Author: Rafał Rodzeń

Jestem prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem, także w zakresie redakcji tekstów i pracy zdalnej. Nieobce są mi pisma procesowe, różnego rodzaju umowy i wnioski. Posiadam również umiejętność pisania artykułów oraz tekstów zapleczowych (nie tylko z branży prawnej). W swoich działaniach zwracam uwagę przede wszystkim na jakość i terminowość wykonywanej pracy.
Wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez wierzyciela

Wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez wierzyciela

Zainicjowanie postępowania upadłościowego może nastąpić nie tylko przez niewypłacalnego dłużnika, ale także i jednego z jego wierzycieli. W takim przypadku konieczne jest oczywiście złożenie stosownego wniosku, który będzie odpowiadał wymogom Prawa upadłościowego. Jak poprawnie skonstruować takie pismo i z jakimi obowiązkami będzie wiązało się jego wniesienie do sądu? Przesłanki ogłoszenia upadłości Możliwość ogłoszenia upadłości wiąże…

Kategorie zaspokajania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Kategorie zaspokajania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Nadrzędnym celem postępowania upadłościowego jest przeprowadzenie postępowania z możliwie jak największą ochroną wierzycieli upadłego przedsiębiorcy. Choć nie zawsze będzie to proste zadanie, jest możliwe do wykonania m.in. poprzez użycie listy zaspokajanych wierzytelności. Ustawodawca przewidując różne modele postępowania upadłościowego oraz liczbę wierzycieli i wielkość ich roszczeń, stworzył konkretne kategorie zaspokajania wierzytelności. Czym są wierzytelności? Wierzytelnościami możemy…

Koszty postępowania upadłościowego

Koszty postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe jest jednym z wielu postępowań sądowych, co w praktyce oznacza, że wiąże się ono z konkretnymi kosztami. Dłużnik w obawie o to, że nie będzie w stanie ich poryć odwleka decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Czy takie zachowanie jest jednak słuszne? Sprawdźmy jak dokładnie kształtują się koszty postępowania upadłościowego, kto musi…

Analiza stanu prawnego nieruchomości

Analiza stanu prawnego nieruchomości

Decydując się na zakup jakiejkolwiek nieruchomości warto zadbać o uprzednie zbadanie jej aktualnego stanu prawnego. Niestety nie wszyscy kupujący wiedzą o tej powinności, skutkiem czego nierzadko po dokonanej transakcji dowiadują się o obciążeniu zakupionej nieruchomości lub drodze, która będzie przechodziła przez ich teren. Jak więc poprawnie dokonać analizy stanu prawnego nieruchomości? Czym jest stan prawny…

Nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej

Nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej

Przez wiele lat nieruchomość, która nie posiadała dostępu do drogi publicznej stanowiła poważny problem dla jej właściciela – przepisy nie pozwalają bowiem na sprzedaż takiej działki. Od dłuższego czasu można to jednak rozwiązać w bezpośredni lub pośredni sposób.  Dostęp do drogi publicznej Zgodnie z treścią art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003…

Wady prawne nieruchomości

Wady prawne nieruchomości

Prawo cywile rozróżnia dwa rodzaje wad – fizyczne oraz prawne. W praktyce mogą one dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości. O ile w przypadku wad pierwszej kategorii większość ludzi wie kiedy mamy z nimi do czynienia, o tyle wady prawne mogą stanowić pewien problem. Czym zatem są takie wady i jakie uprawnienia się z…

Rejestracja spółki z o.o. przez internet – krok po kroku

Rejestracja spółki z o.o. przez internet – krok po kroku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona w tzw. systemie S24. Pozwala on na znaczne skrócenie czasu rejestracji takiej spółki oraz zmniejszenie opłat związanych z całym tym procesem. Jak poprawnie dokonać rejestracji spółki z o.o. przez internet? Formy rejestracji spółki z o.o. Na chwilę obecną istnieją dwa sposoby na utworzenie i zarejestrowanie spółki z ograniczoną…

Sanacja długów – postępowanie sanacyjne

Sanacja długów – postępowanie sanacyjne

Procedura cywilna zna wiele form postępowania sądowego, jednym z nich jest tzw. postępowanie sanacyjne, które dotyczy bezpośrednio kwestii restrukturyzacji przedsiębiorcy. Jest jednym ze sposobów na uniknięcie ogłoszenia upadłości, choć nie oznacza całkowitej likwidacji długów zobowiązanego. Czym zatem jest sanacja długów i czym charakteryzuje się samo postępowanie sanacyjne? Restrukturyzacja majątku dłużnika Dłużnik, który popadł w kłopoty…

Umowa spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o.

Kodeks spółek handlowych reguluje funkcjonowanie wielu spółek różnego rodzaju. Do jednych z najbardziej popularnych w Polsce należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. zym są i w jaki sposób można założyć taki podmiot? Co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do kategorii kapitałowych spółek prawa handlowego, co oznacza, że posiada własną osobowość…

Zakładanie spółki z o.o.

Zakładanie spółki z o.o.

Prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niesie ze sobą kilka ważnych korzyści, wśród których wymienić można: brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, czy brak składki ubezpieczenia do ZUS od uzyskiwanych przez wspólnika dochodów. Sam pomysł na spółkę prowadzoną pod tą postacią nie jest jednak wystarczający, należy bowiem doprowadzić do formalnego powstania spółki i…