Budowa elektrowni atomowej a wywłaszczenia

autor: Paweł Goryl

publikacja: 15 grudnia, 2023

recenzent: Mirosław Ochojski

aktualizacja: 28 maja, 2024

Fakty sprawdzone

Nasze artykuły są oparte o przepisy prawa, orzecznictwo sądów oraz doświadczenie kancelarii.

W ciągu najbliższych kilkunastu lat mają powstać w Polsce pierwsze elektrownie jądrowe. Przeczytaj dzisiejszy artykuł, aby dowiedzieć się, na jakich zasadach wywłaszczane będą grunty pod ich budowę i czy strona ma prawo do odwołania się od decyzji o odszkodowaniu.

Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Czasowe zajęcie terenu przed budową elektrowni atomowej

  Zanim rozpocznie się budowa elektrowni jądrowej, trzeba przeprowadzić wiele analiz, badań oraz pomiarów na terenie planowanej lokalizacji oraz w jej sąsiedztwie. Podmiot, który planuje realizację inwestycji, musi uzyskać zgodę właściciela gruntu na dostęp do danej działki.

  Powinien się z nim porozumieć też w kwestii planowanych metod, zakresu oraz harmonogramu użytkowania tej nieruchomości. Jeśli nie uzyska zgody, ma możliwość zwrócenia się do wojewody o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz o zgodę na zajęcie nieruchomości. Pozwolenie jest udzielane na konkretny okres, który nie może przekroczyć 3 lat.

  Inwestor ma obowiązek przywrócić teren do pierwotnego stanu. Jeśli jest to niewykonalne lub będzie generować nadmiernie wysokie koszty, wtedy powinien on wypłacić stronie odszkodowanie. Wojewoda decyduje o wysokości należnej kwoty. Jego decyzji nie można zaskarżyć ani się od niej odwołać. Jeżeli któraś ze stron (w tym inwestor) nie zgadza się z ustaloną wysokością odszkodowania, może w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji wnieść powództwo do sądu cywilnego.

  Wywłaszczenie gruntów pod budowę elektrowni jądrowej

  Po uzyskaniu przez inwestora zgody ministerstwa na budowę elektrowni, wojewoda wydaje decyzję lokalizacyjną. W razie potrzeby, taka decyzja zatwierdza też podział gruntów. Odszkodowanie za wywłaszczenie ustala się na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, według aktualnego stanu i wartości terenu w dniu wydania decyzji lokalizacyjnej lub w dniu wydania decyzji o wysokości odszkodowania.

  Twoje mienie podlega wywłaszczeniu?

  Skontaktuj się z nami już na wczesnym etapie postępowania i uzyskaj nawet 28% wyższe odszkodowanie.

  Wojewoda powinien wydać decyzję o odszkodowaniu w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o lokalizacji stała się ostateczna. Decyzja ta jest niezaskarżalna. Strona niezgadzająca się z kwotą odszkodowania może w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji wnieść sprawę do sądu cywilnego.

  Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z budową elektrowni atomowej

  Wojewoda może wydać zgodę na ograniczenie korzystania z nieruchomości w związku z budową elektrowni atomowej poprzez instalację urządzeń do:

   • przesyłania płynów, pary, gazów oraz elektryczności,
   • komunikacji publicznej i sygnalizacji,
   • eksploatacji wyżej wymienionych systemów.

  Wojewoda ustala wysokość odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Decyzja ta jest niezaskarżalna. Niezadowolona strona może jednak w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji skierować sprawę do sądu cywilnego.

  Budowa elektrowni atomowej a wywłaszczenia – wnioski

  Chociaż prawo własności nieruchomości jest konstytucyjnie chronione, to każda osoba może zostać go pozbawiona w przypadku realizacji inwestycji o znaczeniu publicznym, do których zaliczają się budowa elektrowni jądrowych czy związane z nią inwestycje towarzyszące.

  Czy wiesz, że…?
  Czy wiesz, że … po wypłacie odszkodowanie nie jest już możliwe odwołanie od ustalonej wartości? Ostatnie momenty na podjęcie działań w obronie własnego interesu, to informacja o wartości wyceny i decyzja ustalająca odszkodowanie. Na odwołanie masz tylko 14 dni.

  Inwestor ma też prawo do tymczasowego zajęcia gruntów w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, a także do umieszczania na nieruchomości różnego rodzaju instalacji. Należy podkreślić, że decyzje związane z budową elektrowni i wszelkimi pracami przygotowawczymi podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

  Operat szacunkowy w postępowaniach odszkodowawczych - opinia biegłego, a opinia prywatna
  Wywłaszczenie nieruchomości

  Operat szacunkowy w postępowaniach odszkodowawczych – opinia biegłego, a opinia prywatna

  Operat szacunkowy jest kluczowym dowodem w postępowaniach odszkodowawczych, szczególnie w przypadkach wywłaszczeń na cele publiczne. Jego sporządzenie, zależnie od kontekstu, może być zlecone przez organ …

  Czytaj →
  wywłaszczenia pod wiatraki
  Wywłaszczenie nieruchomości

  Wywłaszczenia pod wiatraki

  Transformacja energetyczna wymaga rozwoju przyjaznych dla środowiska form pozyskiwania energii. Należą do nich inwestycje w odnawiane źródła energii (OZE), do których zaliczają się elektrownie wiatrowe. …

  Czytaj →

  przekaz nam 15pc

  Klienci, którzy rozpoczęli proces przed otrzymaniem pierwszego operatu otrzymali średnio o

  28 %

  wyższe odszkodowanie.

  Skontaktuj się z nami w celu ustalenie szczegołów

  Potrzebujesz indywidualnego podejścia do Twojej sprawy?

  Skontaktujemy się z Tobą

  Nie masz czasu w tej chwili? Wypełnij formularz

  Blank Form (#2)