Wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenia pod rozbudowę lotnisk

Wywłaszczenia pod rozbudowę lotnisk

Przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego jest niejasna. Obecny rząd, nie przesądzając o zarzuceniu projektu, zapowiada rozbudowę kluczowych dla Warszawy lotnisk. Czy na potrzeby tych portów mogą być przejmowane prywatne grunty? Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka sztandarowy projekt poprzedniego rządu, czyli Centralny Port Komunikacyjny (CPK) wraz z jego kluczowym elementem – megalotniskiem Port Solidarność. Obecne władze, zwracając…

Wycena ograniczonych praw rzeczowych obciążających wywłaszczaną nieruchomość

Wycena ograniczonych praw rzeczowych obciążających wywłaszczaną nieruchomość

Wywłaszczenia wiążą się nie tylko z pozbawieniem prawa własności do nieruchomości, ale często również prawa użytkowania wieczystego oraz tzw. ograniczonych praw rzeczowych. Metodologię wyceny ograniczonych praw rzeczowych zawiera niedawno ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i poznaj zasady szacowania wartości tych praw….

Wywłaszczenie pod parking – czy jest możliwe

Wywłaszczenie pod parking – czy jest możliwe

Realizacja pewnych przedsięwzięć może wiązać się z przymusowym odbieraniem praw do nieruchomości. Czy dopuszczalne są wywłaszczenia gruntów pod parkingi? Przeczytaj dzisiejszy artkuł, poznaj aktualne przepisy i orzecznictwo prawne. Wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Wywłaszczenia nieruchomości stanowią naruszenie chronionego konstytucyjnie prawa własności, dlatego umożliwiono je wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki…

Jak się przygotować do wyceny wywłaszczanej nieruchomości

Jak się przygotować do wyceny wywłaszczanej nieruchomości

Za wywłaszczoną nieruchomość strona powinna otrzymać słuszne odszkodowanie. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jak przygotowywać się do wyceny mienia. Dowiesz się z niego też, do kiedy wartość posiadanej nieruchomości można zwiększyć. Rzeczoznawca majątkowy i jego rola w postępowaniu wywłaszczeniowym Każda osoba wywłaszczana w celu realizacji celu publicznego (budowa drogi, szpitala, lotniska itp.) powinna sobie zdawać z…

Wycena zbywalnych ograniczonych praw rzeczowych obciążających wywłaszczaną nieruchomość

Wycena zbywalnych ograniczonych praw rzeczowych obciążających wywłaszczaną nieruchomość

Wywłaszczenie może dotyczyć zarówno pozbawienia prawa własności, jak i ograniczonych praw rzeczowych obciążających daną nieruchomość. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, czym są tzw. zbywalne ograniczone prawa rzeczowe i na jakich zasadach odbywa się ich wycena. Wywłaszczenie na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa Rozwój gospodarczy idzie w parze z realizacją przedsięwzięć służących ogółowi społeczeństwa. Inwestycje…

Wywłaszczenia gruntów pod budowę linii tramwajowych

Wywłaszczenia gruntów pod budowę linii tramwajowych

W ostatnich latach coraz częstsze są inwestycje związane z rozwojem komunikacji publicznej, w tym budowa nowych linii tramwajowych. Okazuje się, że w zależności od sytuacji wywłaszczenia gruntów na te cele mogą być realizowane na podstawie dwóch różnych ustaw. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, na jakich zasadach przejmowane są grunty pod przedsięwzięcia tramwajowe. Obecnie, zwłaszcza…

Otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie

Otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie

Otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie to ważny moment. Na tym etapie jest jeszcze czas, aby podjąć skuteczne działania w celu zabezpieczenia swoich interesów. Przeczytaj nasz dzisiejszy poradnik i dowiedz się, co należy zrobić w takiej sytuacji. Odszkodowanie za wywłaszczenie – czym ono jest? Odszkodowanie za wywłaszczenie jest formą kompensaty finansowej…

Czy można wywłaszczyć nieruchomość na cele mieszkaniowe

Czy można wywłaszczyć nieruchomość na cele mieszkaniowe

W czasach PRL masowo wywłaszczano prywatne grunty pod budowę nowych osiedli. Czy obecnie takie działania są możliwe? Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, czy państwo lub samorząd mogą zająć Twoją nieruchomość w celu budowy mieszkań komunalnych. W przeszłości dziesiątki tysięcy rolników straciło swoje grunty na potrzeby dynamicznie rozwijanego przez PRL mieszkalnictwa wielorodzinnego. Blokowiska – najczęściej…

Wpływ realizacji celów publicznych na wartość nieruchomości

Wpływ realizacji celów publicznych na wartość nieruchomości

Realizacja celów publicznych, takich jak budowa dróg, infrastruktury przesyłowej czy obiektów użyteczności publicznej, jest często katalizatorem rozwoju gospodarczego. Jednak dla właścicieli nieruchomości położonych w obszarach objętych takimi projektami może to oznaczać poważne wyzwania. W artykule przedstawiamy główne konsekwencje ekonomiczne takich inwestycji, ze specjalnym uwzględnieniem ich wpływu na wartość nieruchomości i skutków, jakie niosą one dla…

Wywłaszczenie pod budowę drogi rowerowej

Wywłaszczenie pod budowę drogi rowerowej

Trasy rowerowe powstają w towarzystwie nowych inwestycji drogowych, w bezpośrednim otoczeniu istniejących już dróg publicznych oraz jako samodzielne ciągi – zarówno w miastach, jak i poza nimi. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, na jakich zasadach odbywa się obecnie pozyskiwanie gruntów pod budowę dróg rowerowych. Ostatnie lata odznaczają się dynamicznym rozwojem infrastruktury rowerowej. Nowe drogi…