Oferta

Opiniowanie umów

Zgodnie z wytycznymi Klienta sporządzamy umowy handlowe, umowy o pracę, o współpracy, kontrakty menedżerskie, umowy deweloperskie etc.

Poza umowami sporządzanymi w formie określonej przez przepisy prawne (np. pisemnej lub aktu notarialnego), istnieją umowy, które można zawrzeć w dowolnej formie, np. ustnie. Warto jednak pamiętać, że w przypadku sporu między stronami prawidłowo sporządzona umowa w formie pisemnej pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących jej treści.

W kancelarii INLEGIS skutecznie pomagamy naszym Klientom zawierać umowy jednoznaczne, przejrzyste i zgodne z ich intencjami. Chronimy interesy Klientów, sporządzając umowy zgodne z ich wytycznymi oraz ogólnie przyjętymi zasadami:

  • treść umowy powinna być zrozumiała dla stron, nie tylko dla prawników;
  • treść umowy nie może budzić żadnych wątpliwości ani pozostawiać pola do interpretacji;
  • umowa musi dokładnie odwzorowywać intencje stron oraz ich interesy;
  • umowa musi być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Dzięki zachowaniu tych zasad nasi Klienci są pewni, że ich interesy są bezpieczne, a założenia realizowane zgodnie z intencjami oraz przepisami prawnymi.

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!