Author: Rafał Rodzeń

Jestem prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem, także w zakresie redakcji tekstów i pracy zdalnej. Nieobce są mi pisma procesowe, różnego rodzaju umowy i wnioski. Posiadam również umiejętność pisania artykułów oraz tekstów zapleczowych (nie tylko z branży prawnej). W swoich działaniach zwracam uwagę przede wszystkim na jakość i terminowość wykonywanej pracy.
Jak napisać odwołanie od decyzji wojewody?

Jak napisać odwołanie od decyzji wojewody?

Wojewoda jest organem administracji państwowej w Polsce, który wykonuje szereg różnych zadań i może wydawać decyzje administracyjne. Decyzje takie nie zawsze są korzystne z punktu widzenia wnioskodawcy, zawsze można jednak złożyć stosowne odwołanie i spróbować zawalczyć o swoją sprawę. Jak jednak skutecznie i prawidłowo napisać odwołanie od decyzji wojewody? Decyzja wojewody Do głównych zadań wojewody…

Co to jest decyzja administracyjna

Co to jest decyzja administracyjna

Pojęcie decyzji administracyjnej funkcjonuje na gruncie prawa i postępowania administracyjnego. W praktyce wiele osób wie jak dokładnie zdefiniować ten termin. Czy w obecnych przepisach decyzja została jednak opisana? Odpowiedzi na to pytanie może udzielić Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzja administracyjna Organy administracji państwowej i samorządowej załatwiają sprawy obywateli najczęściej poprzez wydanie odpowiedniej decyzji. Decyzje administracyjne rozstrzygają…

Kim jest i co robi rzeczoznawca majątkowy?

Kim jest i co robi rzeczoznawca majątkowy?

Wycena nieruchomości nie zawsze należy do prostych zadań. Nic więc dziwnego, że na rynku funkcjonują specjaliści, którzy posiadają w tym zakresie odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Mowa oczywiście o rzeczoznawcach majątkowych – tak naprawdę nie zajmują się oni jednak wyłącznie wyceną nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy Pomimo, iż rzeczoznawcy nie mają dedykowanej dla siebie ustawy w polskim systemie…

Co przerywa bieg zasiedzenia nieruchomości?

Co przerywa bieg zasiedzenia nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości jest jedną z form nabycia jej własności. Polega ono na nieprzerwanym posiadaniu nieruchomości przez oznaczony okres czasu (w praktyce wynoszący wiele lat). Przez cały czas dokonywania się zasiedzenia istnieje możliwość przerwania biegu powyższego terminu – jakie czynniki wpływają na taki stan rzeczy? Zasiedzenie nieruchomości Nabycie prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia wymaga od…

Jak sprawdzić stan faktyczny nieruchomości?

Jak sprawdzić stan faktyczny nieruchomości?

Nabycie jakiejkolwiek nieruchomości powinno być poprzedzone dokładnym sprawdzeniem jej aktualnego stanu prawnego i faktycznego. Bez przeprowadzenia odpowiednich czynności przyszły właściciel naraża się na odpowiedzialność względem wierzycieli poprzednika, np. w zakresie pozostawionej hipoteki, która zabezpieczenia nieuregulowane zobowiązanie. Jak skutecznie sprawdzić stan faktyczny nieruchomości i czym on dokładnie jest? Czym jest stan faktyczny nieruchomości? Przez stan faktyczny…

Co oznacza wydanie nieruchomości?

Co oznacza wydanie nieruchomości?

Umowy, których przedmiotem jest nieruchomość wymagają dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego. To jednak nie jedyny wymóg, który stawia ustawodawca – równie istotne jest wydanie nieruchomości w ręce nowego właściciela. Okazuje się jednak, że pojęcie wydania nieruchomości może być stosowane także w innym aspekcie. Wydanie nieruchomości przy umowie sprzedaży i darowiźnie Do najczęściej spotykanych…

Wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez wierzyciela

Wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez wierzyciela

Zainicjowanie postępowania upadłościowego może nastąpić nie tylko przez niewypłacalnego dłużnika, ale także i jednego z jego wierzycieli. W takim przypadku konieczne jest oczywiście złożenie stosownego wniosku, który będzie odpowiadał wymogom Prawa upadłościowego. Jak poprawnie skonstruować takie pismo i z jakimi obowiązkami będzie wiązało się jego wniesienie do sądu? Przesłanki ogłoszenia upadłości Możliwość ogłoszenia upadłości wiąże…

Kategorie zaspokajania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Kategorie zaspokajania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Nadrzędnym celem postępowania upadłościowego jest przeprowadzenie postępowania z możliwie jak największą ochroną wierzycieli upadłego przedsiębiorcy. Choć nie zawsze będzie to proste zadanie, jest możliwe do wykonania m.in. poprzez użycie listy zaspokajanych wierzytelności. Ustawodawca przewidując różne modele postępowania upadłościowego oraz liczbę wierzycieli i wielkość ich roszczeń, stworzył konkretne kategorie zaspokajania wierzytelności. Czym są wierzytelności? Wierzytelnościami możemy…

Koszty postępowania upadłościowego

Koszty postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe jest jednym z wielu postępowań sądowych, co w praktyce oznacza, że wiąże się ono z konkretnymi kosztami. Dłużnik w obawie o to, że nie będzie w stanie ich poryć odwleka decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Czy takie zachowanie jest jednak słuszne? Sprawdźmy jak dokładnie kształtują się koszty postępowania upadłościowego, kto musi…

Analiza stanu prawnego nieruchomości

Analiza stanu prawnego nieruchomości

Decydując się na zakup jakiejkolwiek nieruchomości warto zadbać o uprzednie zbadanie jej aktualnego stanu prawnego. Niestety nie wszyscy kupujący wiedzą o tej powinności, skutkiem czego nierzadko po dokonanej transakcji dowiadują się o obciążeniu zakupionej nieruchomości lub drodze, która będzie przechodziła przez ich teren. Jak więc poprawnie dokonać analizy stanu prawnego nieruchomości? Czym jest stan prawny…