Author: Paweł Goryl

Opłata planistyczna co to jest

Opłata planistyczna co to jest

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma duży wpływ na ludzi mieszkających na obszarze, który on obejmuje. W wyniku przyjęcia planu wartość nieruchomości może znacznie spaść. Częstsze są jednak sytuacje, że wartość mienia wzrasta. Wówczas w niektórych przypadkach należy liczyć się z koniecznością uiszczenia tzw. opłaty planistycznej. Czym różni się opłata planistyczna od opłaty adiacenckiej? Opłata…

Zmiany w prawie dla sprzedających grunty

Zmiany w prawie dla sprzedających grunty

Po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość może zyskać lub stracić na wartości. Tak zwana luka planistyczna powodowała, że niektóre gminy wypłacały dużo niższe odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości niż miałoby to miejsce, gdyby uchwalono nowy plan zagospodarowania przestrzennego przed wygaśnięciem starego. Nowelizacja przepisów ustawowo zabrania takiego sposobu postępowania, który już wcześniej uznano za…

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jak go sprawdzić

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jak go sprawdzić

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kształtuje politykę przestrzenną na obszarze, którego dotyczy. Chcąc w takim miejscu przeprowadzić inwestycję lub planując zakup nieruchomości, należy koniecznie zapoznać się z informacjami zawartymi w tym akcie. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Przepisy regulujące zasady zagospodarowania przestrzennego zostały ujęte w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu…

Kiedy cel wywłaszczenia wpływa na wartość nieruchomości

Kiedy cel wywłaszczenia wpływa na wartość nieruchomości

Określenie wartości nieruchomości jest kluczowe podczas ustalenia kwoty odszkodowania za wywłaszczenie. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, czy na wysokość odszkodowania może mieć wpływ cel wywłaszczenia oraz jak rzeczoznawcy określają wartość nieruchomości zgodnie z tzw. „zasadą korzyści”. Kluczową sprawą dla każdego, kogo dotykają wywłaszczenia, jest fakt, że w świetle polskich przepisów (art. 21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej…

Darowizna nieruchomości

Darowizna nieruchomości

Jednym z rodzajów przeniesienia prawa własności nieruchomości jest przekazanie jej w formie darowizny. Wiąże się ona jednak z koniecznością pokrycia kosztów notarialnych oraz rodzi obowiązki podatkowe. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kto może skorzystać ze zwolnień oraz ulg podatkowych, a także czy darowiznę nieruchomości można odwołać. Czym jest darowizna mieszkania i innych nieruchomości? Zgodnie…

Opłata adiacencka czym jest

Opłata adiacencka czym jest

Opłata adiacencka jest daniną na rzecz gminy, którą należy uiścić w niektórych sytuacjach związanych ze wzrostem wartości nieruchomości. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kiedy może zostać ustalona i ile maksymalnie może wynieść. Opłata adiacencka – w jakiej sytuacji może zostać naliczona? Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 11 Ustawy z dnia 21…

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga w wielu przypadkach wcześniejszego wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym ona jest, kiedy może zostać wydana oraz co się w niej znajduje. Decyzja o warunkach zabudowy a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i…

Wywłaszczenie a VAT

Wywłaszczenie a VAT

Wywłaszczenie nieruchomości wiąże się z przyznaniem odszkodowania. W określonych przypadkach płatnicy VAT będą musieli zapłacić od niego podatek. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak wyglądają aktualne przepisy oraz orzecznictwo w tej kwestii. Czym jest wywłaszczenie? Rosnąca w całym kraju liczba przedsięwzięć (drogowych, kolejowych itp.) wiąże się z wywłaszczeniami. Jest to przymusowe pozbawienie prawa własności,…

Wywłaszczenia na cele przeciwpowodziowe

Wywłaszczenia na cele przeciwpowodziowe

W kraju rośnie liczba inwestycji przeciwpowodziowych. Duża ich część finansowana jest ze środków Banku Światowego. Wymusza to w niektórych przypadkach bardziej korzystny dla wywłaszczonych schemat postępowania oraz obliczania odszkodowań niż przewiduje krajowe ustawodawstwo. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu prawa własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości. Zgodnie z art. 21 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,…

Strefy ochrony uzdrowiskowej

Strefy ochrony uzdrowiskowej

Miejscowości uzdrowiskowe ze względu na duży ruch turystyczny stanowią świetne tereny inwestycyjne. Jednak nie wszystkie przedsięwzięcia mogą zostać w kurortach zrealizowane. Możliwości ograniczone są strefami ochrony uzdrowiskowej, których wyznaczenie mocno ingeruje w prawo własności. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i…