarzyszeniem ogrodowym w kraju jest Polski Związek Działkowców, pomniejsze organizacje pełnią marginalną rolę. Prowadzone przez stowarzyszenia rodzinne ogrody działkowe (ROD) stanowią wciąż dla wielu…

Proces wywłaszczenia – krok po kroku

Proces wywłaszczenia – krok po kroku

Wywłaszczenie polega na pozbawienia prawa własności w związku z realizacją celu publicznego. Możliwe jest za słusznym odszkodowaniem, które organ ustala w oparciu o wartość mienia. Jak wygląda proces, kiedy strona dowiaduje się o planach wywłaszczenia nieruchomości i kiedy traci do niej prawo? Czym jest wywłaszczenie? Zgodnie z treścią art. 21 ust. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wywłaszczenie…

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu

Przedsiębiorca może w niektórych przypadkach wybudować na cudzej nieruchomości instalacje niezbędne do prowadzenia biznesu. Czym jest służebność przesyłu, jak się ją ustanawia oraz co przysługuje w zamian właścicielowi obciążonej działki? Służebność przesyłu należy do tzw. ograniczonych praw rzeczowych. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia do doprowadzania lub…

Służebność osobista

Służebność osobista

Służebność osobista ustanawiana jest na rzecz konkretnej osoby fizycznej. Potrzebne jest do tego oświadczenie właściciela nieruchomości. Prawo to może trwać czasowo lub dożywotnio. Najczęściej spotykaną jego formą jest służebność mieszkania. Jakie prawa i obowiązki wynikają z ustanowienia służebności? Do tak zwanych ograniczonych praw rzeczowych należą m.in. trzy rodzaje służebności: gruntowa, przesyłu i osobista. Przyznają one…

Umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie

Zawarcie umowy o dożywocie pozwala nabyć nieruchomość w zamian za dożywotnie utrzymanie. Rodzi to jednak poważne skutki prawne. Umowę bardzo trudno jest rozwiązać, a strony ponoszą ryzyko nieraz długoletniego czasu jej obowiązywania. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak wygląda procedura oraz co należy do powinności zobowiązanego. Czym jest prawo dożywocia? Zgodnie z art. 908…

Plan zagospodarowania przestrzennego a obniżenie wartości nieruchomości

Plan zagospodarowania przestrzennego a obniżenie wartości nieruchomości

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pozwalają uporządkować zabudowę na terenach gmin. Niosą jednak ze sobą wiele poważnych skutków. Po ich uchwaleniu prowadzenie dotychczasowej działalności może okazać się utrudnione, a nawet niemożliwe. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, na jakie odszkodowanie można wówczas liczyć. Dokumentem, który pozwala uporządkować zagospodarowanie przestrzenne na obszarze danej gminy jest uchwalony przez radę…

Jak ustawa wiatrakowa wpływa na budowę domów?

Jak ustawa wiatrakowa wpływa na budowę domów?

Elektrownie wiatrowe są źródłem taniej energii elektrycznej. Wzbudzają jednak wiele kontrowersji. Tzw. ustawa wiatrakowa zablokowała stawianie nowych turbin oraz budownictwo mieszkaniowe w sąsiedztwie tych już istniejących. Sejm przegłosował nowelizację dokumentu. Czy może ona zmienić obecną sytuację? Elektrownie wiatrowe można napotkać na obszarze niemal całego kraju. Największe ich zagęszczenie występuje jednak w pasie nadbałtyckim, a także…

Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest kluczowe podczas szeregu inwestycji. Procedura bywa dość skomplikowana i wymaga od inwestora przedłożenia wielu dokumentów. Ważną kwestią są konsultacje społeczne oraz zawiadomienie stron, które przy większych inwestycjach może być przeprowadzone za pośrednictwem ogłoszenia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej: decyzja środowiskowa) jest pierwszą z potrzebnych do uzyskania decyzji administracyjnych w…

Kiedy grunty rolne podlegają wywłaszczeniu?

Kiedy grunty rolne podlegają wywłaszczeniu?

Realizacja celów publicznych często wiąże się z wywłaszczeniami. Szczególnie wiele podlegających im gruntów użytkowanych jest rolniczo. Jak wygląda procedura wywłaszczeniowa oraz na jakie odszkodowania mogą liczyć gospodarze tracący swoje mienie? Pozbawienie nieruchomości na drodze wywłaszczenia ma zwykle negatywny wpływ na osoby nim dotknięte. Problem uwidacznia się, zwłaszcza gdy dotyczy budynków mieszkalnych, gospodarstw rolnych lub przedsiębiorstw….

Odszkodowanie z tytułu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania

Odszkodowanie z tytułu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania

Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania mocno wpływa na jego mieszkańców. Może wiązać się z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej lub z koniecznością dodatkowego zabezpieczenia budynków. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak w takich sytuacjach można dochodzić roszczeń. Obszary ograniczonego użytkowania tworzone są z myślą o ograniczeniu negatywnych skutków wywoływanych obecnością i oddziaływaniem różnorodnych obiektów. Zwykle…