Oferta

Prawo pracy

Przygotowanie i opiniowanie dokumentów

Wspieramy pracodawców w zakresie przygotowywania oraz opiniowania dokumentów związanych z prawem pracy.

W szczególności zajmujemy się tworzeniem oraz weryfikacją dokumentów takich jak umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy oraz umowy o zachowaniu poufności.

Sporządzamy także regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe, jak również dokumentacje związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę.

Kładziemy wysoki nacisk na indywidualne podejście do każdego Klienta, dzięki czemu treść przygotowanych przez nas dokumentów dostosowana jest do jego potrzeb oraz specyfiki prowadzonej działalności. Nauczeni wieloletnim doświadczeniem w branży usług prawniczych, gwarantujemy także przejrzystość i jednoznaczność sporządzanych umów w trosce o uniknięcie sporów pomiędzy stronami.

Reprezentacja w sporach sądowyc

Reprezentujemy pracodawców w sporach przed sądem pracy

Reprezentacja pracodawcy przez profesjonalnego pełnomocnika daje mu większą szansę na pozytywne zakończenie sporu bądź na zawarcie ugody satysfakcjonującej obie strony.

Wykorzystując zdobyte dotychczas doświadczenie, reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych przed sądami pracy w sprawach związanych w szczególności z:

  • roszczeniami pracowników o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
  • zwolnieniami grupowymi oraz zwolnieniami dyscyplinarnymi,
  • naruszeniem przez pracowników zakazu konkurencji zarówno w trakcie, jak i po ustaniu stosunku pracy,
  • zapłatą wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop.

Powierzając sprawy w ręce naszego zespołu, pracodawcy znacznie zwiększają szanse na rozwiązanie sporów z pracownikami bez narażania się na straty.

Bieżące doradztwo

Oferujemy pracodawcom kompleksowe usługi doradcze w kwestiach dotyczących prawa pracy.

Konsultacja przez pracodawcę bieżących problemów związanych z zatrudnianiem pracowników pozwala na zabezpieczenie jego interesów oraz uniknięcie niepotrzebnych sporów w przyszłości.

Doradzamy pracodawcom we wszystkich sprawach dotyczących zagadnień związanych z prawem pracy. Udzielając porad zawsze przedstawiamy jak najszerszy wachlarz potencjalnych działań, wskazując przy tym najkorzystniejszy dla Klienta sposób postępowania.

Na życzenie oferujemy także możliwość sporządzenia profesjonalnych opinii prawnych.

Labour Law
Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Łukasz Buszkiewicz
Agnieszka Buszkiewicz
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!