Łukasz Buszkiewicz

Aplikant radcowski

Bio

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek – prawo. Obecnie kończy trzyletnią aplikację radcowską, którą odbywa w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest profesjonalistą z kilkuletnią praktyką, a także autorem licznych artykułów branżowych.

Doświadczenie

Od 2013 roku zdobywał praktykę zawodową jako prawnik oraz aplikant radcowski w renomowanych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawie gospodarczym.

Praca w INLEGIS

W INLEGIS Kancelarie Prawne odpowiedzialny jest za kierowanie procesem windykacji oraz bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Reprezentuje interesy przedsiębiorców – zarówno wierzycieli, jak też dłużników – na etapie postępowania polubownego, sądowego oraz egzekucyjnego.

Hobby

zwierzęta, sport, piłka nożna – liga hiszpańska, żużel, film, kuchnia, literatura, muzyka, komputery.

×