RODO (ochrona danych osobowych)

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych

Przedsiębiorcy bez względu na przedmiot i zakres swojej działalności mają do czynienia z danymi osobowymi. Czym są dane osobowe, kiedy dochodzi do ich przetwarzania oraz kto jest administratorem danych osobowych wyjaśniono w artykule „Obowiązki administratora danych osobowych – wymagane dokumenty”. Ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w art. 23 wymienia przypadki w…

Obowiązki administratora danych osobowych – wymagane dokumenty.

Obowiązki administratora danych osobowych – wymagane dokumenty.

Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. O ochronie danych osobowych słyszeli niemal wszyscy jednakże często nie wiemy co jest daną osobową i kiedy mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Daną osobową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej…