Wierzytelności

Postępowanie sanacyjne

Wprowadzona w styczniu 2016 r. ustawa – prawo restrukturyzacyjne w istotny sposób zapewnia ochronę przedsiębiorstwa przed upadłością, dając możliwość zadłużonemu podmiotowi skorzystania z jednego z czterech nieznanych dotychczas w polskim porządku prawnym instytucji: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego. Głównym założeniem ustawy jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji […]

Świadomość bycia dłużnikiem

Świadomość bycia dłużnikiem. Wieloletnia praca z osobami zadłużonymi pozwoliła mi poznać niemal dokładnie to, co dzieje się po tej „drugiej stronie”. Bardzo często zachowania dłużników powielają się i można uznać, że reagują według schematu. Wynika to z wielu czynników, jednak głównym z nich jest strach. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to niepotrzebne. „Mam dług […]

Procedura likwidacji masy upadłości – część I

Likwidacja masy upadłości to usystematyzowane i przewidziane prawem – przepisami ustawy prawo upadłościowe – działania podejmowane głównie przez syndyka w toku postępowania upadłościowego, w którym ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego. Działania te mają za zadanie likwidację masy upadłości, co w większości przypadków oznacza zbycie majątku upadłego, ściągnięcie lub zbycie jego wierzytelności, oraz wykonanie przysługujących […]

Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu cywilnym

Niejeden z nas otrzymał wezwanie do osobistego stawiennictwa w sądzie, gdzie miał być przesłuchany w charakterze świadka. Trzeba pamiętać, że bycie świadkiem nie jest prawem lecz obowiązkiem. Nie możemy zignorować takiego wezwania, ponieważ mogą nas spotkać dolegliwe konsekwencje. Niekiedy jednak okazuje się, że nie mamy żadnej wiedzy na temat sprawy i okoliczności, których rzekomo byliśmy […]

Nowe stawki minimalne za zastępstwo adwokatów i radców prawnych

Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1668) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1667) – od 27 października 2016 r. obowiązują […]

Strona 1 z 41234
×