/ Mirosław Ochojski - Page 2

Author: Mirosław Ochojski

Zasada korzyści przy wycenie nieruchomości
Prawo administracyjne

Zasada korzyści przy wycenie nieruchomości

,Wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie podlega m.in. regulacjom ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121), dalej jako: „ugn”. Samodzielna ocena poprawności operatu szacunkowego określającego wartość wywłaszczonej nieruchomości Skuteczne sposoby kwestionowania poprawności operatu szacunkowego Wycena nieruchomości Stosownie do art. 134 ugn podstawą…

Skuteczne sposoby kwestionowania poprawności operatu szacunkowego
Prawo administracyjne

Skuteczne sposoby kwestionowania poprawności operatu szacunkowego

Operat szacunkowy jest z pewnością jednym z najważniejszych dowodów w sprawach dotyczących ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Jest on dokumentem sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego, który posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie ich wyceny. Nie oznacza to jednak, że organ powinien podchodzić do sporządzonego operatu bezkrytycznie, a osobie pozbawionej prawa własności nie przysługują żadne środki pozwalające na…

Procedura wykupu resztówki w związku z wywłaszczeniem części nieruchomości pod drogę publiczną
Prawo administracyjne

Procedura wykupu resztówki w związku z wywłaszczeniem części nieruchomości pod drogę publiczną

Jeżeli przejęta pod drogę zostaje jedynie część nieruchomości, a pozostała powierzchnia nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarządca drogi jest obowiązany do nabycia (na wniosek właściciela) w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego pozostałej części nieruchomości – zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia…

Tworzenie stron internetowych a prawa autorskie
Prawo własności intelektualnej

Tworzenie stron internetowych a prawa autorskie

“Nie ma cię w Internecie? To oznacza, że nie istniejesz.” Wielokrotnie słyszeliśmy powyższe stwierdzenie i coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że w przypadku przedsiębiorców, staje się ono rzeczywistością. Profesjonalna strona internetowa to przede wszystkim wizytówka prowadzonej działalności, ale niejednokrotnie o wiele więcej. Tworzenie stron internetowych dla innych podmiotów stało się popularną usługą, która pojawia się…

Obowiązki administratora danych osobowych – wymagane dokumenty.
Ochrona danych osobowych

Obowiązki administratora danych osobowych – wymagane dokumenty.

Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. O ochronie danych osobowych słyszeli niemal wszyscy jednakże często nie wiemy co jest daną osobową i kiedy mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Daną osobową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej…

Powództwo przeciwko członkowi zarządu, 299 KSH
Wierzytelności

Powództwo przeciwko członkowi zarządu, 299 KSH

Problem: Czy istnieją szanse na dalsze odzyskiwanie należności, jeśli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłosiła upadłość i nie ma środków na zaspokojenie wierzytelności z naszej kategorii lub egzekucja w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okazała się bezskuteczna? Rozwiązanie: Na podstawie artykułu 299 kodeksu spółek handlowych członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, jeśli egzekucja w…

Umorzenie egzekucji a możliwość dochodzenia należności w przyszłości
Wierzytelności

Umorzenie egzekucji a możliwość dochodzenia należności w przyszłości

Problem: Czy umorzenie egzekucji jako bezskutecznej przekreśla możliwość dochodzenia należności w przyszłości? Czy i kiedy możliwe jest wznowienie egzekucji? Czy i kiedy działanie takie jest racjonalne? Rozwiązanie: Osobiście bardzo niechętnie uznaję należności jako stracone. Są oczywiście sytuacje, w których dalsze próby dochodzenia przestają być ekonomicznie uzasadnione. Większość egzekucji w stosunku do osób prawnych, które nie…

Sprzeciw przy wywłaszczaniu ze względu na budowę drogi
Prawo administracyjne

Sprzeciw przy wywłaszczaniu ze względu na budowę drogi

Problem: Jeśli zostaliśmy wywłaszczeni (pozbawieni prawa własności nieruchomości) ze względu na budowę drogi, to czy mamy jakiekolwiek możliwości sprzeciwiania się temu? Czy i w jakiej wysokości przysługuje nam odszkodowanie za wywłaszczenie? Jak wygląda procedura w trakcie postępowania? Rozwiązanie: Postępowania w zakresie inwestycji drogowych toczą się w oparciu o tzw. specustawę drogową – Ustawa z 10…

Jak napisać dobrą umowę?
Umowy

Jak napisać dobrą umowę?

Problem: Jak napisać dobrą umowę? Czy istnieją jakieś ogólne zasady ich tworzenia? Rozwiązanie: Każda umowa to kwestia indywidualna (wymaga rozwiązań dostosowanych do potrzeb Klienta), ale można z pewnością określić pewne reguły ich tworzenia. W moim osobistym odczuciu, dobra umowa jest przede wszystkim krótka. Oczywiście nie oznacza to, że każda umowa ma zmieścić się na jednej…

Czy warto korzystać z e-sądu w zakresie powództwa o zapłatę należności?
Wierzytelności

Czy warto korzystać z e-sądu w zakresie powództwa o zapłatę należności?

Problem: Czy warto korzystać z e-sądu w zakresie powództwa o zapłatę należności? Rozwiązanie: Zarówno w sprawach o zapłatę, w których obie strony są przedsiębiorcami, jak i w relacjach z osobą fizyczną, pierwszym i kluczowym wyborem jest: e-sąd vs. sąd tradycyjny (odpowiednio gospodarczy lub cywilny). Każdy z nich ma swoje zalety i wady a decyzja, gdzie…