Kancelaria

Rozprawy online, czyli co dobrego dla polskiego sądownictwa zrobił COVID-19

Rozprawy online, czyli co dobrego dla polskiego sądownictwa zrobił COVID-19

Z uwagi na sytuację spowodowaną COVID-19 w marcu 2020 r. w Polsce wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii. Wzrastająca liczba zakażeń i zgonów zmusiła rząd oraz ustawodawcę do sukcesywnego wprowadzania szeregu rozporządzeń i ustaw, których  jednym z podstawowych zadań była próba ustabilizowania systemu zdrowia, gospodarki oraz funkcjonowania Państwa. W gąszczu aktów prawnych,…

Ile kosztuje porada prawna?

Ile kosztuje porada prawna?

Jedno z najbardziej oczywistych, a jednocześnie najtrudniejszych pytań zadawanych prawnikowi: ile kosztuje porada prawna? Odpowiedź na nie zależy od szeregu czynników omówionych poniżej, ale również od właściwie zadanego pytania. Jak pytać o cenę za usługę prawną? Aby rzetelnie wycenić usługę prawną, niezbędne jest posiadanie szczegółowych informacji na temat stanu faktycznego i prawnego. Idealnie byłoby powiedzieć…

Zażalenie na koszty postępowania sądowego

Zażalenie na koszty postępowania sądowego

Wydając wyrok sąd co do zasady orzeka w nim także w odrębnym punkcie o kosztach postępowania. W takiej sytuacji strona zadowolona z rozstrzygnięcia sprawy, ale kwestionująca orzeczenie w zakresie kosztów postępowania, np. z uwagi na przyjęcie przez sąd nieprawidłowej stawki zastępstwa procesowego, nie musi składać apelacji, ale zażalenie na koszty postępowania. Zażalenie na koszty postępowania…

Co nowego w prawie?

Co nowego w prawie?

Przedsiębiorca traktowany jak konsument Z dniem 1 czerwca 2020 r. wejdzie w życie część przepisów nowelizacji Kodeksu cywilnego, które zostały wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Nowelizacja zrówna w pewnych sytuacjach status przedsiębiorcy i konsumenta. Chodzi tutaj o przedsiębiorców zawierających umowy niemające dla nich charakteru zawodowego. Jedną z najważniejszych zmian…

Wniosek o uzasadnienie wyroku na gruncie znowelizowanych przepisów k. p. c.

Wniosek o uzasadnienie wyroku na gruncie znowelizowanych przepisów k. p. c.

Wniosek o uzasadnienie wyroku sprawy cywilnej do dnia 7 listopada 2019 r. nie przysparzał większych problemów nawet stronie, która występowała przed sądem bez profesjonalnego pełnomocnika. Wystarczającym było zachowanie ustawowego terminu, oznaczenie stron postępowania oraz wskazanie sygnatury sprawy. Po znowelizowaniu przepisów procedury cywilnej sprawa – pozornie – komplikuje się, a treść niniejszego artykułu przybliży zmiany i…

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym jako gwarancja rzetelnego procesu

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym jako gwarancja rzetelnego procesu

Realizując fundamentalne zasady państwa prawa – wyrażoną w Konstytucji RP zasadę „prawa do sądu” oraz uregulowaną w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności „zasadę do rzetelnego procesu”, polski ustawodawca wprowadził do porządku prawnego wiele instytucji, które umożliwiają pełną realizację tych zasad. Jednym z takich instrumentów jest możliwość wyłączenia sędziego z możliwości orzekania w…

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych – część II

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych – część II

Tytułem przypomnienia, koszty zastępstwa procesowego to koszty, które przysługują nam od strony przegrywające sprawę, jeśli zastępuje nas profesjonalny pełnomocnik – radca prawny lub adwokat. Koszty te przyznaje sąd, który określa je w oparciu o dwa rozporządzenia. W zależności od tego kto nas zastępuje w procesie sądowym, odpowiednie rozporządzenie w przypadku: radcy prawnego to rozporządzenie Ministra…

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych – część I

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych – część I

Koszty zastępstwa procesowego są niezwykle istotną kwestią dla osób, które szukają ochrony swoich praw na drodze postępowania sądowego lub tych, które przed realizacją takich praw muszą się bronić. Dla osób, dla których widmo prowadzenia procesu jest wielkim i stresującym przeżyciem, ponieważ nigdy nie miały styczności z sądownictwem, bądź po prostu nie mają czasu na przygotowywanie…

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot

Do Kancelarii ze swoim problemem zwróciło się małżeństwo, które kilka miesięcy temu wróciło do Polski z wymarzonych wakacji na hiszpańskiej wyspie Fuerteventura. Klienci byli pasażerami lotu, który został opóźniony w stosunku do planowanego startu o 17 godzin. Podczas bezsennie spędzonej nocy na lotnisku otrzymywali sprzeczne informacje: odszkodowanie za opóźniony lot będzie przysługiwało im w pełnej…

Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu cywilnym

Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu cywilnym

Niejeden z nas otrzymał wezwanie do osobistego stawiennictwa w sądzie, gdzie miał być przesłuchany w charakterze świadka. Trzeba pamiętać, że bycie świadkiem nie jest prawem, lecz obowiązkiem. Nie możemy zignorować takiego wezwania, ponieważ mogą nas spotkać dolegliwe konsekwencje. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jakie dokładnie są prawa i obowiązki świadka – bardzo często pojawiają się…