Oferta

Prawo własności intelektualnej

O nas
Usługi

Tworzenie oraz opiniowanie umów

Przygotowujemy i opiniujemy umowy z zakresu praw własności intelektualnej.

Własność intelektualna obejmuje swoim zakresem wytwory intelektualnej działalności człowieka. Są to dobra niematerialne podlegające ochronie, tj. prawo autorskie, prawo własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne na znaki towarowe etc.) oraz know-how. Zarówno twórca, jak i nabywca cudzych wytworów powinni pamiętać o konieczności właściwego zabezpieczenia swoich interesów

Dla naszych Klientów przygotowujemy i opiniujemy umowy z zakresu praw własności intelektualnej, biorąc pod uwagę otrzymane wytyczne oraz wskazane cele. Naszym zadaniem jest zabezpieczenie wszystkich interesów Klientów oraz minimalizacja ryzyk związanych z zawieranymi umowami. Dzięki jasnym i przejrzystym zapisom ograniczamy występowanie sporów pomiędzy stronami, zapewniając wszystkim satysfakcjonujące warunki.Negocjowanie treści umów

W imieniu klienta prowadzimy lub uczestniczymy w negocjacjach z drugą stroną.

Merytorycznie wspieramy Klientów przy negocjowaniu warunków umów, by zapewnić im jak najpełniejszą ochronę oraz pomoc przy rozwiązywaniu ewentualnych nieporozumień. Negocjacje mogą odbywać się w siedzibie INLEGIS Kancelarie Prawne, w siedzibie jednej ze stron lub w dowolnie wskazanym miejscu. Podczas negocjacji służymy zarówno za głos doradczy, jak i za podmiot wpływający na ostateczną treść uzgodnień.Porady oraz opinie prawne

Przygotowujemy opinie prawne dotyczące ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz prawa do wizerunku.

Nasze opinie prawne stanowią analizę zaistniałych zdarzeń w powiązaniu z obowiązującym stanem prawnym. Wskazujemy najlepsze dla naszych Klientów rozwiązania problemów, mając na uwadze dobro ich interesów oraz minimalizację ryzyka. Zapewniamy opiekę prawną oraz wiedzę merytoryczną pozwalającą na uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Zdając sobie sprawę z wartości i znaczenia praw autorskich, stawiamy na indywidualne podejście do każdego problemu. Świadczymy również pomoc prawną w przypadku zaistnienia czynów nieuczciwej konkurencji.

Nasze artykuły:

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

icons/nn/quoteCreated with Sketch.
Co mówią o nas Klienci?
"Dwa lata temu pierwszy raz pracowałem z kancelarią Mirosława Ochojskiego w zakresie doradztwa prawnego. W dniu dzisiejszym rozwijamy wielokierunkową współpracę. Przede wszystkim wzrasta świadomość prawna moja, moich pracowników i współpracowników a core biznes staje się bezpieczniejszy."
Szymon Świerczek
Wiceprezes Zarządu Inter Motors Dolny Śląsk
"Od czasu do czasu korzystam z usług Mirosława Ochojskiego i jego firmy. Zaczęło się od dochodzenia należności, po czym wspólnie zaczęliśmy dbać o profilaktykę – opracowanie umów i zasad współpracy z klientami. Odtąd więcej czasu mogę poświęcić na wykonywanie własnego zawodu architekta."
Łukasz Bielecki
Biały Pracownia projektowa (www.bialypp.pl)
"Z Mirosławem Ochojskim współpracuję nieprzerwanie od 2003 roku. On i reprezentowana przez niego spółka są moimi stałymi partnerami biznesowymi. Łącznie zrealizowaliśmy i realizujemy kilkaset zleceń w zakresie dochodzenia należności. Poza tym prawnicy firmy zapewniają ochronę prowadzonych przeze mnie inwestycji."
Jacek Krawczyk
Akira
icons/nn/quote2Created with Sketch.
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

prezes zarządu Mirosław Ochojski
radca prawny Łukasz Buszkiewicz
Starszy Specjalista ds. windykacji Agata Kurant
radca prawny Malwina Kołodziej
radca prawny Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami
W sprawie szczegółów oferty zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami
Baza wiedzy
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!