Prawo rodzinne

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Sprawa o podział majątku to sprawa z zakresu postępowania nieprocesowego. Oznacza to, że w tym wypadku nie mamy do czynienia z oznaczeniem stron jako powód i pozwany, a wnioskodawcą i uczestnikiem. W przypadku postępowania procesowego, a w takim trybie przeprowadzany jest m. in. rozwód czy sprawa o ustalenie alimentów, koszty procesu, co do zasady pokrywa…