/ Prawo administracyjne - Page 3

Prawo administracyjne

Kto może uzyskać odszkodowanie za wywłaszczanie przy budowie drogi?
Prawo administracyjne

Kto może uzyskać odszkodowanie za wywłaszczanie przy budowie drogi?

Problem: Korzystam z dwóch nieruchomości, które mają być zajęta pod drogę publiczną. Jestem właścicielem jednej z nich, a z drugiej korzystam na podstawie umowy dzierżawy. Czy odszkodowanie za wywłaszczenie pod budowę drogi przysługuje mi za obie nieruchomości? Rozwiązanie: Kwestię odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę dróg publicznych reguluje tzw. Specustawa drogowa . W art. 12…

Sprzeciw przy wywłaszczaniu ze względu na budowę drogi
Prawo administracyjne

Sprzeciw przy wywłaszczaniu ze względu na budowę drogi

Problem: Jeśli zostaliśmy wywłaszczeni (pozbawieni prawa własności nieruchomości) ze względu na budowę drogi, to czy mamy jakiekolwiek możliwości sprzeciwiania się temu? Czy i w jakiej wysokości przysługuje nam odszkodowanie za wywłaszczenie? Jak wygląda procedura w trakcie postępowania? Rozwiązanie: Postępowania w zakresie inwestycji drogowych toczą się w oparciu o tzw. specustawę drogową – Ustawa z 10…