Łukasz Buszkiewicz

Łukasz Buszkiewicz
O mnie

Bio

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek – prawo.  W latach 2015 – 2017 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, którą zakończył pozytywnym zdaniem egzaminu radcowskiego w 2018r., uprawniającym do wykonywania zawodu radcy prawnego. Jest profesjonalistą z kilkuletnią praktyką, a także autorem licznych artykułów branżowych.

W 2021 r. uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego, która umożliwia mu pełnienie funkcji m. in. syndyka, nadzorcy sądowego czy zarządcy.

Doświadczenie

Od 2013 roku zdobywał praktykę zawodową jako prawnik oraz aplikant radcowski w renomowanych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawie gospodarczym.

Praca w kancelariach pozwoliła mu na praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego oraz administracyjnego. Uczestnictwo na rozprawach sądowych sprawiło, że dzięki temu obecnie skutecznie reprezentuje klientów w sporach sądowych. Powierzane mu zadania miały na celu kompleksową obsługę i zabezpieczenie interesów prawnych klienta, przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu prawa bankowego, wekslowego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz przepisów regulujących postępowanie zabezpieczające.

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego otworzyła wachlarz możliwości, gdzie może występować w postępowaniu upadłościowym i restukturyzacyjnym zarówno jako pełnomocnik upadłego jak i wierzyciela. Doświadczenie oraz stałe pogłębianie wiedzy w sprawach, w których występuje jako syndyk czy nadzorca sądowy, umożliwia mu precyzyjny wybór ścieżki dla reprezentowanego klienta oraz zastosowanie optymalnych rozwiązań 

Praca w INLEGIS

W INLEGIS Kancelarie Prawne początkowo jako aplikant radcowski, a następnie jako radca prawny, pracuje przy kompleksowej obsłudze sądowej spraw z dziedziny prawa cywilnego (dochodzenie roszczeń pieniężnych) prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, co pomogło mu rozwinąć teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu materialnego prawa cywilnego, procedury cywilnej, kodeksu spółek handlowych, oraz prawa insolwencyjnego. Do jego obowiązków należy konstruowanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego (m. in. pozwów, odpowiedzi na sprzeciw, apelacji, zażaleń i innych pism procesowych), reprezentowanie dłużnika (upadłego) oraz wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowym, w tym w kontaktach z sądem, sędzią-komisarzem i syndykiem, a także czynny udział w rozprawach oraz przygotowywanie pism procesowych w toku postępowania insolwencyjnego. Analizuje problemy prawne pod kątem zastosowania odpowiednich przepisów prawa oraz ich optymalnego rozwiązania, konstruuje opinie prawne oraz bierze udział w rozprawach sądowych.

Zdobyte doświadczenie pozwala mu na samodzielne podejmowanie decyzji w oparciu o informacje podane przez klienta oraz bieżący stan prawny. Jest osobą charyzmatyczną, łatwo nawiązującą kontakt z klientem i znajdującą wspólny język. Łukasz Buszkiewicz to prawnik młody i ambitny, który jest w stanie dostosować się do potrzeb rynku prawniczego, przez co stawia na rozwój i chęć pogłębiania wiedzy w zakresie każdej gałęzi czy dziedziny prawa.

Hobby

Sporty wytrzymałościowe, kino, literatura historyczna i kryminały.

Najnowsze artykuły na blogu

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!