Author: Paweł Goryl

Służebność osobista

Służebność osobista

Służebność osobista ustanawiana jest na rzecz konkretnej osoby fizycznej. Potrzebne jest do tego oświadczenie właściciela nieruchomości. Prawo to może trwać czasowo lub dożywotnio. Najczęściej spotykaną jego formą jest służebność mieszkania. Jakie prawa i obowiązki wynikają z ustanowienia służebności? Do tak zwanych ograniczonych praw rzeczowych należą m.in. trzy rodzaje służebności: gruntowa, przesyłu i osobista. Przyznają one…

Umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie

Zawarcie umowy o dożywocie pozwala nabyć nieruchomość w zamian za dożywotnie utrzymanie. Rodzi to jednak poważne skutki prawne. Umowę bardzo trudno jest rozwiązać, a strony ponoszą ryzyko nieraz długoletniego czasu jej obowiązywania. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak wygląda procedura oraz co należy do powinności zobowiązanego. Czym jest prawo dożywocia? Zgodnie z art. 908…

Plan zagospodarowania przestrzennego a obniżenie wartości nieruchomości

Plan zagospodarowania przestrzennego a obniżenie wartości nieruchomości

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pozwalają uporządkować zabudowę na terenach gmin. Niosą jednak ze sobą wiele poważnych skutków. Po ich uchwaleniu prowadzenie dotychczasowej działalności może okazać się utrudnione, a nawet niemożliwe. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, na jakie odszkodowanie można wówczas liczyć. Dokumentem, który pozwala uporządkować zagospodarowanie przestrzenne na obszarze danej gminy jest uchwalony przez radę…

Jak ustawa wiatrakowa wpływa na budowę domów?

Jak ustawa wiatrakowa wpływa na budowę domów?

Elektrownie wiatrowe są źródłem taniej energii elektrycznej. Wzbudzają jednak wiele kontrowersji. Tzw. ustawa wiatrakowa zablokowała stawianie nowych turbin oraz budownictwo mieszkaniowe w sąsiedztwie tych już istniejących. Sejm przegłosował nowelizację dokumentu. Czy może ona zmienić obecną sytuację? Elektrownie wiatrowe można napotkać na obszarze niemal całego kraju. Największe ich zagęszczenie występuje jednak w pasie nadbałtyckim, a także…

Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest kluczowe podczas szeregu inwestycji. Procedura bywa dość skomplikowana i wymaga od inwestora przedłożenia wielu dokumentów. Ważną kwestią są konsultacje społeczne oraz zawiadomienie stron, które przy większych inwestycjach może być przeprowadzone za pośrednictwem ogłoszenia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej: decyzja środowiskowa) jest pierwszą z potrzebnych do uzyskania decyzji administracyjnych w…

Kiedy grunty rolne podlegają wywłaszczeniu?

Kiedy grunty rolne podlegają wywłaszczeniu?

Realizacja celów publicznych często wiąże się z wywłaszczeniami. Szczególnie wiele podlegających im gruntów użytkowanych jest rolniczo. Jak wygląda procedura wywłaszczeniowa oraz na jakie odszkodowania mogą liczyć gospodarze tracący swoje mienie? Pozbawienie nieruchomości na drodze wywłaszczenia ma zwykle negatywny wpływ na osoby nim dotknięte. Problem uwidacznia się, zwłaszcza gdy dotyczy budynków mieszkalnych, gospodarstw rolnych lub przedsiębiorstw….

Odszkodowanie z tytułu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania

Odszkodowanie z tytułu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania

Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania mocno wpływa na jego mieszkańców. Może wiązać się z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej lub z koniecznością dodatkowego zabezpieczenia budynków. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak w takich sytuacjach można dochodzić roszczeń. Obszary ograniczonego użytkowania tworzone są z myślą o ograniczeniu negatywnych skutków wywoływanych obecnością i oddziaływaniem różnorodnych obiektów. Zwykle…

Zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości to kosztowna inwestycja, która wymaga dopełnienia wielu formalności. Transakcja powinna być zatem przemyślana i trzeba się do niej dobrze przygotować. Czy warto w takiej sytuacji skorzystać z usług prawnika? Nabycie nieruchomości, m.in. ze względu na wysokie ceny, jest niezwykle ważną decyzją. Niezależnie od tego, czy chodzi o kupno mieszkania, wymarzonego domu, lokalu pod…

Decyzje lokalizacyjne

Decyzje lokalizacyjne

Realizacja inwestycji celu publicznego możliwa jest na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o lokalizacji celu publicznego. Kto może wystąpić o wydanie decyzji? Dowiedz się, jakie prawa i obowiązki ma strona oraz czym jest rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestycje celu publicznego mogą nieść za sobą wiele pozytywnych efektów i wspierać rozwój danego regionu. Nie zawsze…

Co to jest ZRID?

Co to jest ZRID?

Jedną z najczęstszych form wywłaszczeń w ostatnich latach są wywłaszczenia na mocy ZRID. W przypadku inwestycji drogowych powszechnie wydaje się decyzje ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. Niesie to poważne konsekwencje dla osób wywłaszczanych. Co to jest ZRID i w jakich sytuacjach może być stosowany? Czy osobom wywłaszczonym na mocy ZRID przysługują jakiekolwiek prawa? Przeczytaj nasz…