Oferta

Negocjowanie umów

W imieniu klienta prowadzimy lub uczestniczymy w negocjacjach z drugą stroną.

W sprawach złożonych lub o istotnym znaczeniu nasi prawnicy mogą aktywnie uczestniczyć we wspólnym tworzeniu treści umów pomiędzy stronami, również poprzez fizyczną obecność w trakcie negocjacji. Negocjacje mogą odbywać się w siedzibie INLEGIS Kancelarie Prawne, w siedzibie jednej ze stron lub w dowolnie wskazanym miejscu. Podczas negocjacji służymy zarówno za głos doradczy, jak i za podmiot wpływający na ostateczną treść uzgodnień.

Negocjacje mogą być prowadzone w celu uzgodnienia zapisów umowy, a także być narzędziem pomocnym w rozwiązaniu nieporozumień powstałych w trakcie jej wykonania. Nasi prawnicy pomogą również uregulować spory, które nie powstały na gruncie zawartej umowy, ale np. wskutek deliktu.

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!