Wierzytelności

Skarga na przewlekłość postępowania

Niedawno jeden z instytutów badawczych sprawdził, jak długo trzeba czekać w polskich sądach gospodarczych, aby uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Wyniki przedstawiają się zaskakująco: w co trzecim sądzie czas oczekiwania nie przekracza 1 miesiąca, w co trzecim sądzie czas oczekiwana wynosi ponad 1 miesiąc, lecz zazwyczaj są to 2-3 miesiące, pozostałe sądy nie były […]

Postępowanie sanacyjne

Wprowadzona w styczniu 2016 r. ustawa – prawo restrukturyzacyjne w istotny sposób zapewnia ochronę przedsiębiorstwa przed upadłością, dając możliwość zadłużonemu podmiotowi skorzystania z jednego z czterech nieznanych dotychczas w polskim porządku prawnym instytucji: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego. Głównym założeniem ustawy jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji […]

Świadomość bycia dłużnikiem

Wieloletnia praca z osobami zadłużonymi pozwoliła mi poznać dosyć dokładnie to, co dzieje się po tej „drugiej stronie”. Bardzo często zachowania dłużników powielają się i można uznać, że reagują według schematu. Wynika to z wielu czynników, jednak głównym z nich jest strach. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to niepotrzebne. „Mam dług i co dalej?” […]

Procedura likwidacji masy upadłości – część I

Likwidacja masy upadłości to usystematyzowane i przewidziane prawem – przepisami ustawy prawo upadłościowe – działania podejmowane głównie przez syndyka w toku postępowania upadłościowego, w którym ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego. Działania te mają za zadanie likwidację masy upadłości, co w większości przypadków oznacza zbycie majątku upadłego, ściągnięcie lub zbycie jego wierzytelności, oraz wykonanie przysługujących […]

Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu cywilnym

Niejeden z nas otrzymał wezwanie do osobistego stawiennictwa w sądzie, gdzie miał być przesłuchany w charakterze świadka. Trzeba pamiętać, że bycie świadkiem nie jest prawem, lecz obowiązkiem. Nie możemy zignorować takiego wezwania, ponieważ mogą nas spotkać dolegliwe konsekwencje. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jakie dokładnie są prawa i obowiązki świadka – bardzo często pojawiają się […]

×