Author: Rafał Rodzeń

Własność i użytkowanie wieczyste – istotne różnice
Nieruchomości

Własność i użytkowanie wieczyste – istotne różnice

Do jednych z najbardziej istotnych praw rzeczowych umieszczonych w Kodeksie cywilnym należą własność oraz użytkowanie wieczyste. Pomimo tego, iż z pozoru są one do siebie podobne, tak naprawdę stanowią dwie zupełnie odrębne instytucje. Czym zatem jest własność, a czym użytkowanie wieczyste i jakie istotne różnice występują pomiędzy nimi? Prawo własności Własność jest najsilniejszym prawem rzeczowym,…

Upadłość konsumencka
Prawo upadłościowe

Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości jest szansą na uniknięcie spłaty zaległych zobowiązań. Mając na względzie fakt, iż w zadłużenie mogą popaść nie tylko przedsiębiorcy, ustawodawca zdecydował się umożliwić ogłoszenie upadłości także konsumentom. Oczywiście konieczne jest przejście przez odpowiednią procedurę sądową i uzyskanie stosownego orzeczenia, aby można było zwolnić daną osobę z obowiązku spłaty. Przebieg postępowania upadłościowego Czym jest…

Rękojmia za wady ukryte nabywanej nieruchomości
Nieruchomości

Rękojmia za wady ukryte nabywanej nieruchomości

Nabycie jakiejkolwiek nieruchomości powinno być poprzedzone dokładnym ustaleniem jej stanu prawnego. Żaden kupujący nie chce być zaskoczony wadami, które były ukryte przez poprzedniego właściciela. Jeśli dojdzie już do takiej sytuacji, nabywca nieruchomości może skorzystać z rękojmi gwarantowanej przez przepisy Kodeksu cywilnego – czym jednak jest owa instytucja i jakie prawa są z nią związane? Umowa…

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości
Nieruchomości

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości

Prawo cywilne wyróżnia trzy rodzaje nieruchomości – gruntowe, budynkowe oraz lokalowe. Co do zasady każda z nich powinna mieć dokładnie uregulowany stan prawny. Praktyka pokazuje jednak, że nie zawsze jest to możliwe – co zrobić w takim przypadku i czym dokładnie jest nieuregulowany stan nieruchomości? Oferta usług prawnych INLEGIS Kancelarie Prawne dostępna na stronie głównej…

Czym jest umowa deweloperska?
Nieruchomości

Czym jest umowa deweloperska?

Umowy, których przedmiotem może być dowolnie obrana nieruchomość mogą występować w różnych formach – jedną z nich jest umowa deweloperska. W praktyce dotyczy ona obowiązku stworzenia określonego budynku oraz lokalu mieszkalnego. Czym jeszcze charakteryzuje się taki kontrakt i co należy wiedzieć przed jego podpisaniem? Oferta usług prawnych INLEGIS Kancelarie Prawne dostępna na stronie głównej Inlegis.pl…

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest formą zobowiązania do zawarcia w przyszłości innej, konkretnie oznaczonej umowy. W rzeczywistości może dotyczyć wielu różnych przedmiotów, w tym także nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby taka umowa została sporządzona w odpowiedniej formie i zawierała w sobie konkretne elementy – od tego zależy ważność i skuteczność danego zobowiązania. Oferta…

Czym jest umowa b2b?
Prawo spólek

Czym jest umowa b2b?

Polskie prawo cywilne stosuje zasadę swobody umów – sprawia to, że liczba dozwolonych kontraktów jest tak naprawdę nieograniczona. Pomimo, iż Kodeks cywilny powstał ponad 50 lat temu, wciąż pozostaje aktualny i jest stosowany wobec większości umów nazwanych. Dotyczy to także nowych zobowiązań, takich jak choćby umowa b2b – czym są takie zobowiązania i jakie przepisy…

Czym jest umowa o roboty budowlane?
Nieruchomości

Czym jest umowa o roboty budowlane?

Umowa o roboty budowlane należy do kategorii nazwanych umów cywilnoprawnych, a to oznacza, że jej pełną regulację odnajdziemy w przepisach Kodeksu cywilnego. Okazuje się, że tego rodzaju kontrakty wcale nie muszą dotyczyć sytuacji związanych wyłącznie z budową nowych domów. Kiedy więc można zastosować umowę o roboty budowlane i jak prawidłowo ją skonstruować? Oferta usług prawnych…