Oferta

Umowy

Tworzenie oraz opiniowanie umów

Zgodnie z wytycznymi Klienta sporządzamy umowy handlowe, umowy o pracę, o współpracy, kontrakty menedżerskie, umowy deweloperskie etc.

Poza umowami sporządzanymi w formie określonej przez przepisy prawne (np. pisemnej lub aktu notarialnego), istnieją umowy, które można zawrzeć w dowolnej formie, np. ustnie. Warto jednak pamiętać, że w przypadku sporu między stronami prawidłowo sporządzona umowa w formie pisemnej pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących jej treści.

W kancelarii INLEGIS skutecznie pomagamy naszym Klientom zawierać umowy jednoznaczne, przejrzyste i zgodne z ich intencjami. Chronimy interesy Klientów, sporządzając umowy zgodne z ich wytycznymi oraz ogólnie przyjętymi zasadami:

  • treść umowy powinna być zrozumiała dla stron, nie tylko dla prawników;
  • treść umowy nie może budzić żadnych wątpliwości ani pozostawiać pola do interpretacji;
  • umowa musi dokładnie odwzorowywać intencje stron oraz ich interesy;
  • umowa musi być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Dzięki zachowaniu tych zasad nasi Klienci są pewni, że ich interesy są bezpieczne, a założenia realizowane zgodnie z intencjami oraz przepisami prawnymi.

Negocjowanie treści umów

W imieniu klienta prowadzimy lub uczestniczymy w negocjacjach z drugą stroną.

W sprawach złożonych lub o istotnym znaczeniu nasi prawnicy mogą aktywnie uczestniczyć we wspólnym tworzeniu treści umów pomiędzy stronami, również poprzez fizyczną obecność w trakcie negocjacji. Negocjacje mogą odbywać się w siedzibie INLEGIS Kancelarie Prawne, w siedzibie jednej ze stron lub w dowolnie wskazanym miejscu. Podczas negocjacji służymy zarówno za głos doradczy, jak i za podmiot wpływający na ostateczną treść uzgodnień.

Negocjacje mogą być prowadzone w celu uzgodnienia zapisów umowy, a także być narzędziem pomocnym w rozwiązaniu nieporozumień powstałych w trakcie jej wykonania. Nasi prawnicy pomogą również uregulować spory, które nie powstały na gruncie zawartej umowy, ale np. wskutek deliktu.

Porady oraz opinie prawne

Przygotowujemy opinie prawne dotyczące ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz prawa do wizerunku.

Nasze opinie prawne stanowią analizę zaistniałych zdarzeń w powiązaniu z obowiązującym stanem prawnym. Wskazujemy najlepsze dla naszych Klientów rozwiązania problemów, mając na uwadze dobro ich interesów oraz minimalizację ryzyka. Zapewniamy opiekę prawną oraz wiedzę merytoryczną pozwalającą na uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Zdając sobie sprawę z wartości i znaczenia praw autorskich, stawiamy na indywidualne podejście do każdego problemu. Świadczymy również pomoc prawną w przypadku zaistnienia czynów nieuczciwej konkurencji.

Contracts
Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Łukasz Buszkiewicz
Agnieszka Buszkiewicz
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!