Oferta

Umowy

O nas
Usługi

Tworzenie oraz opiniowanie umów

Zgodnie z wytycznymi Klienta sporządzamy umowy handlowe, umowy o pracę, o współpracy, kontrakty menedżerskie, umowy deweloperskie etc.

Poza umowami sporządzanymi w formie określonej przez przepisy prawne (np. pisemnej lub aktu notarialnego), istnieją umowy, które można zawrzeć w dowolnej formie, np. ustnie. Warto jednak pamiętać, że w przypadku sporu między stronami prawidłowo sporządzona umowa w formie pisemnej pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących jej treści.

W kancelarii INLEGIS skutecznie pomagamy naszym Klientom zawierać umowy jednoznaczne, przejrzyste i zgodne z ich intencjami. Chronimy interesy Klientów, sporządzając umowy zgodne z ich wytycznymi oraz ogólnie przyjętymi zasadami:

  • treść umowy powinna być zrozumiała dla stron, nie tylko dla prawników;
  • treść umowy nie może budzić żadnych wątpliwości ani pozostawiać pola do interpretacji;
  • umowa musi dokładnie odwzorowywać intencje stron oraz ich interesy;
  • umowa musi być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Dzięki zachowaniu tych zasad nasi Klienci są pewni, że ich interesy są bezpieczne, a założenia realizowane zgodnie z intencjami oraz przepisami prawnymi.


Negocjowanie treści umów

W imieniu klienta prowadzimy lub uczestniczymy w negocjacjach z drugą stroną.

W sprawach złożonych lub o istotnym znaczeniu nasi prawnicy mogą aktywnie uczestniczyć we wspólnym tworzeniu treści umów pomiędzy stronami, również poprzez fizyczną obecność w trakcie negocjacji. Negocjacje mogą odbywać się w siedzibie INLEGIS Kancelarie Prawne, w siedzibie jednej ze stron lub w dowolnie wskazanym miejscu. Podczas negocjacji służymy zarówno za głos doradczy, jak i za podmiot wpływający na ostateczną treść uzgodnień.

Negocjacje mogą być prowadzone w celu uzgodnienia zapisów umowy, a także być narzędziem pomocnym w rozwiązaniu nieporozumień powstałych w trakcie jej wykonania. Nasi prawnicy pomogą również uregulować spory, które nie powstały na gruncie zawartej umowy, ale np. wskutek deliktu.


Porady oraz opinie prawne

Przygotowujemy opinie prawne dotyczące ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz prawa do wizerunku.

Nasze opinie prawne stanowią analizę zaistniałych zdarzeń w powiązaniu z obowiązującym stanem prawnym. Wskazujemy najlepsze dla naszych Klientów rozwiązania problemów, mając na uwadze dobro ich interesów oraz minimalizację ryzyka. Zapewniamy opiekę prawną oraz wiedzę merytoryczną pozwalającą na uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Zdając sobie sprawę z wartości i znaczenia praw autorskich, stawiamy na indywidualne podejście do każdego problemu. Świadczymy również pomoc prawną w przypadku zaistnienia czynów nieuczciwej konkurencji.

Nasze artykuły:

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

icons/nn/quoteCreated with Sketch.
Co mówią o nas Klienci?
"Dwa lata temu pierwszy raz pracowałem z kancelarią Mirosława Ochojskiego w zakresie doradztwa prawnego. W dniu dzisiejszym rozwijamy wielokierunkową współpracę. Przede wszystkim wzrasta świadomość prawna moja, moich pracowników i współpracowników a core biznes staje się bezpieczniejszy."
Szymon Świerczek
Wiceprezes Zarządu Inter Motors Dolny Śląsk
"Od czasu do czasu korzystam z usług Mirosława Ochojskiego i jego firmy. Zaczęło się od dochodzenia należności, po czym wspólnie zaczęliśmy dbać o profilaktykę – opracowanie umów i zasad współpracy z klientami. Odtąd więcej czasu mogę poświęcić na wykonywanie własnego zawodu architekta."
Łukasz Bielecki
Biały Pracownia projektowa (www.bialypp.pl)
"Z Mirosławem Ochojskim współpracuję nieprzerwanie od 2003 roku. On i reprezentowana przez niego spółka są moimi stałymi partnerami biznesowymi. Łącznie zrealizowaliśmy i realizujemy kilkaset zleceń w zakresie dochodzenia należności. Poza tym prawnicy firmy zapewniają ochronę prowadzonych przeze mnie inwestycji."
Jacek Krawczyk
Akira
icons/nn/quote2Created with Sketch.
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

prezes zarządu Mirosław Ochojski
radca prawny Łukasz Buszkiewicz
Starszy Specjalista ds. windykacji Agata Kurant
radca prawny Malwina Kołodziej
radca prawny Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami
W sprawie szczegółów oferty zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami
Baza wiedzy
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!