Co nowego w prawie?

Co nowego w prawie?

Przedsiębiorca traktowany jak konsument

Z dniem 1 czerwca 2020 r. wejdzie w życie część przepisów nowelizacji Kodeksu cywilnego, które zostały wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Nowelizacja zrówna w pewnych sytuacjach status przedsiębiorcy i konsumenta. Chodzi tutaj o przedsiębiorców zawierających umowy niemające dla nich charakteru zawodowego.

Jedną z najważniejszych zmian będzie umożliwienie wskazanym powyżej podmiotom odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Szczególne istotne znaczenie będzie to miało w sytuacji dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego, gdzie do tej pory uprawnienie takie zarezerwowane było wyłącznie dla konsumentów.

Ponadto zastosowanie do nowej grupy przedsiębiorców będzie miała znaczna część postanowień dotyczących rękojmi, w tym przepisy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru, które do tej pory w stosunkach między przedsiębiorcami mogły być ograniczone lub zupełnie wyłączone.

Co równie istotne, do przedsiębiorców dokonujących zakupów niemających dla nich charakteru zawodowego będzie stosować się również domniemanie uznania żądania reklamacyjnego w przypadku nieustosunkowania się do niego przez sprzedawcę w terminie 14 od jego zgłoszenia.

Wreszcie, nowa kategoria przedsiębiorców zostanie też objęta zakazem stosowania tzw. niedozwolonych klauzul umownych. W konsekwencji wszelkie postanowienia nieuzgodnione indywidualnie z takim przedsiębiorcą i kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, nie będą dla niego wiążące.

Choć opisane powyżej zmiany wchodzą w życie dopiero za 3 miesiące, to podmioty, których one dotyczą już obecnie pracują nad dostosowaniem postanowień umów oraz regulaminów do nowych przepisów. Pod lupę brane są w szczególności zapisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy, rękojmi, a także stosowane wobec przedsiębiorców postanowienia, które mogą zostać uznane za niedozwolone klauzule umowne.

Rozprawy online, czyli co dobrego dla polskiego sądownictwa zrobił COVID-19
Kancelaria

Rozprawy online, czyli co dobrego dla polskiego sądownictwa zrobił COVID-19

Z uwagi na sytuację spowodowaną COVID-19 w marcu 2020 r. w Polsce wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii. Wzrastająca liczba zakażeń i …

Czytaj →
Ile kosztuje porada prawna?
Kancelaria

Ile kosztuje porada prawna?

Jedno z najbardziej oczywistych, a jednocześnie najtrudniejszych pytań zadawanych prawnikowi: ile kosztuje porada prawna? Odpowiedź na nie zależy od szeregu czynników omówionych poniżej, ale również …

Czytaj →