Oferta

Usługi prawne dla HoReCa

Pragniemy zaprezentować Państwu usługi prawne dedykowane dla branży HoReCa. Nasi prawnicy będą wspierali działalność hoteli i gastronomii na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa – od jego powstania, aż do zakończenia działalności. Z branżą współpracujemy od lat, więc rozumiemy specyfikę problemów. 

Usługi prawne dla HoReCa podczas rozpoczynania działalności

Rozpocząć działalność warto z solidnym partnerem. Nasza wiedza pomoże Państwu uniknąć kosztownych błędów oraz zaoszczędzi czas. Z prawnikiem przede wszystkim warto skonsultować wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej. Świadomie pomożemy Państwu zdecydować, którą do tego celu wybrać spółkę prawa handlowego; a może jednoosobową działalność gospodarczą. Dla Klienta przygotujemy treść umowy spółki, stosowne uchwały, złożymy w Państwa imieniu stosowne wnioski rejestrowe.  

Zgodnie z potrzebami naszych Klientów, pomożemy przejść wszystkie procedury początkowe związane z uzyskaniem niezbędnych koncesji i pozwoleń, będziemy wspierać przy odbiorach lokalu przez właściwe organy administracyjne. Dostarczymy pakiet umów niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia działalności, tj. umowę najmu, umowy o pracę, umowy o współpracę z dostawcami i podwykonawcami, umowy o dostawę lub świadczenie usług z klientami hotelu, czy dostawcy cateringu, regulaminy pracy, regulaminy świadczenia usług itd. 

Usługi prawne dla HoReCa w toku prowadzenia działalności 

Przedsiębiorcy powinni zajmować się działalnością, na której się znają. Hotele wynajmują pokoje, restauracje karmią swoich gości, firmy cateringowe zapewniają posiłki na imprezy masowe. My świadczymy usługi prawne dla specjalistów w swoich dziedzinach. W toku bieżącej działalności opiniujemy umowy, wspieramy zarządy spółek w organizacji walnych zgromadzeń, uczestniczymy w negocjacjach z kontrahentami, w czynnościach kontrolnych organów itp. Świadczymy stałą obsługę prawną, udzielamy jednorazowych porad, reprezentujemy w konkretnej sprawie. 

Usługi prawne dla HoReCa w sytuacjach kryzysowych

Wsparcie w trudnych sytuacjach jest domeną prawników. Oczywiście swoim Klientom życzymy, aby było ich możliwe jak najmniej. Jeśli już nie udało się uniknąć, to służymy pomocą. Będziemy dochodzili należności od nierzetelnego kontrahenta, rozwiązywali spory pracownicze, reprezentowali przed organami oraz sądami, dochodzili naprawienia wyrządzonej szkody, bronili wizerunku przedsiębiorcy. 

Usługi prawne dla HoReCa w związku z przekształcenie lub zakończeniem działalności 

Zakończenie działalności gospodarczej jest najmniej atrakcyjnym elementem cyklu życia przedsiębiorstwa. W tym aspekcie zabezpieczamy interes prawny i ekonomiczny osoby fizycznej – byłego przedsiębiorcy, członka zarządu, wspólnika. W zależności od przyczyn zakończenia działalności wspieramy likwidację lub upadłość przedsiębiorstwa. 

Duże zmiany w przedsiębiorstwie wiążą się również z sukcesją. Wspieramy jej planowanie oraz przeprowadzanie. Jeśli obecna forma prowadzenia przedsiębiorstwa przestała być optymalna, przeprowadzimy proces przekształcenia. 

Obszary świadczonych usług prawnych dla branży HoReCa

Prawo spółek:

 • wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej 
 • tworzenie umowy spółki
 • czynności rejestracyjne
 • przekształcenie przedsiębiorstwa 
 • likwidacja przedsiębiorstwa
 • organizacja zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy
 • bieżące doradztwo

Umowy:

 • tworzenie, opiniowanie i negocjowanie treści umów:
  • najmu lokalu
  • umów „zatrudnienia” B2B
  • umów o organizację imprez 
  • umów sprzedaży
  • z dostawcami 
  • z usługodawcami
  • o usługi budowlane i remontowe
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów konkursowych
 • tworzenie i opiniowanie kontraktów menedżerskich
 • opiniowanie i negocjowanie umów leasingowych

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne:

 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych dłużników
 • nadzór nad postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi dłużników
 • składanie wniosków o ogłoszenie postępowania upadłościowego
 • inicjowanie postępowań restrukturyzacyjnych
 • doradztwo w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Prawo nieruchomości:

 • due diligence nieruchomości – badanie ryzyka inwestycyjnego
 • opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości 
 • opiniowanie umów wieczystego użytkowania
 • postępowanie o ustalenie wysokości opłaty za wieczyste użytkowanie
 • budowa, rozbudowa, remont
 • ochrona interesów właściciela / najemcy nieruchomości 

Windykacja:

 • windykacja polubowna 
 • skip tracing
 • postępowania sądowe o zapłatę
 • egzekucja komornicza
 • postępowania przeciwko członkom zarządu
 • skarga pauliańska
 • postępowania karne
 • ochrona przed niezasadną windykacją

Prawo pracy:

 • umowy o pracę
 • regulaminy pracy
 • programy lojalnościowe
 • spory z pracownikami 
 • reprezentacja przez inspekcją pracy
 • reprezentacja przed ZUS
 • bhp
 • pozwolenie na pracę obcokrajowców

RODO:

 • audyt RODO
 • wdrożenia RODO
 • tworzenie regulaminów
 • tworzenie i opiniowanie umów
 • reprezentacja przed organami

Nieuczciwa konkurencja:

 • postępowanie cywilne w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji

Prawa autorskie:

 • ochrona patentów 
 • ochrona znaków towarowych
 • ochrona pozostałych dóbr niematerialnych (know – how, nazewnictwo, grafiki, logotypy, zdjęcia, filmy)
 • ZAIKS

Odszkodowania:

 • z tytułu zniszczeń dokonanych przez klientów
 • z tytułu szkód wyrządzonych przez najemców
 • z tytułu szkód wyrządzonych przez osoby zatrudnione
 • z tytułu nienależytego wywiązania się z umowy
 • od ubezpieczyciela

Prawo administracyjne:

 • decyzje, pozwolenia i koncesje
 • alkohol, imprezy masowe, oddanie do użytkowania

COVID: 

 • środki pomocowe
 • ograniczenia w prowadzeniu działalności: aktualny stan prawny, opcje ominięcia, wyrządzone szkody
 • bezpieczny hotel, bezpieczne SPA, bezpieczna restauracja

Spory:

 • z organami administracji 
 • z sąsiadami 
 • ze stronami umów
 • z tytułu deliktów

Kontrole: 

 • sanepid
 • inspekcja handlowa
 • inspekcja weterynaryjna
 • inspekcja pracy
 • urząd skarbowy
 • ZUS
 • ZAIKS
 • gmina
 • wojewoda
 • konserwator zabytków
 • urząd miar
 • urząd celny 
 • urząd dozoru technicznego

Kompleksowe: 

 • audyt prawny przedsiębiorstwa, 
 • wsparcie przy tworzeniu sieci franczyzowej 
 • monitorowanie zmian w prawie
 • e-commerce
 • finansowanie rozwoju: fundusze, obligacje, giełda
 • ochrona marki i dobrego imienia
 • sukcesja
 • Hospitality Law
Legal Services for the HoReCa market
Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Łukasz Buszkiewicz
Agnieszka Buszkiewicz
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!