Author: Rafał Rodzeń

Jestem prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem, także w zakresie redakcji tekstów i pracy zdalnej. Nieobce są mi pisma procesowe, różnego rodzaju umowy i wnioski. Posiadam również umiejętność pisania artykułów oraz tekstów zapleczowych (nie tylko z branży prawnej). W swoich działaniach zwracam uwagę przede wszystkim na jakość i terminowość wykonywanej pracy.
Co zawiera wniosek o podział nieruchomości?

Co zawiera wniosek o podział nieruchomości?

Podział nieruchomości to zagadnienie z obszaru prawa administracyjnego – może on odbyć się na wniosek Fwłaściciela określonej działki. W praktyce podział polega na wydzieleniu części nieruchomości na rzecz nowego właściciela, np. wskutek dokonanej sprzedaży części działki. Podział może nastąpić wyłącznie wskutek wniesienia stosownego pisma do właściwego organu administracyjnego. Co dokładnie powinien zawierać wniosek o podział…

Jak napisać odwołanie od decyzji wojewody?

Jak napisać odwołanie od decyzji wojewody?

Wojewoda jest organem administracji państwowej w Polsce, który wykonuje szereg różnych zadań i może wydawać decyzje administracyjne. Decyzje takie nie zawsze są korzystne z punktu widzenia wnioskodawcy, zawsze można jednak złożyć stosowne odwołanie i spróbować zawalczyć o swoją sprawę. Jak jednak skutecznie i prawidłowo napisać odwołanie od decyzji wojewody? Decyzja wojewody Do głównych zadań wojewody…

Co to jest decyzja administracyjna

Co to jest decyzja administracyjna

Pojęcie decyzji administracyjnej funkcjonuje na gruncie prawa i postępowania administracyjnego. W praktyce wiele osób wie jak dokładnie zdefiniować ten termin. Czy w obecnych przepisach decyzja została jednak opisana? Odpowiedzi na to pytanie może udzielić Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzja administracyjna Organy administracji państwowej i samorządowej załatwiają sprawy obywateli najczęściej poprzez wydanie odpowiedniej decyzji. Decyzje administracyjne rozstrzygają…

Kim jest i co robi rzeczoznawca majątkowy?

Kim jest i co robi rzeczoznawca majątkowy?

Wycena nieruchomości nie zawsze należy do prostych zadań. Nic więc dziwnego, że na rynku funkcjonują specjaliści, którzy posiadają w tym zakresie odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Mowa oczywiście o rzeczoznawcach majątkowych – tak naprawdę nie zajmują się oni jednak wyłącznie wyceną nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy Pomimo, iż rzeczoznawcy nie mają dedykowanej dla siebie ustawy w polskim systemie…

Co przerywa bieg zasiedzenia nieruchomości?

Co przerywa bieg zasiedzenia nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości jest jedną z form nabycia jej własności. Polega ono na nieprzerwanym posiadaniu nieruchomości przez oznaczony okres czasu (w praktyce wynoszący wiele lat). Przez cały czas dokonywania się zasiedzenia istnieje możliwość przerwania biegu powyższego terminu – jakie czynniki wpływają na taki stan rzeczy? Zasiedzenie nieruchomości Nabycie prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia wymaga od…

Jak sprawdzić stan faktyczny nieruchomości?

Jak sprawdzić stan faktyczny nieruchomości?

Nabycie jakiejkolwiek nieruchomości powinno być poprzedzone dokładnym sprawdzeniem jej aktualnego stanu prawnego i faktycznego. Bez przeprowadzenia odpowiednich czynności przyszły właściciel naraża się na odpowiedzialność względem wierzycieli poprzednika, np. w zakresie pozostawionej hipoteki, która zabezpieczenia nieuregulowane zobowiązanie. Jak skutecznie sprawdzić stan faktyczny nieruchomości i czym on dokładnie jest? Czym jest stan faktyczny nieruchomości? Przez stan faktyczny…

Co oznacza wydanie nieruchomości?

Co oznacza wydanie nieruchomości?

Umowy, których przedmiotem jest nieruchomość wymagają dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego. To jednak nie jedyny wymóg, który stawia ustawodawca – równie istotne jest wydanie nieruchomości w ręce nowego właściciela. Okazuje się jednak, że pojęcie wydania nieruchomości może być stosowane także w innym aspekcie. Wydanie nieruchomości przy umowie sprzedaży i darowiźnie Do najczęściej spotykanych…

Analiza stanu prawnego nieruchomości

Analiza stanu prawnego nieruchomości

Decydując się na zakup jakiejkolwiek nieruchomości warto zadbać o uprzednie zbadanie jej aktualnego stanu prawnego. Niestety nie wszyscy kupujący wiedzą o tej powinności, skutkiem czego nierzadko po dokonanej transakcji dowiadują się o obciążeniu zakupionej nieruchomości lub drodze, która będzie przechodziła przez ich teren. Jak więc poprawnie dokonać analizy stanu prawnego nieruchomości? Czym jest stan prawny…

Nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej

Nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej

Przez wiele lat nieruchomość, która nie posiadała dostępu do drogi publicznej stanowiła poważny problem dla jej właściciela – przepisy nie pozwalają bowiem na sprzedaż takiej działki. Od dłuższego czasu można to jednak rozwiązać w bezpośredni lub pośredni sposób.  Dostęp do drogi publicznej Zgodnie z treścią art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003…

Wady prawne nieruchomości

Wady prawne nieruchomości

Prawo cywile rozróżnia dwa rodzaje wad – fizyczne oraz prawne. W praktyce mogą one dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości. O ile w przypadku wad pierwszej kategorii większość ludzi wie kiedy mamy z nimi do czynienia, o tyle wady prawne mogą stanowić pewien problem. Czym zatem są takie wady i jakie uprawnienia się z…