Author: Paweł Goryl

Wywłaszczenia na cele obronności państwa

Wywłaszczenia na cele obronności państwa

Rosnące międzynarodowe napięcia oraz kwestia wzmocnienia wschodniej i północnej granicy kraju powodują, że zwiększa się rola inwestycji w obronność. Czy można obecnie przejąć prywatne grunty, aby wybudować tam umocnienia lub wykorzystać je na inne potrzeby służb mundurowych? Przeczytaj dzisiejszy artykuł i poznaj aktualne przepisy. Niespokojna sytuacja na wschodzie sprawia, że rosną potrzeby związane z obronnością…

Wywłaszczenie pod budowę spalarni śmieci

Wywłaszczenie pod budowę spalarni śmieci

Tradycyjna elektrownia (np. gazowa, węglowa, wodna) nie stanowi tzw. inwestycji celu publicznego. Odmienna sytuacja dotyczy spalarni śmieci. Czy to oznacza, że możną ją postawić mimo protestów społecznych oraz przejąć pod budowę obiektu prywatne grunty? Spalanie śmieci jest bardzo szybkim i skutecznym sposobem na przetwarzanie odpadów komunalnych. Podczas procesu produkowana jest energia elektryczna i cieplna, którą…

Program Dobrowolnych Nabyć – kto ma pierwszeństwo?

Program Dobrowolnych Nabyć – kto ma pierwszeństwo?

Spółka celowa Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła, że ponownie uruchomiony został Program Dobrowolnych Nabyć gruntów pod lotnisko w Baranowie. Do kiedy można składać wnioski i które zgłoszenia będą miały priorytet przy rozpatrywaniu? Obecny rząd zdecydował się kontynuować sztandarową inwestycję poprzedniej ekipy, czyli budowę megalotniska na zachodnim Mazowszu. Zgodnie z zapowiedziami, Port Solidarność będzie zbudowany do 2031…

Miejski plan adaptacji – zmiany w prawie

Miejski plan adaptacji – zmiany w prawie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło Projekt nowelizacji Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Aktualizacja przepisów ma na celu przygotowanie polskich miast na skutki zmian klimatycznych m.in. poprzez wprowadzenie i wdrażanie miejskich planów adaptacji. Zapisy zawarte w tych dokumentach mogą wiązać się z istotnymi ograniczeniami dla właścicieli nieruchomości. Miejskie plany adaptacji – co…

Wywłaszczenie rewitalizowanych nieruchomości

Wywłaszczenie rewitalizowanych nieruchomości

W Polsce dużą część poprzemysłowych dzielnic miast stanowią tzw. obszary zdegradowane, które w ostatnich latach obejmowane są intensywnymi działaniami rewitalizacyjnymi. Właściciele gruntów i budynków położonych na tych terenach muszą liczyć się z szeregiem ograniczeń. Dodatkowo nieruchomości położone na obszarach rewitalizowanych mogą w niektórych przypadkach zostać wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa lub gminy.  Procesy deindustrializacji, które…

Lokalizacja masztu 5G – czy stanowi cel publiczny?

Lokalizacja masztu 5G – czy stanowi cel publiczny?

Nowoczesne technologie wymagają dostępu do szybkiego internetu. Obecnie większość kraju czeka na pokrycie zasięgiem 5G. Czy nadajniki – często oprotestowywane przez lokalne społeczności – mogą być stawiane pod przymusem? Technologia 5G – czym jest? Technologia 5G jest piątą generacją sieci komórkowej, która oferuje znacznie wyższą prędkość i mniejsze opóźnienia w porównaniu do poprzednich standardów. Oto…

Przyszłość CPK, szczegóły budowy CPK

Przyszłość CPK, szczegóły budowy CPK

Trójskokiem w CPK – co dalej z lotniskiem w Baranowie? Rząd przedstawił plany rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego. Co do zasady, podtrzymano główne założenia poprzedniej ekipy, zapowiadając dodatkowo realizację połączeń kolejowych pomiędzy głównymi miastami w Polsce oraz dużą przebudowę autostrady A2 na trasie Warszawa-Łódź. Wszystko to oznaczać będzie masowe wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne. Premier Donald…

Wywłaszczenia pod elektrownie szczytowo-pompowe

Wywłaszczenia pod elektrownie szczytowo-pompowe

Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) wymusza konieczność magazynowania nadwyżek produkowanego prądu. Bardzo skutecznymi akumulatorami okazują się znane od lat tzw. elektrownie szczytowo-pompowe. Czy pod budowę ogromnych zbiorników na wodę można przejmować prywatne grunty? Odnawialne źródła energii (OZE), zwłaszcza te bazujące na sile wiatru czy promieniowaniu słonecznym, charakteryzują się niestabilnością. Elektrownie OZE przy korzystnych warunkach atmosferycznych…

Wywłaszczenie nieruchomości pod obiekt sportowy

Wywłaszczenie nieruchomości pod obiekt sportowy

Rozwój społeczno-ekonomiczny i wynikająca z niego moda na tzw. zdrowy styl życia, przekładają się na wzrost zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu. Jednocześnie, zwłaszcza w dużych miastach, brakuje wolnych gruntów, które można przeznaczyć na cele związane ze sportem. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, czy dopuszczalne jest przejęcie Twojej ziemi pod boisko, halę sportowo-widowiskową czy…

Wywłaszczenia pod budowę portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Wywłaszczenia pod budowę portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Rosnąca rola gospodarcza portów w Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie-Świnoujściu wymusza konieczność ich rozbudowy. Odbywa się to na podstawie tzw. specustawy portowej. Sprawdź na jakich warunkach Skarb Państwa może przejąć prywatne grunty, aby powiększyć porty o tzw. podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Porty morskie w Polsce – perspektywy rozwoju Transport morski jest najtańszą formą przewożenia dóbr…