Oferta

Prawo spółek

Zakładanie i rejestracja spółki

Opracowujemy projekty umów, statutów, regulaminów oraz innych aktów regulujących działalność spółek. W imieniu Klientów wykonujemy także czynności przed sądem rejestrowym.

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa na każdym etapie powoływania do życia spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych) oraz kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych). Doradzamy wybór optymalnej formy prowadzenia działalności. Ze względu na długotrwałość i znaczenie relacji pomiędzy wspólnikami, proponujemy rozwiązania prawne dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Wykorzystując nabyte przez lata doświadczenie, staramy się maksymalnie ułatwić wszelkie kwestie formalne oraz dzielić się naszą wiedzą na każdym kroku.

Bieżąca obsługa

Organizujemy zgromadzenia i posiedzenia wspólników, przygotowujemy projekty protokołów, w tym treści uchwał, opiniujemy działalność organów spółek i wspieramy wspólników oraz zarządy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach bieżącej obsługi spółek czuwamy nad poprawnością i legalnością czynności wykonywanych przez ich organy, tj. zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy, zarządy, rady nadzorcze, jak również wspólników uprawnionych do reprezentacji i prowadzenia spraw spółek. Pomagamy w podejmowaniu skutecznych decyzji umożliwiających osiągnięcie założonych celów biznesowych oraz dynamiczny rozwój spółek. Aktywnie wspieramy tworzenie strategii mających na celu wzmocnienie pozycji przedsiębiorstw na rynku, w szczególności poprzez analizę prawnych aspektów planowanych przedsięwzięć i  projektów.

Oferujemy również wsparcie w sytuacjach kryzysowych, np. w sporach między wspólnikami lub poszczególnymi organami danej spółki.

Przekształcenie, połączenie i likwidacja

Opracowujemy, a następnie pomagamy we wdrożeniu odpowiednich procedur w zakresie przekształceń, połączeń lub likwidacji spółek prawa handlowego.

W ramach naszej działalności oferujemy wsparcie merytoryczne oraz prawne w przeprowadzeniu wszelkich postępowań w zakresie:

  • zmian składu osobowego spółek,
  • zmian formy organizacyjno-prawnej spółek,
  • zakończenia bytu prawnego spółek.

W powyższym obszarze sporządzamy niezbędną dokumentację oraz zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców KRS.

Pełnimy również funkcję likwidatora.

Company law
Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Łukasz Buszkiewicz
Agnieszka Buszkiewicz
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!