Oferta

Obsługa prawna spółek

Bieżąca obsługa spółki

Organizujemy zgromadzenia i posiedzenia wspólników, przygotowujemy projekty protokołów, w tym treści uchwał, opiniujemy działalność organów spółek i wspieramy wspólników oraz zarządy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach bieżącej obsługi spółek czuwamy nad poprawnością i legalnością czynności wykonywanych przez ich organy, tj. zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy, zarządy, rady nadzorcze, jak również wspólników uprawnionych do reprezentacji i prowadzenia spraw spółek. Pomagamy w podejmowaniu skutecznych decyzji umożliwiających osiągnięcie założonych celów biznesowych oraz dynamiczny rozwój spółek. Aktywnie wspieramy tworzenie strategii mających na celu wzmocnienie pozycji przedsiębiorstw na rynku, w szczególności poprzez analizę prawnych aspektów planowanych przedsięwzięć i  projektów.

Oferujemy również wsparcie w sytuacjach kryzysowych, np. w sporach między wspólnikami lub poszczególnymi organami danej spółki.

Przekształcenie, połączenie i likwidacja

Opracowujemy, a następnie pomagamy we wdrożeniu odpowiednich procedur w zakresie przekształceń, połączeń lub likwidacji spółek prawa handlowego.

W ramach naszej działalności oferujemy wsparcie merytoryczne oraz prawne w przeprowadzeniu wszelkich postępowań w zakresie:

  • zmian składu osobowego spółek,
  • zmian formy organizacyjno-prawnej spółek,
  • zakończenia bytu prawnego spółek.

W powyższym obszarze sporządzamy niezbędną dokumentację oraz zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców KRS.

Pełnimy również funkcję likwidatora.

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!