Author: Paweł Goryl

Czy biegły sądowy to to samo, co rzeczoznawca majątkowy

Czy biegły sądowy to to samo, co rzeczoznawca majątkowy

Profesjonalnymi wycenami nieruchomości zajmują się osoby z tytułem zawodowym rzeczoznawcy majątkowego, które w tym celu sporządzają operaty szacunkowe. Specjaliści ze stosownymi uprawnieniami powoływani są również na biegłych sądowych. W jakich sytuacjach dokonują oni wycen i czy mają oni takie same kompetencje, jak pozostali rzeczoznawcy, w tym biegli działający na zlecenie organów administracyjnych? Tytuł zawodowy rzeczoznawcy…

Jakie powinno być odszkodowanie za wycinkę lasu pod sieci przesyłowe

Jakie powinno być odszkodowanie za wycinkę lasu pod sieci przesyłowe

Specyficznym rodzajem nieruchomości jest las. Posadowienie na nim tzw. sieci przesyłowej powoduje silną ingerencję, uniemożliwiając w pasie służebności dotychczasowy sposób użytkowania. Jak wygląda kwestia odszkodowania za wycinkę lasu oraz ograniczenie praw do nieruchomości? Rozwój gospodarczy nieuchronnie wiąże się z inwestycjami w tzw. sieci przesyłowe (m.in. linie energetyczne, rurociągi). Ich wytyczone trasy nie przebiegają przez „ziemie…

Dostęp do drogi publicznej podczas wyceny nieruchomości

Dostęp do drogi publicznej podczas wyceny nieruchomości

Podczas określania wartości nieruchomości rzeczoznawcy majątkowi biorą pod uwagę wiele cech. Bardzo istotnym elementem jest dostęp do drogi publicznej, ponieważ może znacząco podnieść wartość nieruchomości. Kwestia ta ma znaczenie zwłaszcza podczas określania wartości nieruchomości na potrzeby administracyjne, tj. wywłaszczeń czy naliczenia opłaty adiacenckiej. Dostęp do drogi publicznej – dlaczego jest ważny? Wycenami nieruchomości na potrzeby…

Mała zasada korzyści – wycena gruntów pod drogi

Mała zasada korzyści – wycena gruntów pod drogi

W uchwalonym niedawno Rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości pozostawiono w niezmienionym kształcie kontrowersyjny przepis dotyczący wyceny gruntów wywłaszczanych pod drogi. Czym jest tzw. „mała zasada korzyści” oraz dlaczego jej stosowanie wzbudza wątpliwości interpretacyjne? Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i dowiedz się, czy alternatywny sposób wyceny nieruchomości z Ustawy o gospodarce nieruchomościami, w teorii gwarantujący „słuszność” odszkodowań,…

Kiedy muszę opuścić wywłaszczoną nieruchomość

Kiedy muszę opuścić wywłaszczoną nieruchomość

Wywłaszczenie nieruchomości pociąga za sobą szereg negatywnych skutków dla osób nim dotkniętych. Do najtrudniejszych przypadków są zaliczane: utrata domu, mieszkania czy nieruchomości będącej źródłem utrzymania (np. siedziby firmy, pól uprawnych). Wiele osób zastanawia się, kiedy musi wydać wywłaszczoną nieruchomość i czy niedotrzymanie terminów grozi przymusowym wysiedleniem. Na pytanie „kiedy należy wydać wywłaszczoną nieruchomość?” nie ma…

Jakie są sposoby na zniesienie współwłasności

Jakie są sposoby na zniesienie współwłasności

Współwłasność nieruchomości bywa dla jej właścicieli bardzo problematyczna. Istnieją jednak sposoby na zniesienie współwłasności. Wybór optymalnego zależy od konkretnej sytuacji oraz stosunków pomiędzy współwłaścicielami. Współwłasność nieruchomości najczęściej powstaje w drodze dziedziczenia przez kilku spadkobierców, zdarza się również na skutek wspólnego jej zakupu lub nawet zasiedzenia. Bywa przy tym zjawiskiem dla współwłaścicieli mało komfortowym. Należy bowiem…

Zniesienie współwłasności – co to jest i jak je rozliczyć

Zniesienie współwłasności – co to jest i jak je rozliczyć

Specyficznym rodzajem prawa własności jest tzw. współwłasność nieruchomości. W większości przypadków może ona zostać zniesiona. Czym jest współwłasność, jakie rodzi obowiązki podatkowe i czy z jej zniesieniem wiążą się jakieś inne koszty? Zniesienie współwłasności nieruchomości – kiedy jest możliwe? Współwłasność nieruchomości może wystąpić np. na skutek wspólnego jej zakupu, dziedziczenia, darowizny, a nawet zasiedzenia. W…

Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością w przypadku wywłaszczeń

Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością w przypadku wywłaszczeń

Ustalenie dokładnej wartości nieruchomości w postępowaniu wywłaszczeniowym wymaga uwzględnienia jej wszystkich części składowych, które podlegają wycenie. Kluczowe bywa w wielu przypadkach oszacowanie m.in. maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. W dzisiejszym artykule omawiamy szerzej tę kwestię. Wycena środków technicznych a wywłaszczenia Dokładne określenie wartości nieruchomości jest kluczowe w postępowaniach sądowo-administracyjnych, które wiążą się z…

Renta planistyczna – jak obliczyć

Renta planistyczna – jak obliczyć

Renta planistyczna to opłata pobierana po zbyciu nieruchomości, jeśli jej wartość wzrosła w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dowiedz się, jak ustalana jest jej wysokość, w jakim terminie należy ją uiścić oraz czy istnieją prawne możliwości rozłożenia płatności na raty. Czym jest renta planistyczna? Uchwalenie bądź zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)…

Jakie prawa ma właściciel wywłaszczanej nieruchomości

Jakie prawa ma właściciel wywłaszczanej nieruchomości

Jakie prawa ma właściciel w przypadku wywłaszczenia nieruchomości? Wywłaszczenie nieruchomości nakłada na stronę szereg obowiązków, z których najważniejszym jest konieczność wydania nieruchomości. Jednocześnie właściciel zachowuje szereg praw, dzięki którym może zminimalizować negatywne skutki sytuacji. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jakie prawa ma właściciel wywłaszczanej nieruchomości. Prawo do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości Kluczowym prawem, jakie…