/ Wierzytelności - Page 2

Wierzytelności

Wyjawienie majątku przez dłużnika
Wierzytelności

Wyjawienie majątku przez dłużnika

Wstęp Kryzys trwający przez ostatnie kilka miesięcy w światowej gospodarce przekłada się na kondycję ekonomiczną rodzimych przedsiębiorstw i zakładów. Im bardziej będzie słabnąć, tym większą rolę odgrywać będzie postępowanie egzekucyjne, którego zadaniem jest przymusowa realizacja zobowiązań pieniężnych. Na szczególną uwagę zasługuje instytucja wyjawienia przez dłużnika swojego majątku. Dość powszechnie bowiem egzekucja umarzana jest jako bezskuteczna,…

Jak odzyskać dług od spółki z o.o.?
Wierzytelności

Jak odzyskać dług od spółki z o.o.?

Windykacja należności, których nie uregulowała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być wieloetapowa. Daje to wierzycielowi większa szanse odzyskania środków, aczkolwiek każdy z etapów wiąże się z kosztami lub nakładem pracy. Z tej przyczyny warto podejmować działania jak najszybciej. Szybka reakcja zwiększa szanse na odzyskanie środków mniejszym nakładem. Skuteczna firma windykacyjna Przedawnienie długu – czy windykacja…

Wniosek o uzasadnienie wyroku na gruncie znowelizowanych przepisów k. p. c.
Wierzytelności

Wniosek o uzasadnienie wyroku na gruncie znowelizowanych przepisów k. p. c.

Do dnia 7 listopada 2019 r. złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku sprawy cywilnej nie przysparzało większych problemów nawet stronie, która występowała przed sądem bez profesjonalnego pełnomocnika. Wystarczającym było zachowanie ustawowego terminu, oznaczenie stron postępowania oraz wskazanie sygnatury sprawy. Po znowelizowaniu przepisów procedury cywilnej sprawa – pozornie – komplikuje się, a treść niniejszego artykułu przybliży zmiany…

Przebieg postępowania upadłościowego
Wierzytelności

Przebieg postępowania upadłościowego

Znowelizowane w 2015 roku przepisy ustawy prawo upadłościowe (dalej jako ustawa) wciąż potrafią przysporzyć wiele problemów i wątpliwości. Wierzyciele i dłużnicy często gubią się w gąszczu procedur, terminów, wniosków, stosie dokumentów i formularzy. Nie wiedzą też, jakie prawa i obowiązki przysługują im w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jak i już we właściwym postępowaniu upadłościowym….

Umorzenie postępowania w EPU ze względu na brak uzupełnienia braków formalnych pozwu a bieg przedawnienia
Wierzytelności

Umorzenie postępowania w EPU ze względu na brak uzupełnienia braków formalnych pozwu a bieg przedawnienia

Informacje dla powodów i osób działających w imieniu powodów Elektroniczne postępowanie upominawcze zawiera ułatwienia dla wierzycieli w dochodzeniu przysługujących im roszczeń o zapłatę. Powód wnosi pisma wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej. Powód ma obowiązek jedynie wskazać dowody na poparcie twierdzeń stanowiących podstawę powództwa. Oznacza to, że jest zwolniony z konieczności dołączenia do…

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych – część II
Wierzytelności

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych – część II

Tytułem przypomnienia, koszty zastępstwa procesowego to koszty, które przysługują nam od strony przegrywające sprawę, jeśli zastępuje nas profesjonalny pełnomocnik – radca prawny lub adwokat. Koszty te przyznaje sąd, który określa je w oparciu o dwa rozporządzenia. W zależności od tego kto nas zastępuje w procesie sądowym, odpowiednie rozporządzenie w przypadku: radcy prawnego to rozporządzenie Ministra…

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych – część I
Wierzytelności

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych – część I

Koszty zastępstwa procesowego są niezwykle istotną kwestią dla osób, które szukają ochrony swoich praw na drodze postępowania sądowego lub tych, które przed realizacją takich praw muszą się bronić. Dla osób, dla których widmo prowadzenia procesu jest wielkim i stresującym przeżyciem, ponieważ nigdy nie miały styczności z sądownictwem, bądź po prostu nie mają czasu na przygotowywanie…

Odszkodowanie za opóźniony lot
Wierzytelności

Odszkodowanie za opóźniony lot

Do Kancelarii ze swoim problemem zwróciło się małżeństwo, które kilka miesięcy temu wróciło do Polski z wymarzonych wakacji na hiszpańskiej wyspie Fuerteventura. Klienci byli pasażerami lotu, który został opóźniony w stosunku do planowanego startu o 17 godzin. Podczas bezsennie spędzonej nocy na lotnisku otrzymywali sprzeczne informacje: odszkodowanie za opóźniony lot będzie przysługiwało im w pełnej…

Licytacje komornicze przez Internet
Wierzytelności

Licytacje komornicze przez Internet

Sprzedaż w Internecie zajętych przez komornika sądowego ruchomości nie jest nowym rozwiązaniem w Europie i funkcjonuje już m.in. na Litwie, Węgrzech , Łotwie czy w Estonii. Polska Krajowa Rada Komornicza (KRK) zauważyła, że licytacja elektroniczna jest bardziej atrakcyjna dla każdej ze stron, zwłaszcza, że obecnie potencjalni nabywcy wykazują marginalne zainteresowanie w nabywaniu rzeczy na licytacjach…

Skarga na przewlekłość postępowania
Wierzytelności

Skarga na przewlekłość postępowania

Niedawno jeden z instytutów badawczych sprawdził, jak długo trzeba czekać w polskich sądach gospodarczych, aby uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Wyniki przedstawiają się zaskakująco: w co trzecim sądzie czas oczekiwania nie przekracza 1 miesiąca, w co trzecim sądzie czas oczekiwana wynosi ponad 1 miesiąc, lecz zazwyczaj są to 2-3 miesiące, pozostałe sądy nie były…