Oferta

Prawo własności intelektualnej

Tworzenie oraz opiniowanie umów

Przygotowujemy i opiniujemy umowy z zakresu praw własności intelektualnej.

Własność intelektualna obejmuje swoim zakresem wytwory intelektualnej działalności człowieka. Są to dobra niematerialne podlegające ochronie, tj. prawo autorskie, prawo własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne na znaki towarowe etc.) oraz know-how. Zarówno twórca, jak i nabywca cudzych wytworów powinni pamiętać o konieczności właściwego zabezpieczenia swoich interesów

Dla naszych Klientów przygotowujemy i opiniujemy umowy z zakresu praw własności intelektualnej, biorąc pod uwagę otrzymane wytyczne oraz wskazane cele. Naszym zadaniem jest zabezpieczenie wszystkich interesów Klientów oraz minimalizacja ryzyk związanych z zawieranymi umowami. Dzięki jasnym i przejrzystym zapisom ograniczamy występowanie sporów pomiędzy stronami, zapewniając wszystkim satysfakcjonujące warunki.

Negocjowanie treści umów

W imieniu klienta prowadzimy lub uczestniczymy w negocjacjach z drugą stroną.

Merytorycznie wspieramy Klientów przy negocjowaniu warunków umów, by zapewnić im jak najpełniejszą ochronę oraz pomoc przy rozwiązywaniu ewentualnych nieporozumień. Negocjacje mogą odbywać się w siedzibie INLEGIS Kancelarie Prawne, w siedzibie jednej ze stron lub w dowolnie wskazanym miejscu. Podczas negocjacji służymy zarówno za głos doradczy, jak i za podmiot wpływający na ostateczną treść uzgodnień.

Porady oraz opinie prawne

Przygotowujemy opinie prawne dotyczące ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz prawa do wizerunku.

Nasze opinie prawne stanowią analizę zaistniałych zdarzeń w powiązaniu z obowiązującym stanem prawnym. Wskazujemy najlepsze dla naszych Klientów rozwiązania problemów, mając na uwadze dobro ich interesów oraz minimalizację ryzyka. Zapewniamy opiekę prawną oraz wiedzę merytoryczną pozwalającą na uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Zdając sobie sprawę z wartości i znaczenia praw autorskich, stawiamy na indywidualne podejście do każdego problemu. Świadczymy również pomoc prawną w przypadku zaistnienia czynów nieuczciwej konkurencji.

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!