Licytacje komornicze przez Internet

Licytacje komornicze przez Internet

Sprzedaż w Internecie zajętych przez komornika sądowego ruchomości nie jest nowym rozwiązaniem w Europie i funkcjonuje już m.in. na Litwie, Węgrzech , Łotwie czy w Estonii.

Polska Krajowa Rada Komornicza (KRK) zauważyła, że licytacja elektroniczna jest bardziej atrakcyjna dla każdej ze stron, zwłaszcza, że obecnie potencjalni nabywcy wykazują marginalne zainteresowanie w nabywaniu rzeczy na licytacjach organizowanych w tradycyjny sposób.

Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Licytacje komornicze – zalety

  Często ruchomości, które mają zostać zlicytowane, znajdują się w miejscu znacznie oddalonym od miejsca zamieszkania czy siedziby zainteresowanego, co ogranicza faktyczną możliwość przybycia na licytację.

  Jak wskazał przedstawiciel KRK, nie bez znaczenia pozostaje również aspekt psychologiczny. Licytacje z reguły przeprowadzane są w miejscu zamieszkania czy siedziby dłużnika, co stanowi opór potencjalnych nabywców przed zakupem.

  Apele i sygnały środowiska organów egzekucyjnych, jak również wierzycieli oraz dłużników, zauważył polski ustawodawca. Internetowe aukcje komornicze, które już teraz nieoficjalnie nazywa się „komorniczym Allegro”, po raz pierwszy miały pojawić się już we wrześniu 2016 r. Po pracach legislacyjnych, od 1 marca 2017 r. zaczął obowiązywać rozdział kodeksu postępowania cywilnego poświęcony sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej (art. 8791 – art. 87911) oraz rozporządzenie w sprawie sposobu jej przeprowadzenia.

  Z braku odpowiednich środków finansowych na realizację projektu, na chwilę obecną przepisy funkcjonują jedynie w teorii, chociaż KRK zapowiada, że wdrożenia licytacji elektronicznej ruchomości możemy spodziewać się już na jesień 2018 r.

  Prace nad systemem teleinformatycznym i wersja testowa serwisu

  Obecnie trwają intensywne prace nad systemem teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne. Będzie to oficjalny i autoryzowany przez Krajową Radę Komorniczą portal licytacyjny, o zasadzie działania podobnej do komercyjnych, funkcjonujących od lat portali aukcyjnych. Nowe rozwiązanie ma być wygodniejsze z punktu widzenia potencjalnego nabywcy, który będzie mógł brać udział w nieograniczonej liczbie licytacji, bez wychodzenia z domu.

  Według rzecznik KRK elektroniczna licytacja zapewni większą transparentność. W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym będzie ujawniana licytantom najwyższa aktualna cena i unikalny identyfikator licytanta oraz czas pozostały do zakończenia licytacji.

  Natomiast dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji będą ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu. KRK udostępniła do wglądu testową wersję serwisu, którą można obejrzeć pod tym adresem – E-LICYTACJE Serwis Krajowej Rady Komorniczej.

  Co kupimy na komorniczych aukcjach w Internecie?

  Serwis ma przypominać strony z internetowymi aukcjami – przedmioty podzielone będą według kategorii, m.in. na “antyki, sztuka”, “biżuteria, zegarki”, “łodzie, jachty”, “maszyny przemysłowe”, “maszyny rolnicze” czy “materiały przemysłowe”.

  Będzie można wylicytować również samochody, motocykle, odzież, meble oraz sprzęt RTV czy AGD. Aby ułatwić licytantom podjęcie decyzji i rozeznanie w wystawionej na sprzedaż ruchomości, dostępne będą opisy i zdjęcia przedmiotów.

  Krajowa Rada Komornicza akcentuje, że w dalszej kolejności przewidziane są zmiany w nabywaniu nieruchomości podlegających trybowi uproszonej sprzedaży, tj. niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub użytkowym, jeżeli w chwili złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji nie dokonano zawiadomienia o zakończeniu budowy.

  Wymogi formalne przed przystąpieniem do licytacji

  Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej uzależniona będzie od stosownego wniosku wierzyciela – wówczas komornik będzie mógł zamieścić obwieszczenie o licytacji w specjalnym systemie teleinformatycznym.

  Następnie komornik wyznaczy termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej. Czas trwania będzie wynosił co najmniej siedem dni, a zakończenie będzie przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

  Aby założyć konto i wziąć udział w licytacji trzeba będzie wypełnić specjalny wniosek. Należy w nim podać m.in. imię, nazwisko, PESEL, e-mail oraz adres. Poprawność danych zamieszczonych we wniosku zostanie zweryfikowana w rejestrze PESEL.

  Po prawidłowym zweryfikowaniu użytkownikowi zostanie nadany login upoważniający do licytowania. Przed samym przystąpieniem do licytacji użytkownik będzie musiał wpłacić rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania bezpośrednio do komornika lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

  Nie będzie obowiązku składania rękojmi w przypadku licytacji małowartościowych ruchomości, których wartość oszacowano na mniej niż pięć tysięcy złotych. Kupujący będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o zwycięstwie w aukcji. Będzie mógł to zrobić w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

  Licytacje komornicze przez Internet – podsumowanie

  Egzekucja z ruchomości przechodzi zmiany. Nie podlegają jej już wyłącznie urządzenia domowe czy elektronika. Teraz licytowane są też np. maszyny budowlane czy rolnicze oraz towary do sprzedaży. W tych przypadkach e-licytacja daje szanse uzyskania wyższej, wręcz rynkowej ceny, czym zainteresowany jest zarówno wierzyciel, jak i dłużnik.

  Krajowa Rada Komornicza liczy również na to, że serwis aukcyjny przyczyni się do wzrostu popularności licytacji komorniczych. W ciągu ostatnich lat udział przychodów z tytułu licytacji ruchomości spadł – obecnie wynosi już tylko 0,7 proc. wszystkich przychodów uzyskiwanych z egzekucji. Niewątpliwie nabywców znajdą przedmioty, które dotychczas nie cieszyły się dużą popularnością na aukcjach, na przykład sprzęt RTV czy stare meble.

  Pozwanie o zapłatę członków zarządu spółki z o.o. przy braku tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce
  Windykacja należności B2B

  Pozwanie o zapłatę członków zarządu spółki z o.o. przy braku tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce

  Jeden z klientów w 2020 r. zlecił Kancelarii odzyskanie należności od spółki z o. o., która winna mu była wynagrodzenie za świadczone usługi. Próby polubownego …

  Czytaj →
  Nowe wytyczne zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
  Windykacja należności B2B

  Nowe wytyczne zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

  Uwagi wstępne Udział wierzyciela w postępowaniu upadłościowym uwarunkowany jest skutecznym wniesieniem przez niego pisma procesowego – „zgłoszenia wierzytelności”. Brak zgłoszenia wierzytelności wyklucza wierzyciela z udziału …

  Czytaj →