Ponaglenie i skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Dotychczas strona, której postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) lub gdy organ nie załatwił je sprawy w terminie (bezczynność) miała możliwość wniesienia zażalenia do organu wyższego stopnia (albo wezwania do usunięcia naruszenia prawa, gdy nie ma organu wyższego stopnia). Skarga na przewlekłość postępowania Wraz z nowelizacją k.p.a. od 1 … Czytaj dalej Ponaglenie i skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego