Author: Rafał Rodzeń

Jestem prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem, także w zakresie redakcji tekstów i pracy zdalnej. Nieobce są mi pisma procesowe, różnego rodzaju umowy i wnioski. Posiadam również umiejętność pisania artykułów oraz tekstów zapleczowych (nie tylko z branży prawnej). W swoich działaniach zwracam uwagę przede wszystkim na jakość i terminowość wykonywanej pracy.
Nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej

Nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej

Przez wiele lat nieruchomość, która nie posiadała dostępu do drogi publicznej stanowiła poważny problem dla jej właściciela – przepisy nie pozwalają bowiem na sprzedaż takiej działki. Od dłuższego czasu można to jednak rozwiązać w bezpośredni lub pośredni sposób.  Dostęp do drogi publicznej Zgodnie z treścią art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003…

Wady prawne nieruchomości

Wady prawne nieruchomości

Prawo cywile rozróżnia dwa rodzaje wad – fizyczne oraz prawne. W praktyce mogą one dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości. O ile w przypadku wad pierwszej kategorii większość ludzi wie kiedy mamy z nimi do czynienia, o tyle wady prawne mogą stanowić pewien problem. Czym zatem są takie wady i jakie uprawnienia się z…

Rejestracja spółki z o.o. przez internet – krok po kroku

Rejestracja spółki z o.o. przez internet – krok po kroku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona w tzw. systemie S24. Pozwala on na znaczne skrócenie czasu rejestracji takiej spółki oraz zmniejszenie opłat związanych z całym tym procesem. Jak poprawnie dokonać rejestracji spółki z o.o. przez internet? Formy rejestracji spółki z o.o. Na chwilę obecną istnieją dwa sposoby na utworzenie i zarejestrowanie spółki z ograniczoną…

Sanacja długów – postępowanie sanacyjne

Sanacja długów – postępowanie sanacyjne

Procedura cywilna zna wiele form postępowania sądowego, jednym z nich jest tzw. postępowanie sanacyjne, które dotyczy bezpośrednio kwestii restrukturyzacji przedsiębiorcy. Jest jednym ze sposobów na uniknięcie ogłoszenia upadłości, choć nie oznacza całkowitej likwidacji długów zobowiązanego. Czym zatem jest sanacja długów i czym charakteryzuje się samo postępowanie sanacyjne? Restrukturyzacja majątku dłużnika Dłużnik, który popadł w kłopoty…

Umowa spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o.

Kodeks spółek handlowych reguluje funkcjonowanie wielu spółek różnego rodzaju. Do jednych z najbardziej popularnych w Polsce należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. zym są i w jaki sposób można założyć taki podmiot? Co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do kategorii kapitałowych spółek prawa handlowego, co oznacza, że posiada własną osobowość…

Zakładanie spółki z o.o.

Zakładanie spółki z o.o.

Prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niesie ze sobą kilka ważnych korzyści, wśród których wymienić można: brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, czy brak składki ubezpieczenia do ZUS od uzyskiwanych przez wspólnika dochodów. Sam pomysł na spółkę prowadzoną pod tą postacią nie jest jednak wystarczający, należy bowiem doprowadzić do formalnego powstania spółki i…

Skarga na bezczynność organu

Skarga na bezczynność organu

Załatwienie sprawy sądowej lub administracyjnej powinno następować bez zbędnej zwłoki i w możliwie jak najszybszym terminie. Problem w tym, że to co idealnie brzmi w przepisach ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Terminy załatwienia spraw sądowych i administracyjnych, które rozpatrywane są w Polsce należą do jednych z najdłuższych w Unii Europejskiej. Istnieje sposób egzekwowania od organu…

Sposoby restrukturyzacji zobowiązań dłużnika

Sposoby restrukturyzacji zobowiązań dłużnika

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu uchronienie przedsiębiorcy przed ogłoszeniem upadłości. W praktyce może opierać się na wielu różnych metodach działania i narzędziach, które z jednej strony zapewnią ciągłość działalności gospodarczej, z drugiej zaś stopniowo będą obniżać wysokość zadłużenia. Jakie są najczęściej spotykane sposoby restrukturyzacji zobowiązań dłużnika? Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych Postępowanie restrukturyzacyjne charakteryzuje się tym, że…

Czym jest spis wierzytelności i kiedy się go sporządza?

Czym jest spis wierzytelności i kiedy się go sporządza?

Postępowanie restrukturyzacyjne rządzi się konkretnymi zasadami, znajdziemy je oczywiście w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Jeden z przepisów powyższego aktu prawnego zawiera w sobie odniesienie do spisu wierzytelności – czym jest taki spis i jakie znaczenie ma dla zadłużonego? Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne? Postępowanie restrukturyzacyjne możemy w dużym skrócie określić…

Czym jest plan restrukturyzacji?

Czym jest plan restrukturyzacji?

Postępowania restrukturyzacyjne, podobnie jak postępowania upadłościowe, prowadzone są wobec niewypłacanych dłużników, którzy nie są w stanie samodzielnie zrealizować swoich zobowiązań. Cechą wspólną każdego z tych postępowań jest konieczność poprowadzenia ich przez właściwy sąd powszechny. Dodatkowo w ramach restrukturyzacji pojawia się pojęcie tzw. planu restrukturyzacyjnego – czym jest i kiedy dokładnie możemy go zastosować? Postępowanie restrukturyzacyjne…