Author: Paweł Goryl

Jak przebiega wizyta rzeczoznawcy majątkowego

Jak przebiega wizyta rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawcy majątkowi przed sporządzeniem operatu szacunkowego powinni dokonać oględzin nieruchomości. Pozwalają one bowiem zweryfikować kondycję techniczną budynku, a także porównać dane zawarte w dokumentach ze stanem faktycznym. Dlatego też oględziny powinny zostać przeprowadzone rzetelnie i ze szczególną starannością. Kluczowym elementem procesu wyceny nieruchomości powinna być wizyta rzeczoznawcy majątkowego, którą fachowo nazywa się oględzinami. W starszych…

Co może wycenić rzeczoznawca majątkowy

Co może wycenić rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawcy majątkowi zajmują się szacowaniem wartości nieruchomości, np. na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie lub opłaty adiacenckiej. Co to oznacza i czy rzeczoznawcy mogą wyceniać również inne rzeczy niż działki, domy i mieszkania? Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i dowiedz się, co podlega wycenom. Na mocy polskich przepisów praca rzeczoznawców majątkowych została prawnie ograniczona do…

5 błędów popełnianych podczas wywłaszczeń

5 błędów popełnianych podczas wywłaszczeń

Postępowania wywłaszczeniowe bywają niezrozumiałe dla osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy. Rodzi to dla nich szereg negatywnych konsekwencji. W dzisiejszym artykule przedstawiamy 5 powszechnych błędów, które mogą popełnić właściciele pozbawiani praw do nieruchomości oraz udzielamy wskazówek, jak ich unikać. Wywłaszczenie nieruchomości i możliwe do popełnienia błędy – wstęp Wywłaszczenie nieruchomości jest procesem, który odnosi się…

Wycena nieruchomości komercyjnych podejściem dochodowym

Wycena nieruchomości komercyjnych podejściem dochodowym

Ważnym segmentem rynku nieruchomości są obiekty o funkcjach komercyjnych. Kto i za pomocą jakiej metodologii zajmuje się określaniem ich wartości? W dzisiejszym artykule opisujemy zasady wyceny nieruchomości komercyjnych podejściem dochodowym. Nieruchomość komercyjna – co to? Warto na wstępie zdefiniować, czym są nieruchomości komercyjne. Zgodnie z wykładnią językową będą to nieruchomości, w których prowadzi się działalność…

Wycena nieruchomości podejściem porównawczym na datę wsteczną

Wycena nieruchomości podejściem porównawczym na datę wsteczną

Podejście porównawcze często jest uznawane za mniej wymagające od pozostałych podejść stosowanych do wyceny nieruchomości. Określanie wartości na datę wsteczną tym podejściem potrafi jednak być dość skomplikowane. Wymaga ono od rzeczoznawców skrupulatności i dużego przygotowania merytorycznego. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, w przypadku, gdy operat szacunkowy dotyczy wyceny nieruchomości na stan z…

Wycena nieruchomości zabytkowych – najważniejsze informacje

Wycena nieruchomości zabytkowych – najważniejsze informacje

Aby wycena obiektów zabytkowych dokładnie odzwierciedlała ich wartość, wymaga od rzeczoznawcy majątkowego zastosowania metodologii uwzględniającej m.in. szczególne cechy takich nieruchomości oraz ich ochronę prawną. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, na jakich zasadach odbywa się szacowanie wartości zabytków. Czym są nieruchomości zabytkowe? Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o…

Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny nieruchomości

Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny nieruchomości

Oszacowanie nieruchomości w celach sądowo-administracyjnych może przeprowadzić wyłącznie uprawniony rzeczoznawca majątkowy. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jakie dokumenty mogą mu być potrzebne, aby wycena w sposób jak najbardziej dokładny określała wartość nieruchomości. Wycena nieruchomości to często bardzo długotrwały i skomplikowany proces. Dokonywać jej na potrzeby sądowo-administracyjne mogą wyłącznie uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi. Sporządzają oni…

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Nieruchomość może zostać wywłaszczona bez względu na jej aktualny stan prawny. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jak przebiega postępowanie wywłaszczeniowe w przypadkach, kiedy nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe do mienia. Wywłaszczenie nieruchomości – co to? Zgodnie z ustawą zasadniczą, własność znajduje się pod szczególną ochroną Państwa, a ewentualne wywłaszczenie możliwe jest…

W jakim stanie powinna zostać zwrócona nieruchomość objęta czasowym zajęciem

W jakim stanie powinna zostać zwrócona nieruchomość objęta czasowym zajęciem

Na mocy niektórych ustaw możliwe jest czasowe zajęcie nieruchomości. Stan mienia w chwili zwrotu może pozostawiać jednak wiele do życzenia. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie obowiązki ciążą na podmiocie, który ogranicza chronione konstytucyjnie prawo własności. Czym jest czasowe zajęcie nieruchomości? Prawo własności jest w Polsce konstytucyjnie chronione. Ustawa zasadnicza stanowi, że każdy ma…

Przekroczenia władztwa planistycznego gminy – kiedy do niego dochodzi?

Przekroczenia władztwa planistycznego gminy – kiedy do niego dochodzi?

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwala uporządkować gospodarkę przestrzenną w gminie. Wpływa jednocześnie bardzo mocno na chronione konstytucyjnie prawo własności, dlatego zapisy aktu powinny pozostawać w zgodzie z pewnymi zasadami. Naruszenie ich może zostać uznane za przekroczenie władztwa planistycznego gminy, a tym samym stanowić podstawę do uchylenia aktu. Władztwo planistyczne gminy – co to? Władztwo…