Author: Rafał Rodzeń

Jestem prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem, także w zakresie redakcji tekstów i pracy zdalnej. Nieobce są mi pisma procesowe, różnego rodzaju umowy i wnioski. Posiadam również umiejętność pisania artykułów oraz tekstów zapleczowych (nie tylko z branży prawnej). W swoich działaniach zwracam uwagę przede wszystkim na jakość i terminowość wykonywanej pracy.
Plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Wierzyciele każdorazowo dążą do uzyskania możliwe jak najpełniejszej spłaty swojego zobowiązania. Pojawia się to także w ramach toczącego się postępowania upadłościowego. Niestety nie będzie to możliwe w każdym przypadku, szczególnie jeśli dłużnik posiada zaległości w sporej liczbie i wartości. Czy plan spłaty może okazać się wówczas pomocny – czym jest i kiedy tak naprawdę możemy…

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Podstawowym celem każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest próba naprawy przedsiębiorstwa, które popadło w kłopot finansowe i chciałoby uniknąć ogłoszenia upadłości. Ustawodawca wyróżnia kilka typów takiego postępowania – przyjrzyjmy się każdemu z nich. Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne? Postępowanie restrukturyzacyjne jest formą postępowania sądowego, które zmierza do ochrony dłużnika przed koniecznością zakończenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W…

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. i zwolnienie członków zarządu z odpowiedzialności za długi

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. i zwolnienie członków zarządu z odpowiedzialności za długi

Każda spółka prawa handlowego może ogłosić swoją upadłość dotyczy to także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kto w takiej sytuacji odpowiada za zobowiązania spółki? Czy członkowie zarządu mogą zostać zwolnieni z takiej odpowiedzialności?  Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do kategorii kapitałowych spółek prawa handlowego. Tak jak każda inna spółka może ogłosić…

Czym jest umowa b2b?

Czym jest umowa b2b?

Polskie prawo cywilne stosuje zasadę swobody umów – sprawia to, że liczba dozwolonych kontraktów jest tak naprawdę nieograniczona. Pomimo, iż Kodeks cywilny powstał ponad 50 lat temu, wciąż pozostaje aktualny i jest stosowany wobec większości umów nazwanych. Dotyczy to także nowych zobowiązań, takich jak choćby umowy b2b – czym są takie zobowiązania i jakie przepisy…

Czym jest umowa b2b?

Czym jest umowa b2b?

Polskie prawo cywilne stosuje zasadę swobody umów – sprawia to, że liczba dozwolonych kontraktów jest tak naprawdę nieograniczona. Pomimo, iż Kodeks cywilny powstał ponad 50 lat temu, wciąż pozostaje aktualny i jest stosowany wobec większości umów nazwanych. Dotyczy to także nowych zobowiązań, takich jak choćby umowa b2b – czym są takie zobowiązania i jakie przepisy…

Przesłanki ogłoszenia upadłości

Przesłanki ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorstwo wiąże się zawsze z koniecznością zamknięcia określonej działalności gospodarczej. W przypadku upadłości konsumenckiej nie mamy oczywiście z tym do czynienia, jednak upadły zyskuje szansę na wyzerowanie swoich zobowiązań finansowych. Aby jednak było to możliwe trzeba spełnić kilka ważnych przesłanek – w przeciwny wypadku ogłoszenie upadłości nie będzie niestety możliwe.  Czym jest…

Własność i użytkowanie wieczyste – istotne różnice

Własność i użytkowanie wieczyste – istotne różnice

Do jednych z najbardziej istotnych praw rzeczowych umieszczonych w Kodeksie cywilnym należą własność oraz użytkowanie wieczyste. Pomimo tego, iż z pozoru są one do siebie podobne, tak naprawdę stanowią dwie zupełnie odrębne instytucje. Czym zatem jest własność, a czym użytkowanie wieczyste i jakie istotne różnice występują pomiędzy nimi? Prawo własności Własność jest najsilniejszym prawem rzeczowym,…

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości jest szansą na uniknięcie spłaty zaległych zobowiązań. Mając na względzie fakt, iż w zadłużenie mogą popaść nie tylko przedsiębiorcy, ustawodawca zdecydował się umożliwić ogłoszenie upadłości także konsumentom. Oczywiście konieczne jest przejście przez odpowiednią procedurę sądową i uzyskanie stosownego orzeczenia, aby można było zwolnić daną osobę z obowiązku spłaty. Czym jest upadłość? Upadłość to…

Rękojmia za wady ukryte nabywanej nieruchomości

Rękojmia za wady ukryte nabywanej nieruchomości

Nabycie jakiejkolwiek nieruchomości powinno być poprzedzone dokładnym ustaleniem jej stanu prawnego. Żaden kupujący nie chce być zaskoczony wadami, które były ukryte przez poprzedniego właściciela. Jeśli dojdzie już do takiej sytuacji, nabywca nieruchomości może skorzystać z rękojmi gwarantowanej przez przepisy Kodeksu cywilnego – czym jednak jest owa instytucja i jakie prawa są z nią związane? Czym…

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości

Prawo cywilne wyróżnia trzy rodzaje nieruchomości – gruntowe, budynkowe oraz lokalowe. Co do zasady każda z nich powinna mieć dokładnie uregulowany stan prawny. Praktyka pokazuje jednak, że nie zawsze jest to możliwe – co zrobić w takim przypadku i czym dokładnie jest nieuregulowany stan nieruchomości? Stan prawny nieruchomości Nieruchomości mogą być przedmiotem praktycznie każdego obrotu…