Oferta

RODO (ochrona danych osobowych)

Tworzenie dokumentacji

Opracowujemy dokumentację opisującą sposoby przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające ich ochronę.

Dla naszych Klientów sporządzamy wymaganą przez obowiązujące przepisy prawne dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych. Określamy także charakterystykę środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych w zależności od zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W zakres naszych usług wchodzi przygotowanie i opiniowanie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Udzielamy także pomocy przy zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiorów danych osobowych podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu.

Mając w trosce czas i interesy naszych Klientów, staramy się maksymalnie ułatwić wszelkie kwestie formalne oraz dzielić się naszą wiedzą na każdym kroku.

Przygotowanie opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych

Na zlecenie Klientów przygotowujemy opinie prawne z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności dotyczące:

  • podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych,
  • zakresu przetwarzania danych,
  • obowiązków administratora danych osobowych,
  • naruszeń związanych z przetwarzaniem danych.

Wskazujemy najlepsze dla naszych Klientów rozwiązania problemów, mając na uwadze dobro ich interesów oraz minimalizację ryzyka. Zapewniamy pomoc prawną oraz wiedzę merytoryczną, a udzielając porad zawsze przedstawiamy jak najszerszy wachlarz potencjalnych działań, wskazując przy tym najkorzystniejszy dla Klienta sposób postępowania.

Data protection and GDPR
Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Łukasz Buszkiewicz
Agnieszka Buszkiewicz
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!