Sprawa sukcesji w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą

Sprawa sukcesji w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą

W przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: przedsiębiorcy) zastosowanie mają ogólne przepisy prawa spadkowego zawarte w Kodeksie cywilnym.

Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Czy możliwe jest odziedziczenie działalności gospodarczej?

  Z uwagi na to, że prowadzona przez przedsiębiorcę działalność gospodarcza nierozerwanie związana jest z jego osobą, chwila jego śmierci stanowi koniec tej działalności.

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykreśla przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o jego zgonie. Wobec powyższego, spadkobiercy nie będą mogli kontynuować prowadzonej przez zmarłego działalności.

  Co może zrobić spadkobierca?

  Nie ma wątpliwości, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, także zmarłego przedsiębiorcy, przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Jednakże do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

  Spadkobiercy nie mogą przejąć firmy (nazwy) pod którą zmarły prowadził działalność, jak również jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli spadkobierca chciałby prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o dotychczasową działalność spadkodawcy zmuszony będzie do:

   • zarejestrowania własnej działalności
  •  
   • samodzielnego nawiązania współpracy z dotychczasowymi kontrahentami zmarłego przedsiębiorcy

  Zasady dziedziczenia majątku przedsiębiorcy

  Przepisy prawa przewidują dwa rodzaje dziedziczenia: ustawowe i testamentowe. Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, albo gdy żadna z osób, które powołał do spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Kodeks cywilny szczegółowo przewiduje kto i w jakiej kolejności uprawniony jest do dziedziczenia ustawowego.

  Musimy pamiętać, że nie tylko prawa, ale i obowiązki zmarłego przechodzą na spadkobierców. Jeśli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca, np. zaciągnął kredyt, to spadkobiercy są zobowiązani do jego spłacenia.

  Jak zabezpieczyć przyszłość rodziny na wypadek śmierci przedsiębiorcy?

  Przedsiębiorcy dbający o przyszłość swoich bliskich często zastanawiają się, jakie czynności mogliby podjąć w celu zapewnienia im bezpieczeństwa finansowego. Możliwość kontynuacji przez spadkobierców danej działalności gospodarczej zapewniłoby wcześniejsze przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.

  Ograniczone byłoby wówczas również ryzyko związane z odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. W takiej sytuacji zarówno akcje, jak i udziały zmarłego wspólnika wchodzą w skład spadku.

  Procedura przekształcenia jest długotrwała i pociąga za sobą konieczność poniesienia określonych kosztów. Z uwagi na przytoczone powyżej możliwe problemy, które śmierć przedsiębiorcy może przynieść spadkobiercom, warto wziąć ją pod uwagę.

  Zwłaszcza, gdy działalność prowadzona jest na dużą skalę i z osiąganych zysków utrzymuje się cała rodzina.

  Jak założyć spółkę zoo
  Prawo spólek

  Jak założyć spółkę z o. o.

  Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest w Polsce bardzo popularne. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, jak prawidłowo założyć ją krok po kroku, …

  Czytaj →
  Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce – czy i jak cudzoziemiec może prowadzić firmę lub spółkę w Polsce?
  Prawo spólek

  Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce – czy i jak cudzoziemiec może prowadzić firmę lub spółkę w Polsce?

  Wielu przedsiębiorców z różnych krajów myśli o inwestowaniu i zawieraniu spółek za granicą. Niektórzy inwestują w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku …

  Czytaj →